กรมสุขภาพจิต แนะนำ 10 ข้อ การสร้างสุขใน การทำงาน

กรมสุขภาพจิต แนะนำ 10 ข้อ การสร้างสุขใน การทำงาน ได้แก่ ทบทวนถึงสิ่งดีๆ ที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน ชื่นชมข้อดีของตนเองและผู้อื่น พร้อมเริ่มต้นวันใหม่ด้วยความสุข มีอารมณ์ขันและส่งยิ้มให้กันอยู่เสมอ กล่าวคำขอบคุณให้เป็นนิสัย และขอโทษเมื่อทำผิด ฃ ตั้งเป้าหมายถึงสิ่งที่จะทำให้ชีวิตมีความสุข และลงมือทำให้สำเร็จ หยุดคิดเล็กคิดน้อย ยอมรับข้อบกพร่องของผู้อื่น จัดสรรเวลาให้สมดุล ตามหลัก 8-8-8 คือทำงาน 8 ชั่วโมง เวลาที่เหลืออีก 2 ส่วนคือการนอนหลับและให้เวลากับครอบครัว ใส่ใจสุขภาพ ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยวันละ 30 นาที สัปดาห์ละ 3-5 วัน ช่วยคลายความเครียด นอนหลับดีขึ้น หลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่ ดื่มสุราและสารเสพติด ออฟไลน์ออกจากโลกโซเชียล แล้วหันมาพูดคุย ทำกิจกรรมต่างๆร่วมกับคนใกล้ชิดและคนรอบข้าง ทำงานอดิเรกที่ชอบหรือทดลองทำอะไรใหม่ๆ ยึดหลักความพอเพียงในการดำเนินชีวิต พอใจในสิ่งที่ตัวเองมีซึ่งหากทำตามนี้ครบ 10 ข้อนี้ได้ สุขภาพจิตและประสิทธิภาพในการทำงานจะดีขึ้น ทั้งนี้ผลวิจัยยืนยันว่าคนทำงานที่มีความสุขจะเพิ่มผลผลิตมากกว่าคนทำงานที่ไม่มีความสุขถึงร้อยละ 20 เลยทีเดียว