หางาน ฝากประวัติ นึกถึงเรา Genz Man Power

วันนี้จะขอมาแนะนำธุรกิจ และบริการของเรา นั่นก็คือบริการจัดหาพนักงาน สรรหาพนักงาน สรรหาบุคคล เราเริ่มต้นจากการเป็น Software House ชื่อบริษัท Fusion Solution ให้บริการครบวงจรทางด้าน IT ตั้งแต่ Customized Application, Sharepoint Application, Business Intelligence, ด้วยประสบการณ์กว่า 15 ปี ผ่านวิกฤตครั้งสำคัญ มาหลายๆ อย่าง จึงทำให้เห็นว่า ทรัพยากรที่สำคัญที่สุดในองค์กรก็คือ “พนักงาน” นั่นเอง จึงทำให้เราหันมาให้ความสำคัญในเรื่องของ “คน” มากขึ้น  วันนีผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับ ว่าทำไมถึงต้องมา ฝากประวัติ หรือ สมัครงาน กับเรากันนะครับ

1. เราให้ความสำคัญกับ "ทักษะ" ของผู้สมัครงาน

มาฝากประวัติกับเรา สำหรับผู้สมัครทุกคน เราให้ความสำคัญกับทักษะของผู้สมัคร เนื่องจาก Background ของเราเป็นบริษัทางด้าน IT  ที่ให้บริการมาแล้วกว่า 15 ปี  ทีมผู้เชี่ยวชาญของเรามีประสบการณ์เฉพาะทาง ทางด้าน IT กว่า 20 ปี ทำให้เรามีประสบกาาณ์ และความเชี่ยวชาญทางสาย IT และเรามี องค์ความรู้ ในกระบวนการรับ สมัครงาน พนักงานของเรา ที่ผ่านการใช้งานมา จนเรามั่นใจว่า เราสามารถคัดกรองพนักงาน ตามความสามารถที่ตรงกับความต้องการของลูกค้าได้ และเรามีกระบวนการในการพัฒนาพนักงาน ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้ดีขึ้น ซึ่งทั้งหมดนี้ เป็นสิ่งที่เราได้รับจากประสบการณ์กว่า 15 ปี ของบริษัทฯ เพราะฉะนั้นเราจึงสามารถตัวเองได้ว่าเป็นผู้เชียวชาญทางด้าน IT

ความสำคัญกับ "ทักษะ" ของผู้สมัครงาน

2. สมัครงาน กับเรา ได้ร่วมงานกับบริษัทขนาดใหญ่ และบริษัทต่างชาติ

ฐานลูกค้าของบริษัทฯ มีอยู่ในทุกอุตสาหกรรม ตั้งแต่ ธุรกิจด้านการเงิน ประกันภัย ค้าปลีก บริษัทฯ ขนาดใหญ่ ไปจนถึง หน่วยงานราชการ เราจึงมีความเชี่ยวชาญทั้งทาง เทคนิค และ ธุรกิจ และประสบการณ์ที่ผ่านมาเป็นเครื่องยืนยันความสามารถของเราได้ เพราะฉะนั้น สำหรับผู้ที่สมัครงานกับเรา เรามี Partner ที่เป็นบริษัทขนาดใหญ่ รวมไปถึงบริษัทต่างชาติด้วย  เพราะฉะนั้น ผู้ที่มา สมัครงาน กับเราจึงสามารถมั่นใจได้ว่า จะได้ร่วมงานกับบริษัทที่มีคุณภาพ มีชื่อเสียง เราใส่ใจในเรื่องของภาพลักษณ์ และ ให้ความสำคัญในเรื่องของ แบรนด์ของลุกค้าของเรา เราจึงเลือกผู้สมัครที่ดีที่สุด และเรามั่นใจว่าเราสามารถจัดหา และ พัฒนาผู้สมัครให้มีความสามารถตามที่บริษัทฯต้องการได้

3. กระบวนการ On Boarding เป็นสิ่งที่เราให้ความสำคัญ

สำหรับผู้สมัคร ที่มา หางาน ฝากประวัติ และสมัครงาน กับเรา เราให้ความสำคัญในเรื่องของคุณภาพ และมาตรฐานในการทำงานเป็นอย่างมาก เราจึง มีกระบวนการ On Boarding ให้กับผู้สมัครเพื่อเตรียมความพร้อมในการทำงาน เพื่อให้สามารถมั่นใจได้ว่า ผู้สมัครของเรา มีคุณภาพ และได้มาตรฐานที่บริษัทฯ ได้วางไว้ เราให้ความสำคัญกับ มาตรฐาน และคุณภาพของผู้สมัคร ทั้งเรายังให้ความสำคัญกับ นายจ้าง และ บริษัทฯ ให้กับผู้สมัคร อย่างดีที่สุด

กระบวนการ On Boarding สำหรับผู้สมัคร ที่มา หางาน ฝากประวัติ และสมัครงาน
เรามี Training Program สำหรับนักศึกษาจบใหม่ ก่อนที่จะส่งไปให้กับลูกค้า

4. เรามี Training Program สำหรับนักศึกษาจบใหม่ ก่อนที่จะส่งไปให้กับลูกค้า

ผู้สมัครที่มา สมัครงาน กับเรา สำหรับนักศึกษาจบใหม่ เรามี Training Program ทักษะที่จำเป็นทั้งในด้าน Technical และ Soft Skill ที่ควรรู้ในการทำงาน เพื่อให้ผู้สมัครของเรามีความพร้อมทั้งในด้านการทำงาน  โดยเรามีการ Training ในด้านการ Coding เบื้องต้น เพื่อให้ มั่นใจได้ว่า ผุ้สมัครของเรา มีความรู้ ความสามารถเพียงพอ กับความต้องการของลูกค้า และได้คุณภาพที่ดีที่สุด

5. เรามีที่ปรึกษาในการแนะนำอาชีพ ให้กับผู้สมัครงานกับเรา

อีกหนึ่งสิ่งที่เราให้ความสำคัญอย่างมาก นั่นคือ ความก้าวหน้าทางอาชีพของผู้สมัคร เรามีทีมทีมปรึกษา ที่จะให้คำปรึกษาที่เกี่ยวกับความก้าวหน้าทางอาชีพของผู้สมัคร เพื่อให้ผู้สมัคร มีเป้าหมายในการทำงาน และช่วยให้ค้นหาความต้องการที่แท้จริงของตัวเองให้เจอ ซึ่งปัญหานี้มักจะเกิดกับ ผู้สมัครหลายๆ คนที่ยังไม่เข้าใจถึงความต้องการที่แท้จริงในการทำงาน เราจึงเห็นถึงความสำคัญของ การให้คำปรึกษาในการวางแผนอาชีพ นั่นเอง 

เรามีที่ปรึกษาในการแนะนำอาชีพ ให้กับผู้สมัครงานกับเรา​

นอกจาก 5 เหตุผลที่กล่าวมาแล้วนั้น พวกเราทีมงานมีความตั้งใจ ที่จะเป็นตัวแทนของทั้งพนักงานและบริษัทฯ ในการจัดหางานพนักงาน สรรหาพนักงาน เพื่อเติมเต็มช่องว่างระว่าง ผู้สมัครที่มีความสามารถ และ บริษัทฯ ที่ต้องการทีมเพื่อเสริมความแข็งแกร่งเพื่อให้ไปถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้ และจากที่กล่าวมาข้างต้น เราจึงให้คความสำคัญกับผู้สมัครงาน ของเรา เนื่องจาก เราเชื่อว่าทรัพยากรที่สำคัญที่สุดขององค์กร ก็คือพนักงาน  ซึ่งสามารถสร้างประโยชน์ให้กับองค์กรได้อย่างมหาศาล

ฝากประวัติ บริการจัดหางานให้กับพนักงาน และองค์กรที่ต้องการ หาความก้าวหน้าในอาชีพ

กรอกข้อมูลเพื่อฝากประวัติกับเรา

บริการจัดหางานให้กับพนักงาน และองค์กร ที่ต้องการหาความก้าวหน้าในอาชีพ

ติดต่อเรา Gen Z manpower ให้คำปรึกษาด้านการหางาน สมัครงาน

@Line เพื่อติดต่อเรา

บริการให้คำปรึกษาด้านการหางานฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย