Blog

5 เรื่องควรทำเพื่อให้การปฐมนิเทศพนักงานใหม่น่าสนใจยิ่งขึ้น

ในบรรดางาน HR ที่กล่าวกันว่าจะสามารถสร้างคุณค่าให้กับพนักงานในองค์กรได้นั้น โดยทั่วไปก็จะพูดถึงงานด้านการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร (Human Resource Development) เสียเป็นด้านหลัก กระทั่งบางที (บางทีจริง ๆ นะ) เราก็ลืมไปว่า เมื่อเราสรรหาพนักงานเข้ามาร่วมงานแล้ว การปฐมนิเทศพนักงานใหม่ (New Employee Orientation) ก็เป็นอีกเรื่องที่ทีมสรรหาและทีมพัฒนาบุคลากรจะต้องให้ความสนใจกันเสียแต่ต้นมือ.เหตุที่กล่าวเช่นนี้ ก็เป็นเพราะอยากให้ HR รวมทั้งหัวหน้างานทั้งหลายมองว่า การปฐมนิเทศพนักงานใหม่นั้น ไม่ใช่เรื่องที่สิ้นเปลืองเวลา หรือทำให้พนักงานใหม่ต้องเสียเวลาในการทำงานไปเปล่า ๆ หรือไม่ควรอย่างยิ่งที่จะมองว่า พนักงานใหม่ที่บางคนมีประสบการณ์มาจากองค์กรอื่นก็โตโตกันแล้ว ต้องรู้จักที่จะปรับตัวปรับตนเองให้ได้ และควรต้องลงมือทำงานได้เลย ซึ่งนั่นอาจจะส่งผลให้เกิดผลเสียมากกว่าผลดีครับ.ผมเข้าใจนะว่า หลายองค์กรมีปัญหาเร่งรีบผลิตงานออกไป ไม่ว่าจะเพราะเหตุคนเก่าลาออก หรืองานงอกใหม่ หรือเหตุเพราะคนเก่าออกไปนาน หาแทนอย่างไรก็ไม่ได้ หรือเพราะเหตุคนเข้า ๆ ออกๆ แบบ Turnover นั้นสูงยิ่งก็ตาม จึงไม่ใคร่อยากให้พนักงานใหม่ต้องเสียเวลาแม้แต่เพียงเล็กน้อยเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศ นัยว่าเสียเวลาไปทำงานที่ยังคั่งค้างอยู่.แต่คิดตรงนี้สักนิด คนใหม่เข้ามาอยู่บ้านใหม่ หากเค้าไม่รู้ว่าบ้านหลังนี้เป็นอย่างไร จะใช้ชีวิตกันแบบอีดอัดหรือเปล่านะ.ดังนั้น โปรดอย่าได้ดูเบาความสำคัญของงานปฐมนิเทศพนักงานใหม่ไปครับ.ด้วยเพราะการปรับตัวปรับใจของพนักงานใหม่ จากที่ไร้ประสบการณ์ในองค์กรมาก่อน หรือจากการที่ต้องเปลี่ยนบ้านใหม่มาร่วมงานกับเรานั้นต้องใช้เวลา.ยอมใช้เวลาเสียหน่อยกับการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ให้ HR ได้คุยกับเขาเสียหน่อยว่าอะไรและอย่างไรในองค์กรที่เขาควรต้องรู้ครับ.แม้จะไม่ไหวที่จะต้องใช้เวลากันยาวนานหลายวัน แต่เอาเป็นว่าเพียงวันหรือสองวัน ประกอบกับการสร้างช่องทางเรียนรู้อื่นเช่นผ่านทาง Mobile Application ก็ไม่รบกวนเวลาหัวหน้างานมากเกินควรครับ.โจทย์ที่น่าสนใจจึงมีอยู่ว่า จะทำอย่างไรในช่วงปฐมนิเทศนี้ให้ประทับใจพนักงานใหม่ แบบที่เขาอยากบอกต่อคนอื่นมาร่วมงาน.Accountemps

Continue reading

Sales Hunter เพิ่มยอดขาย ด้วยการเข้าหาลูกค้าสไตล์นักล่า

วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักขายเข้าใจแผนการทำงานด้านการขายแบบเชิงรุก เพื่อให้นักขายมีวินัยและมองหาโอกาสของการขายได้ตลอดเวลา เพื่อให้นักขายสามารถบริหารลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ Key Topics Trainingเวลา 09.00 – 10.30 น. อบรมสัมมนาช่วงที่ 1 ลำดับ Session 1 : นักขายสไตล์นักล่าต้องเป็นอย่างไร 1 เรียนรู้หลักแนวทางการทำงานของนักขายสไตล์นักล่า (Sales Hunter) 2 เข้าใจแผนการทำงานรายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน แบบเชิงรุก 3 การวางแผนขยายฐานลูกค้าใหม่ 4 ตลาดยุคเงินฝืด กำลังซื้อหด นักขายต้องวางแผนการขายอย่างไร 5 Workshop เจาะลึกการวางแผนการขายเชิงรุก เวลา 10.30 – 10.45 น. พักเบรคช่วงเช้าเวลา 10.45 – 12.00 น. อบรมสัมมนาช่วงที่ 2 ลำดับ Session 2 : การเจาะฐานและแสวงหาลูกค้าใหม่ 1 การวางแผนการเข้าหาลูกค้าใหม่ 2 Checklist การเตรียมตัวก่อนเข้าพบลูกค้า 3 เทคนิคการหา

Continue reading

เทคนิคการปิดการขายและเจรจาต่อรองแบบมีชั้นเชิง

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจเทคนิควิธีการเจรจาต่อรอง และวิเคราะห์สถานการณ์ของคู่เจรจาต่อรองได้ เพื่อช่วงชิงโอกาสของการเจรจาต่อรอง หลักสูตรนี้เหมาะสมกับพนักงานขายทุกระดับ Key Topics Trainingเวลา 09.00 – 10.30 น. อบรมสัมมนาช่วงที่ 1 ลำดับ Session 1 เข้าใจแนวทางการเจรจาต่อรอง 1 ทำไมการเจรจาต่อรองนักขายจึงเพลี่ยงพล้ำ 2 เข้าใจลูกค้าแต่ละ Generation 3 Workshop วิเคราะห์ความเป็นลูกค้าต่างวัย ต่าง Gen 4 อุปสรรคสำคัญของการเจรจาต่อรองที่เราต้องเตรียมพร้อม 5 ปัจจัยแวดล้อมมีผลต่อการเจรจาต่อรองอย่างไร เวลา 10.30 – 10.45 น. พักเบรคช่วงเช้าเวลา 10.45 – 12.00 น. อบรมสัมมนาช่วงที่ 2 ลำดับ Session 2 ความพร้อมของนักขายกับการเจรจาต่อรอง 1 จิตวิทยาการเจรจาต่อรองที่นักขายมืออาชีพต้องรู้ 2 การนำข้อมูลลูกค้ามาวางแผนเจรจาต่อรอง 3 Tips ก่อนเจรจาต่อรองเราต้องทำอย่างไรกับลูกค้า 4 เทคนิคการควบคุมลูกค้าให้อยู่ในกรอบการเจรจาต่อรอง 5 กระบวนการคิดเชิง Mind

Continue reading

ชนะใจลูกค้า และสยบคู่แข่งในไลน์ธุรกิจเดียวกัน

วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักขายมีแนวทางในการบริหารจัดการในการขายยุคใหม่ เพื่อให้นักขายเข้าใจแนวทางการสนทนาและการสร้างยอดขายในยุคตลาดผันผวน Key Topics Trainingเวลา 09.00 – 10.30 น. อบรมสัมมนาช่วงที่ 1 ลำดับ Session 1 : การขายต้องเปลี่ยนไปอย่างไร 1 การขายแบบเดิมใช้ไม่ได้แล้ว 2 ทำอย่างไรที่นักขายจึงจะเข้าใจตลาด 3 ข้อมูลการขายและการตลาดอะไรที่นักขายต้องเข้าใจ 4 การวิเคราะห์ข้อมูลยอดขายเพียงพอหรือไม่ 5 Workshop วิเคราะห์สภาพตลาดเพื่อวางแผนการขาย เวลา 10.30 – 10.45 น. พักเบรคช่วงเช้าเวลา 10.45 – 12.00 น. อบรมสัมมนาช่วงที่ 2 ลำดับ Session 2 : การวางแผนการขายให้เห็นโอกาสการตลาด 1 เข้าใจสภาพตลาดและสภาพธุรกิจ 2 โลกเปลี่ยน พฤติกรรมทางการตลาดเปลี่ยน 3 แนวทางการเข้าถึงตลาดยุค 2020 4 บริหารลูกค้าอย่างไร เมื่อลูกค้าบ้าราคา 5 Workshop วางแผนเข้าถึงลูกค้าเพื่อการขาย เวลา

Continue reading

หลักสูตรการเป็นผู้จัดการทีมขายมืออาชีพ

วัตถุประสงค์ เพื่อให้เกิดทักษะและแนวคิดการบริหารทีมขายอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดแนวคิดเชิงกลยุทธ์ฺในการบริหารคนให้เกิดคนเก่งและคนดีในทีมขาย Key Topics Trainingเวลา 09.00 – 10.30 น. อบรมสัมมนาช่วงที่ 1 ลำดับ Session 1 : ผู้จัดการทีมขายยุคใหม่ 1 แนวคิดผู้จัดการทีมขายที่ต้องเปลี่ยนไปตามกระแสยุคดิจิทัล 2 การตลาดยุคนี้ ผู้จัดการทีมขายจะต้องบริหารอย่างไร 3 ก้าวทันสถานการณ์การตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป 4 บทบาทหน้าที่ของหัวหน้าทีมขายยุค 4.0 5 Marketing 4.0 of Sale Team เวลา 10.30 – 10.45 น. พักเบรคช่วงเช้าเวลา 10.45 – 12.00 น. อบรมสัมมนาช่วงที่ 2 ลำดับ Session 2 : การบริหารทีมขายให้เกิดประสิทธิภาพ 1 Competency of Sale Team 2 บริหารลูกน้องให้เกิดการพัฒนาทีมขาย 3 แผนการพัฒนาทีมขายอย่างเป็นระบบ 4

Continue reading

นักขายกับการบริหารศูนย์ตัวแทนจำหน่ายให้มีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักขายเข้าใจแนวทางการบริหารดีลเลอร์อย่างเป็นระบบ เพื่อให้นักขายเข้าใจแนวทางการบริหารความสัมพันธ์กับดีลเลอร์ Key Topics Trainingเวลา 09.00 – 10.30 น. อบรมสัมมนาช่วงที่ 1 ลำดับ Session 1 : การบริหารดีลเลอร์อย่างเป็นระบบ 1 สิ่งที่นักขายต้องช่วยดีลเลอร์ในการบริหารให้มีประสิทธิภาพตามเป้าหมาย 2 นักขายกับการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการบริหารดีลเลอร์ 3 การวางแผนการขายและวางเป้าหมายร่วมกับดีลเลอร์ 4 การจัดทำแผนธุรกิจ(Business Plan) ที่ดีร่วมกับดีลเลอร์ 5 Workshop การบริหารทีมบุคลากรของดีลเลอร์ เวลา 10.30 – 10.45 น. พักเบรคช่วงเช้าเวลา 10.45 – 12.00 น. อบรมสัมมนาช่วงที่ 2 ลำดับ Session 2 : นักขายกับการเข้าใจความเป็นดีลเลอร์ 1 ทำไมดีลเลอร์ไม่เปิดใจให้นักขาย 2 นักขายจะเอาชนะใจดีลเลอร์อย่างไร 3 จิตวิทยาการบริหารดีลเลอร์ 4 เรียนรู้วิธีการสนทนากับตัวบุคคล เพื่อลดปัญหาการทำงาน 5 Workshop นักขายกับวิธีการเข้าใจตัวบุคคล เวลา

Continue reading

นักขายเชิงที่ปรึกษาที่ลูกค้าที่ได้ใจลูกค้า

วัตถุประสงค์ เพื่อให้เข้าใจถึงบทบาทนักขายเชิงที่ปรึกษา เพื่อให้เข้าใจถึงแนวทางการขายที่ไร้การยัดเยียดลูกค้า เพื่อให้เข้าใจถึงแก่นแท้และแนวทางการขายที่ทำให้ลูกค้ายอมรับการขายจากนักขาย Key Topics Trainingเวลา 09.00 – 10.30 น. อบรมสัมมนาช่วงที่ 1 ลำดับ Session 1 : นักขายเชิงที่ปรึกษาต้องเป็นอย่าไร? 1 บทบาทนักขายเชิงรุกด้วยกฎ 8S 2 วางหมากวางเกมส์ความพร้อมก่อนพบลูกค้า 3 ศึกษาข้อมูลลูกค้าเก่าอย่างถ่องแท้ 4 กลยุทธ์พิชิตลูกค้าใหม่อย่างเหนือชั้น 5 การขายเชิงที่ปรึกษาต้องมีแผนอะไรบ้าง 6 Case Study คุณจะเป็นนักขายเชิงที่ปรึกษาอย่างไรกับลูกค้ารายนี้ เวลา 10.30 – 10.45 น. พักเบรคช่วงเช้าเวลา 10.45 – 12.00 น. อบรมสัมมนาช่วงที่ 2 ลำดับ Session 2 : การตีโจทย์ความต้องการลูกค้า 1 เทคนิคการจับความต้องการลูกค้าเพื่อวิเคราะห์ทางออก 2 สัญญาณลูกค้าที่มีปัญหาคาใจ 3 แผนหลัก แผนรอง แผนทางออกที่นักขายเชิงที่ปรึกษาต้องมี 4 เราจะรู้ได้อย่างไรว่า

Continue reading

Super Salesman บรรลุเป้าการขายตามที่คาดหวัง

วัตถุประสงค์ เพื่อเรียนรู้แนวทางการทำงานด้านการขายเพื่อเป็นนักขายที่ดี เพื่อเรียนรู้แนวทางการขายที่สามารถพิชิตเป้าการขายอย่างง่ายดาย Key Topics Trainingเวลา 09.00 – 10.30 น. อบรมสัมมนาช่วงที่ 1 ลำดับ Session 1 : นักขายที่ชาญฉลาด เพื่อพิชิตเป้าหมายงานขาย 1 20 คำถามที่นักขายต้องถามตัวเองก่อนออกสนามการขาย 2 คุณเป็นนักขายที่ดีพอแล้วหรือยัง? 3 สร้างวินัยการทำงานด้านการขายอย่างเป็นระบบ 4 การจัดระบบความคิดของนักขาย เพื่อขจัดอุปสรรคในงานขาย 5 การวิเคราะห์สภาพตลาด หากนักขายต้องรุกตลาด เวลา 10.30 – 10.45 น. พักเบรคช่วงเช้าเวลา 10.45 – 12.00 น. อบรมสัมมนาช่วงที่ 2 ลำดับ Session 2 : ลับคมความพร้อม เพื่อลงสนามการขาย 1 8 ทักษะนักขายยุคนี้ทีต้องมี 2 ทำไมลูกค้าจึงปฏิเสธการนัดหมาย 3 เทคนิคเขี้ยวเล็บ การนัดหมายให้ลูกค้ารับนัด 4 บุคลิกภาพที่ดีของนักขาย คว้าชัย

Continue reading

นำเสนองานอย่างไร ให้มีประสิทธิภาพ (Presentation Skills)

วัตถุประสงค์ เพื่อให้เกิดความเข้าใจในแนวทางการนำเสนองานอย่างมืออาชีพ เพื่อให้เกิดทักษะการตอบคำถามและการสร้างความน่าเชือถือขณะนำเสนอ หลักสูตรนี้เหมาะสมกับพนักงานทุกระดับ Key Topics Trainingเวลา 09.00 – 10.30 น. อบรมสัมมนาช่วงที่ 1 ลำดับ Session 1 ผู้นำเสนอที่ดีต้องเป็นอย่างไร 1 เข้าใจปัญหาตนเองก่อนการเป็นผู้นำเสนอ 2 การพูดหรือนำเสนอที่ดีต้องเป็นอย่างไร 3 การเตรียมความพร้อมที่ดีของผู้นำเสนอ 4 กิจกรรม Role play ฝึกทักษะการพูดและการนำเสนอ เพื่อวิเคราะห์พื้นฐานรายบุคคล 5 หัวใจสำคัญของการพูดให้คนฟังสนใจ เวลา 10.30 – 10.45 น. พักเบรคช่วงเช้าเวลา 10.45 – 12.00 น. อบรมสัมมนาช่วงที่ 2 ลำดับ Session 2 การวางแผนการนำเสนอที่ดี 1 ทำไมต้องเข้าใจกลุ่มเป้าหมายผู้ฟัง 2 มารยาทของการใช้คำพูดในการนำเสนอ 3 เราต้องวิเคราะห์ผู้ฟังอย่างไรบ้าง 4 การแบ่งสัดส่วนเนื้อหาที่ดี เพื่อการนำเสนอ 5 กิจกรรม Workshop การเตรียมเนื้อหาเพื่อการนำเสนอ

Continue reading

เทคนิคการขายสินค้าทางโทรศัพท์ให้ได้ยอด

วัตถุประสงค์การขายทางโทรศัพท์จะว่าง่ายก็ง่าย จะว่ายากก็ยาก แต่ที่เราพบกันบ่อยๆ ก็คือ พนักงานขายไม่สามารถเริ่มหรือใช้คำพูดที่ทำให้ลูกค้าเกิดความสนใจได้ หรือบางครั้งพนักงานเป็นฝ่ายที่ทำให้ลูกค้าไม่เข้าใจในรายละเอียดสินค้า สุดท้ายทำให้ลูกค้าปฏิเสธหรือรำคาญพนักงานไปโดยใช่เหตุ Key Topics Trainingเวลา 09.00 – 10.30 น. อบรมสัมมนาช่วงที่ 1 ลำดับ Session 1 ทำไมถึงขายสินค้าทางโทรศัพท์ไม่ค่อยได้ 1 ปัญหาการขายทางโทรศัพท์ของนักขาย 2 สิ่งที่ทำให้ลูกค้าปฏิเสธในการนำเสนอขาย 3 คำพูดที่เป็นพิษภัยในการเปิดการขาย 4 สิ่งที่นักขายต้องเข้าใจลูกค้าก่อนการขาย 5 กิจกรรมระดมความคิด นักขายที่ดีต้องเป็นอย่างไร เวลา 10.30 – 10.45 น. พักเบรคช่วงเช้าเวลา 10.45 – 12.00 น. อบรมสัมมนาช่วงที่ 2 ลำดับ Session 2 วิธีการขายแบบเชิงวิเคราะห์ลูกค้า 1 นักขายจะวิเคราะห์ลูกค้าได้อย่างไร 2 วิเคราะห์ลูกค้าด้วยการสอบถามอย่างไร 3 เทคนิคการจับประเด็นจากคำพูดลูกค้า 4 การสังเกตคำพูดและการจับอาการจากลูกค้า 5 กิจกรรมกลุ่ม เราจะวิเคราะห์ลูกค้าได้อย่างไร เวลา 12.00

Continue reading

GEN Z Manpower คือ ผู้นำระดับโลกในธุรกิจการให้บริการการจ้างงานในกลุ่ม GENZ ผู้โลดแล่นอยู่ในวงการ HR มายาวนานถึง 16 ปี

ที่อยู่

89 อาคารเจ้าพระยาทาวเวอร์ ชั้น 2 ห้อง 202 ซอยวัดสวนพลู ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

ติดต่อเรา

Phone : 09-2916-8989 คุณจอย
095-165-2121 (คุณบอย)
093-807-9791 (ดร.ปู)
Line : @genzmanpower
Email : genzmanpower@gmail.com
Facebook : Gen Z Manpower