หลักสูตรกลยุทธ์การขายแบบ B2B

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้นักขายเข้าใจขั้นตอนการขายแบบ B2B
  2. เพื่อให้นักขายเกิดทักษะในการขายและบริหารลูกค้าอย่างเป็นระบบ

หลักสูตรนี้เหมาะสมกับ
 พนักงานขายทุกท่าน

 อบรมวันที่ ตามแต่ละองค์กรกำหนด

Key Topics Training
เวลา 09.00 – 10.30 น. อบรมสัมมนาช่วงที่ 1

ลำดับ Session 1Good work planning for Sales
1นักขายกับการทำแผนการเข้าพบลูกค้า
2Working Plan ต้องเป็นอย่างไร
3พิจารณาลูกค้าเพื่อการบริหารลูกค้าให้มีประสิทธิภาพ
4การจัดลำดับความสำคัญลูกค้าอย่างเป็นระบบ
5ลูกค้ารายไหนคือลูกค้าที่เราต้องให้ความสำคัญ
6Workshop การวางแผนเพื่อการบริหารลูกค้า

เวลา 10.30 – 10.45 น. พักเบรคช่วงเช้า
เวลา 10.45 – 12.00 น. อบรมสัมมนาช่วงที่ 2 

ลำดับSession 2 8 กลยุทธ์การบริหารลูกค้าให้ได้ยอดขาย
1วิธีการบริหารลูกค้าสำหรับทีมขาย
2แนวทางการบริหารเชิงรุกสำหรับลูกค้าองค์กร
3เราจะนำเสนอแนวคิดอะไรเพื่อให้ตรงใจลูกค้า
4ลูกค้าต้องการอะไร เราจะรู้ได้อย่างไรลูกค้าต้องการอะไร เราจะรู้ได้อย่างไร
5การสร้างสัมพันธ์ถึงระดับหัวหน้าหรือผู้บริหารของลูกค้า
6Workshop การนำเสนอความคิดเพื่อสร้างสัมพันธ์ลูกค้า

เวลา 12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 13.00 – 14.30 น. อบรมสัมมนาช่วงที่ 3

ลำดับSession 3 นักขายเชิงที่ปรึกษาที่ลูกค้าต้องการ
1นักขายกับบทบาทการเป็นที่ปรึกษาการขายแก่ลูกค้า
2การพิจารณาความต้องการลูกค้าก่อนการนำเสนอขาย
3เทคนิคการนำเสนอความเหมาะสมของสินค้าและการบริการแก่ลูกค้า
4แนวทางการให้ความคิดเห็นแก่ลูกค้า
5เทคนิคการโน้มน้าวจูงใจลูกค้า
6Role play ทักษะการสนทนาเชิงที่ปรึกษาแก่ลูกค้า

เวลา 14.30 – 14.45 น. พักเบรคช่วงบ่าย
เวลา 14.45 – 16.00 น. อบรมสัมมนาช่วงที่ 4

ลำดับSession 4 : การวางแผนการติดตามลูกค้าเพื่อการขายในอนาคต
1ลูกค้าที่ยังไม่ปิดการขาย นักขายควรทำอย่างไร
2นักขายกับการวางแผนการขายเพื่อให้ได้ยอดขายต่อเนื่อง
3การวางแผนการสนทนาเพื่อการโน้มน้าวลูกค้าในการซื้อ
4กาารเตรียมตัวเพื่อการตอบข้อโต้แย้งกับลูกค้า
5ทำอย่างไรเพื่อให้ลูกค้าปิดการขายได้ง่ายๆ
6Role play เทคนิคการโน้มน้าวและการปิดการขาย
7สรุปและตอบคำถาม

More
articles

GEN Z Manpower คือ ผู้นำระดับโลกในธุรกิจการให้บริการการจ้างงานในกลุ่ม GENZ ผู้โลดแล่นอยู่ในวงการ HR มายาวนานถึง 16 ปี

ที่อยู่

89 อาคารเจ้าพระยาทาวเวอร์ ชั้น 2 ห้อง 202 ซอยวัดสวนพลู ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

ติดต่อเรา

Phone : 09-2916-8989 คุณจอย
095-165-2121 (คุณบอย)
093-807-9791 (ดร.ปู)
Line : @genzmanpower
Email : genzmanpower@gmail.com
Facebook : Gen Z Manpower