การวิเคราะห์ด้านทรัพยากรบุคคล

    ศูนย์ตรวจสอบภายในจัดทำการการวิเคราะห์ด้านทรัพยากรบุคคลเพื่อการบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคลแบบมืออาชีพ (Competency) สอดคล้องตามมาตรฐานของกรมบัญชีกลาง/สากล โดยประชุมพิจารณาร่วมกันในหน่วยงาน เมื่อวันที่  กรกฎาคม 2559 โดยการทบทวนผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ทั้งนี้ข้อมูลเดิมนำมาทบทวน ประกอบด้วย 
       1. แผนพัฒนาบุคลากรแบบมืออาชีพ ศูนย์ตรวจสอบภายใน
       2. การจัดการความรู้ ศูนย์ตรวจสอบภายใน
       3. การสร้างวัฒนธรรมองค์การแห่งการเรียนรู้ ศูนย์ตรวจสอบภายใน
       4. การสร้างสรรค์นวัตกรรมการปฏิบัติงาน ศูนย์ตรวจสอบภายใน
       5. คู่มือการปฏิบัติงานหน่วยงาน ศูนย์ตรวจสอบภายใน
       6. คู่มือการปฏิบัติงานระดับบุคคล ศูนย์ตรวจสอบภายใน
       7. กรอบอัตรากำลังและโครงสร้างองค์การ ศูนย์ตรวจสอบภายใน
       8. แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
       9. แผนยุทธศาสตร์ศูนย์ตรวจสอบภายใน
      10. แผนปฏิบัติราชการประจำปี ศูนย์ตรวจสอบภายใน
      11. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี ศูนย์ตรวจสอบภายใน
      12. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรแบบมืออาชีพ ศูนย์ตรวจสอบภายใน

    ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวนำมาสู่การทบทวนการวิเคราะห์ด้านทรัพยากรบุคคลเพื่อปรับปรุงพัฒนาสู่ การบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคลแบบมืออาชีพ (Competency) ต่อไป

Tag : สรรหาคน สรรหาพนักงาน หาคนทำงาน หาคน ทรัพยากรบุคคล หาแรงงาน ให้คำปรึกษาทรัพยากรบุคคล HRConsultant HRConsult HR HROutsource Training TrainingOutsource Talentmanagement เทรนนิ่งพนักงาน #คอร์สอบรม หลักสูตรฝึกอบรม ฝึกอบรมกลุ่มใหญ่ บริการเอาท์ซอร์ส รับทำเงินเดือน ประมวลเงินเดือน หาพนักงานประจำ หาพนักงานชั่วคราว พาร์ทไทม์ หาคนช่วยงาน หากำลังเสริม จัดหาบุคลากร จัดหาคน บริษัทจัดหาคน บริษัทจัดหาพนักงาน #หาบุคลากร  กลยุทธ์ทรัพยากรบุคคล การตลาดออนไลน์ Surveymarket ขายออนไลน์มืออาชีพ ฝึกอบรม ฝึกอบรมผู้บริหาร หลักสูตรการขาย นักขายมือโปร GenZManpower GenZ หาคนทำงานแบบการันตี ต้องการพนักงานจำนวนมาก บริการงานOutsource จัดหาคนสำหรับองค์กร #ระบบจ้างคนคุณภาพ Recruitment สรรหาคนเก่ง HRLegal บริการทรัพยากร ช่วยหางาน ช่วยหาคนทำงาน จัดจ้างพนักงาน หาพนักงานที่ใช่ หาคนเก่งถึกทน หาคนทำงานได้ที่ไหน พนักงานคุณภาพ Headhunting RecriutmentAgency Headhunters Headhunter Headhunterในไทย บริษัทHeadhunter รายชื่อบริษัทจัดหางาน

Share This Post

More
articles