เทคนิคการโน้มน้าวลูกค้าและเจรจา เพื่อปิดการขาย

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้เข้าใจแนวทางในการตอบข้อโต้แย้งอย่างถูกต้อง
  2. เพื่อให้เกิดทักษะในการโน้มน้าวลูกค้าจนสามารถปิดการขายได้มากขึ้น

Key Topics Training
เวลา 09.00 – 10.30 น. อบรมสัมมนาช่วงที่ 1

ลำดับ Session 1 : เข้าใจวิธีการตอบข้อโต้แย้งในงานขาย
1ทำไมนักขายจึงตอบข้อโต้แย้งไม่ได้
2ขั้นตอนการตอบข้อโต้แย้งในงานขาย
3เรียนรู้วิธีการจับประเด็นข้อโต้แย้งจากลูกค้า
4การจับลักษณะคำพูดของลูกค้าให้ตรงประเด็น
5Workshop เรียนรู้คำพูดเพื่อการตอบข้อโต้แย้ง

เวลา 10.30 – 10.45 น. พักเบรคช่วงเช้า
เวลา 10.45 – 12.00 น. อบรมสัมมนาช่วงที่ 2 

ลำดับSession 2 : เทคนิคการตอบข้อโต้แย้ง
1ข้อโต้แย้งที่นักขายต้องตอบก่อน
2ลำดับวิธีคิดและวิธีพูดเพื่อการตอบข้อโต้แย้งแต่ละประเภท
3ข้อโต้แย้งอะไรที่นักขายไม่ต้องตอบ
4เทคนิคการเอาตัวรอดเมื่อลูกค้ายังมีข้อโต้แย้ง
5Role play ฝึกทักษะการตอบข้อโต้แย้ง

เวลา 12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 13.00 – 14.30 น. อบรมสัมมนาช่วงที่ 3

ลำดับSession 3 : ทักษะการโน้มน้าวลูกค้า
1ลูกค้าเปรียบเทียบเราจะโน้มน้าวอย่างไร
2ลูกค้าไม่ยอมรับข้อเสนอของนักขาย ควรทำอย่างไร
3ตัวอย่างคำพูดการโน้มน้าวตามสถานการณ์
4เทคนิคการควบคุมลูกค้าไม่ให้หลุดประเด็น
5Workshop โน้มน้าวอย่างไรได้ใจลูกค้า

เวลา 14.30 – 14.45 น. พักเบรคช่วงบ่าย
เวลา 14.45 – 16.00 น. อบรมสัมมนาช่วงที่ 4

ลำดับSession 4 : การปิดการขายอย่างมืออาชีพ
1สิ่งที่นักขายต้องสังเกตเพื่อปิดการขาย
2วิเคราะห์สถานการณ์ลูกค้า เพื่อปิดการขาย
3ปิดการขายอย่างไรไม่พลาดยอดขาย
4เทคนิคการจับคำพูดลูกค้าเพื่อปิดการขายอย่างเนียนๆ
5Role play ทักษะการปิดการขายให้ได้ยอดขาย

More
articles

GEN Z Manpower คือ ผู้นำระดับโลกในธุรกิจการให้บริการการจ้างงานในกลุ่ม GENZ ผู้โลดแล่นอยู่ในวงการ HR มายาวนานถึง 16 ปี

ที่อยู่

89 อาคารเจ้าพระยาทาวเวอร์ ชั้น 2 ห้อง 202 ซอยวัดสวนพลู ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

ติดต่อเรา

Phone : 09-2916-8989 คุณจอย
095-165-2121 (คุณบอย)
093-807-9791 (ดร.ปู)
Line : @genzmanpower
Email : genzmanpower@gmail.com
Facebook : Gen Z Manpower