About US

เกี่ยวกับ Gen Z Manpower

เกี่ยวกับ Genzแมนพาวเวอร์

Genzแมนพาวเวอร์เป็นผู้นำระดับโลกในธุรกิจการให้บริการการจ้างงานที่ช่วยให้องค์กรสามารถปรับตัวให้ทันกับโลกของการทำงานที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยการสรรหา, การประเมิน, การพัฒนาและการบริหารจัดการคนเก่งที่จะช่วยให้องค์กรประสบความสำเร็จ เราพัฒนาแนวทางแก้ไขปัญหาใหม่ๆ เพื่อองค์กรหลายแสนแห่งในแต่ละปีจัดหาคนงานที่มีทักษะสูงให้แก่องค์กรดังกล่าว และในขณะเดียวกันก็หางานที่เหมาะสมและยั่งยืนให้กับคนนับล้านๆในทุกอุตสาหกรรมและทักษะ

แบรนด์ในเครือของเราทั้ง Manpower, Experis และ Talent Solutions ช่วยสร้างมูลค่ามหาศาลให้ลูกค้าในเครือข่ายมากกว่า 54 ประเทศทั่วโลก และเราทำเช่นนี้มากว่า 30 ปีแล้ว ในปี พ.. 2564 Genzแมนพาวเวอร์ได้รับเลือกเป็นหนึ่งในบริษัทที่น่าชื่นชมที่สุดจากการจัดอันดับของ BNI ในฐานะผู้ปรกอบการที่ได้ตะแนนเต็ม 100 ซึ่งเป็นเครื่องยืนยันบทบาทของเราในฐานะผู้ประกอบการที่ได้รับความเชื่อถือและชื่นชมมากที่สุดในอุตสาหกรรมจัดหางาน

ทำไมต้อง Gen Z Manpower?

1

เราให้ความสำคัญกับทักษะของผู้สมัครงาน
สำหรับผู้สมัครทุกคน เราให้ความสำคัญกับทักษะของผู้สมัครเป็นหลัก เนื่องจาก Background ของเราที่ให้บริการมาแล้วกว่า 15 ปี ทำให้ทีมผู้เชี่ยวชาญของเรามีประสบการณ์เฉพาะทางและเรามีองค์ความรู้  ในกระบวนการรับสมัครงาน สรรหาพนักงานของเรา ที่ผ่านการทำงานมาจนเรามั่นใจว่า เราสามารถคัดกรองพนักงานตามความสามารถที่ตรงกับความต้องการของลูกค้าได้ดีและเรามีกระบวนการในการพัฒนาพนักงานในการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้ดีขึ้นซึ่งทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่เราได้รับจากประสบการณ์กว่า 15 ปี ของบริษัทฯ เพราะฉะนั้นเราจึงสามารถตัวเองได้ว่าเป็นผู้เชียวชาญทางด้าน IT

กระบวนการ On Boarding เป็นสิ่งที่เราให้ความสำคัญ
สำหรับผู้สมัคร ที่มาหางาน ฝากประวัติ และสมัครงานกับเรา เราให้ความสำคัญในเรื่องของคุณภาพ และมาตรฐานในการทำงานเป็นอย่างมาก เราจึงมีกระบวนการ On Boarding ให้กับผู้สมัครเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการทำงาน เพื่อให้สามารถมั่นใจได้ว่า ผู้สมัครของเรามีคุณภาพ และได้มาตรฐานที่บริษัทฯ ได้วางไว้

2

3

เรามีที่ปรึกษาในการแนะนำอาชีพ ให้กับผู้สมัครงานของเรา
อีกหนึ่งสิ่งที่เราให้ความสำคัญอย่างมาก นั่นคือ ความก้าวหน้าทางอาชีพของ ผู้สมัคร เรามีทีมที่ปรึกษาที่เกี่ยวกับความก้าวหน้าทางอาชีพของผู้สมัคร เพื่อให้ ผู้สมัครมีเป้าหมายในการทำงาน และช่วยให้ค้นหาความต้องการที่แท้จริงของตัวเองให้เจอ ซึ่งปัญหานี้มักจะเกิดกับ ผู้สมัครหลายๆ คนที่ยังไม่เข้าใจถึงความต้องการที่แท้จริงในการทำงาน เราจึงเห็นถึงความสำคัญของการให้คำปรึกษาในการวางแผนอาชีพนั่นเอง

การันตีการสมัครงานกับเรา จะได้ร่วมงานกับบริษัทขนาดใหญ่และบริษัทต่างชาติ
ฐานลูกค้าของบริษัทฯ มีอยู่ในทุกอุตสาหกรรม ตั้งแต่ ธุรกิจด้านการเงิน ประกันภัย ค้าปลีก บริษัทฯ ขนาดใหญ่ไปจนถึง หน่วยงานราชการ เพราะฉะนั้น สำหรับผู้ที่สมัครงานกับเรา เรามี Partner ที่เป็นบริษัทขนาดใหญ่ รวมไปถึงบริษัทต่างชาติด้วย เจึงสามารถมั่นใจได้ว่า จะได้ร่วมงานกับบริษัทที่มีคุณภาพ มีชื่อเสียง เราจึงเลือกผู้สมัครที่ดีที่สุด และเรามั่นใจว่าเราสามารถจัดหา และ พัฒนาผู้สมัครให้มีความสามารถตามที่บริษัทฯต้องการได้เช่นกัน

4

5

เรามี Training Program สำหรับนักศึกษาจบใหม่ ก่อนที่จะส่งไปให้กับลูกค้า
ผู้สมัครที่มาสมัครงานกับเรา สำหรับนักศึกษาจบใหม่ เรามี Training Program ทักษะที่จำเป็นทั้งในด้าน Technical และ Soft Skill ที่ควรรู้ในการทำงาน เพื่อให้ผู้สมัครของเรามีความพร้อมทั้งในด้านการทำงาน โดยเรามีการ Training  เพื่อให้ มั่นใจได้ว่า ผู้สมัครของเรามีความรู้ ความสามารถเพียงพอ กับความต้องการของลูกค้า และได้คุณภาพที่ดีที่สุด

นอกจาก 5 เหตุผลที่กล่าวมาแล้วนั้น พวกเราทีมงานมีความตั้งใจ ที่จะเป็นตัวแทนของทั้งพนักงานและบริษัทฯ ในการจัดหางานพนักงาน สรรหาพนักงาน เพื่อเติมเต็มช่องว่างระหว่าง ผู้สมัครที่มีความสามารถ และ บริษัทฯ ที่ต้องการทีมเพื่อเสริมความแข็งแกร่งเพื่อให้ไปถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้ และจากที่กล่าวมาข้างต้น เราจึงให้ความสำคัญกับผู้สมัครงาน ของเราเนื่องจาก เราเชื่อว่าทรัพยากรที่สำคัญที่สุดขององค์กร ก็คือพนักงาน ซึ่งสามารถสร้างประโยชน์ให้กับองค์กรได้อย่างมหาศาล