ชนะใจลูกค้า และสยบคู่แข่งในไลน์ธุรกิจเดียวกัน

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้นักขายมีแนวทางในการบริหารจัดการในการขายยุคใหม่
  2. เพื่อให้นักขายเข้าใจแนวทางการสนทนาและการสร้างยอดขายในยุคตลาดผันผวน

Key Topics Training
เวลา 09.00 – 10.30 น. อบรมสัมมนาช่วงที่ 1

ลำดับ Session 1 : การขายต้องเปลี่ยนไปอย่างไร
1การขายแบบเดิมใช้ไม่ได้แล้ว
2ทำอย่างไรที่นักขายจึงจะเข้าใจตลาด
3ข้อมูลการขายและการตลาดอะไรที่นักขายต้องเข้าใจ
4การวิเคราะห์ข้อมูลยอดขายเพียงพอหรือไม่
5Workshop วิเคราะห์สภาพตลาดเพื่อวางแผนการขาย

เวลา 10.30 – 10.45 น. พักเบรคช่วงเช้า
เวลา 10.45 – 12.00 น. อบรมสัมมนาช่วงที่ 2 

ลำดับSession 2 : การวางแผนการขายให้เห็นโอกาสการตลาด
1เข้าใจสภาพตลาดและสภาพธุรกิจ
2โลกเปลี่ยน พฤติกรรมทางการตลาดเปลี่ยน
3แนวทางการเข้าถึงตลาดยุค 2020
4บริหารลูกค้าอย่างไร เมื่อลูกค้าบ้าราคา
5Workshop วางแผนเข้าถึงลูกค้าเพื่อการขาย

เวลา 12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 13.00 – 14.30 น. อบรมสัมมนาช่วงที่ 3

ลำดับSession 3 : การเอาชนะคู่แข่งที่ไร้จรรยาบรรณในการขาย
1คู่แข่งที่โจมตีด้วยราคา เราจะจัดการอย่างไร
2เปลี่ยนวิธีคิดลูกค้าให้มองมุมใหม่
3แนวทางการสร้างสัมพันธ์เพื่อให้ลูกค้ายอมรับในการขาย
4Roleplay วิธีการบริหารลูกค้าด้วยการสร้างคุณค่า

เวลา 14.30 – 14.45 น. พักเบรคช่วงบ่าย
เวลา 14.45 – 16.00 น. อบรมสัมมนาช่วงที่ 4

ลำดับSession 4 : วิธีการขายเชิงเปรียบเทียบ
1สินค้าลอกเลียนแบบในตลาด คืออุปสรรคการขายจริงหรือ
2การวางแผนการซื้อระยะยาวจากลูกค้า
3เปรียบวิธีคิดลูกค้าให้เลิกยึดติดคู่แข่งที่ไร้คุณธรรม
4เทคนิคการโน้มน้าวลูกค้าให้เปิดใจรับ
5ปิดการขายเชิงสร้างสัมพันธ์

More
articles

GEN Z Manpower คือ ผู้นำระดับโลกในธุรกิจการให้บริการการจ้างงานในกลุ่ม GENZ ผู้โลดแล่นอยู่ในวงการ HR มายาวนานถึง 16 ปี

ที่อยู่

89 อาคารเจ้าพระยาทาวเวอร์ ชั้น 2 ห้อง 202 ซอยวัดสวนพลู ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

ติดต่อเรา

Phone : 09-2916-8989 คุณจอย
095-165-2121 (คุณบอย)
093-807-9791 (ดร.ปู)
Line : @genzmanpower
Email : genzmanpower@gmail.com
Facebook : Gen Z Manpower