การวิเคราะห์ด้านทรัพยากรบุคคล

    ศูนย์ตรวจสอบภายในจัดทำการการวิเคราะห์ด้านทรัพยากรบุคคลเพื่อการบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคลแบบมืออาชีพ (Competency) สอดคล้องตามมาตรฐานของกรมบัญชีกลาง/สากล โดยประชุมพิจารณาร่วมกันในหน่วยงาน เมื่อวันที่  กรกฎาคม 2559 โดยการทบทวนผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ทั้งนี้ข้อมูลเดิมนำมาทบทวน ประกอบด้วย 
       1. แผนพัฒนาบุคลากรแบบมืออาชีพ ศูนย์ตรวจสอบภายใน
       2. การจัดการความรู้ ศูนย์ตรวจสอบภายใน
       3. การสร้างวัฒนธรรมองค์การแห่งการเรียนรู้ ศูนย์ตรวจสอบภายใน
       4. การสร้างสรรค์นวัตกรรมการปฏิบัติงาน ศูนย์ตรวจสอบภายใน
       5. คู่มือการปฏิบัติงานหน่วยงาน ศูนย์ตรวจสอบภายใน
       6. คู่มือการปฏิบัติงานระดับบุคคล ศูนย์ตรวจสอบภายใน
       7. กรอบอัตรากำลังและโครงสร้างองค์การ ศูนย์ตรวจสอบภายใน
       8. แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
       9. แผนยุทธศาสตร์ศูนย์ตรวจสอบภายใน
      10. แผนปฏิบัติราชการประจำปี ศูนย์ตรวจสอบภายใน
      11. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี ศูนย์ตรวจสอบภายใน
      12. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรแบบมืออาชีพ ศูนย์ตรวจสอบภายใน

    ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวนำมาสู่การทบทวนการวิเคราะห์ด้านทรัพยากรบุคคลเพื่อปรับปรุงพัฒนาสู่ การบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคลแบบมืออาชีพ (Competency) ต่อไป

More
articles

GEN Z Manpower คือ ผู้นำระดับโลกในธุรกิจการให้บริการการจ้างงานในกลุ่ม GENZ ผู้โลดแล่นอยู่ในวงการ HR มายาวนานถึง 16 ปี

ที่อยู่

89 อาคารเจ้าพระยาทาวเวอร์ ชั้น 2 ห้อง 202 ซอยวัดสวนพลู ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

ติดต่อเรา

Phone : 09-2916-8989 คุณจอย
095-165-2121 (คุณบอย)
093-807-9791 (ดร.ปู)
Line : @genzmanpower
Email : genzmanpower@gmail.com
Facebook : Gen Z Manpower