รีวิว บทสัมภาษณ์

ความรู้สึกผู้ประกอบการที่ไว้วางใจให้ทาง genzmanpower สรรหาพนักงานให้

สัมภาษณ์ คุณเอ๋ (ตำแหน่ง manager) Survey Market Thailand กับความรู้สึกที่ไว้วางใจให้ทาง genzmanpower สรรหาพนักงานให้

ความรู้สึกพนักงานที่ทาง genzmanpower สัมภาษณ์และจัดหางานให้

สัมภาษณ์ คุณอลัน (ตำแหน่งเลขานุการ) Researcher Thailand กับความรู้สึกพนักงานที่ทาง genzmanpower สัมภาษณ์และจัดหางานให้