สื่อสารไม่เป็นต้องรู้ ! 9 เทคนิค สื่อสารให้มีประสิทธิภาพ

การสื่อสารเป็นทักษะหลักในการทำงานและการสร้างสัมพันธ์กับผู้อื่น การล้มเหลวหรือประสบความสำเร็จมักขึ้นอยู่กับความสามารถในการถ่ายทอดวิสัยทัศน์หรือตีความทิศทางของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ใช่ทุกคนที่เป็นผู้สื่อสารที่ดี เพราะบางคนอาจมีท่าทางที่เป็นธรรมชาติแต่ยังต้องพัฒนาความสามารถ ดังนั้นคุณจะต้องตระหนักถึงความสำคัญของการมีทักษะการพูดและการฟังที่ดี และวันนี้ GEN Z Manpower มาจะแชร์ 9 วิธีการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพ มีอะไรบ้างไปดูกันเลย 1. การเข้าใจภาษากาย ภาษากายหรือการสื่อสารด้วยอวัจนภาษาเป็นศิลปะที่ละเอียดอ่อนที่มีศักยภาพ สามารถนำไปใช้ได้ในหลาย ๆ สถานการณ์ เช่น การยืนและท่าทางที่เหมาะสมท่ามกลางคนเยอะ ภาษากายมีความสำคัญในสถานการณ์แบบตัวต่อตัวด้วย เมื่อคุณอยู่ที่การสัมภาษณ์งานหรือการประเมินผลให้รักษาระดับสายตาไว้เสมอเมื่อคุณพูดอยู่กับใคร 2. การมีส่วนร่วมในการโต้ตอบ การสื่อสารที่ดีเปรียบเสมือนถนนสองทาง เพราะการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพนั้นจะมีการโต้ตอบจากอีกฝ่าย เพราะฉะนั้น การสื่อสารท่ามกลางคนจำนวนมาก หากคุณนำประเด็นที่น่าสนใจขึ้นมาซึ่งทำให้ผู้ฟังได้คิดตาม และมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น แสดงว่าการสื่อสารของคุณนั้นมีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง 3. การพูดโดยฉับพลัน การสื่อสารโดยทันทีจะมีประสิทธิภาพสูง เป็นสิ่งที่ทนายมักในศาล เพื่อให้การพูดมีความต่อเนื่องและไม่ออกนอกเรื่อง วิธีนี้เป็นภูมิปัญญาดั้งเดิม ช่วยให้คุณมีความยืดหยุ่นและเสรีภาพในการตัดสินปฏิกิริยาของผู้ชมและมีส่วนร่วมในประเด็นต่างๆที่เกิดขึ้น 4. การรู้จักผู้ฟังของคุณ การที่คุณรู้ว่าคนที่คุณกำลังจะติดต่อด้วยเป็นใครคือกุญแจสำคัญสำหรับการทำตัวอย่างไรเพื่อให้เข้าใจถึงข้อมูลที่คุณต้องการ  แม้แต่ในบริษัท คุณอาจจะต้องใช้เวลาเพื่อทำความรู้จักสมาชิกในทีมรวมถึงวิธีการทำงานของเขาด้วย 5. การเป็นผู้ฟังที่ดี การเป็นผู้สื่อสารที่มีประสิทธิภาพนั้น คุณควรฟังมากกว่าที่คุณพูด เพราะเมื่อคุณกำลังคุยกับใครซักคนแล้วคุณไปพูดขัดจังหวะเขาหรือพูดคุยตลอดเวลา นั่นแสดงว่าคุณบกพร่องต่อการสร้างสัมพันธ์ขั้นพื้นฐาน 6. การสื่อสารตรงตามจุดประสงค์ การที่คุณพูดในเรื่องที่ตรงประเด็น หมายความว่าการสื่อสารของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง … Continue reading สื่อสารไม่เป็นต้องรู้ ! 9 เทคนิค สื่อสารให้มีประสิทธิภาพ