🌈 วิธีเตรียมพร้อม เพื่อก้าวเข้าสู่การทำงานแบบ Remote Working 🌈

✔️ เช็คลิสต์อุปกรณ์ไอที ถือเป็นเรื่องสำคัญช่วยเสริมการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ดังนั้นองค์กรต้องเตรียมความพร้อม
✔️ ปรับทัศนคติโลกทำงาน ผู้นำองค์กรและการบริหารงานต้องเชื่อมั่น และมอบความไว้วางใจให้กับพนักงาน ให้ดูที่ผลลัพธ์ของการทำงานสามารถบรรลุเป้าหมายตามกำหนดหรือไม่มากกว่าจะดูจากชั่วโมงการทำงาน
✔️ สร้างมาตรฐานการทำงาน กระบวนการทำงานในช่วงเวลาที่ Work From Home มีความสำคัญมาก เพื่อให้พนักงานมีขั้นตอนปฏิบัติงานนั้นเหมาะสม และเป็นมาตรฐานของการทำงาน
✔️ เป้าหมายต้องชัดเจน องค์กรต้องกำหนดแผนดำเนินงานและเป้าหมายอย่างชัดเจนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เพื่อให้พนักงานทุกคนที่มีความรับผิดชอบแตกต่างกัน แต่ต้องทำงานร่วมกันเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามระยะเวลาที่กำหนด
✔️ ปรับระยะเวลาการประชุม รูปแบบการประชุมต้องมีความกระชับ โดยสื่อสารเพียงแค่การวางแผนการดำเนินการของพนักงาน โดยที่ผู้บริหารต้องเป็นผู้ฟังที่ดี สื่อสารด้วยความไว้วางใจและเคารพ และมุ่งการสื่อสารที่ทำให้พนักงานมีส่วนร่วมเป้าหมายรวมกัน
✔️ Skill การทำงานออนไลน์ต้องมา การทำงานแบบ Remote working ไม่ใช่ว่าทุกคนจะทำงานได้ ดังนั้นองค์กรต้องสร้างทักษะ
✔️ ทำงานอย่างมีความสุข องค์กรชั้นนำในต่างประเทศกำลังมุ่งสร้างบรรยากาศการทำงานทางไกล เพราะเป็นการทำงานที่ทำให้พนักงานถูกการตัดขาดจากสังคมเพื่อนร่วมงาน
✔️ สร้าง Passion ใหม่โลกการทำงาน การบริหารจัดทำงานทางไกล องค์กรควรสร้าง Passion ให้กับพนักงาน เพราะด้วยสภาพการทำงานใหม่ ๆ ที่ช่วยให้มีมุมมองใหม่ หรืออาจสร้างให้พนักงานมี Passion ในเป้าหมายขององค์กรเดียวกัน 😊😊

Tag : สรรหาคน สรรหาพนักงาน หาคนทำงาน หาคน ทรัพยากรบุคคล หาแรงงาน ให้คำปรึกษาทรัพยากรบุคคล HRConsultant HRConsult HR HROutsource Training TrainingOutsource Talentmanagement เทรนนิ่งพนักงาน #คอร์สอบรม หลักสูตรฝึกอบรม ฝึกอบรมกลุ่มใหญ่ บริการเอาท์ซอร์ส รับทำเงินเดือน ประมวลเงินเดือน หาพนักงานประจำ หาพนักงานชั่วคราว พาร์ทไทม์ หาคนช่วยงาน หากำลังเสริม จัดหาบุคลากร จัดหาคน บริษัทจัดหาคน บริษัทจัดหาพนักงาน #หาบุคลากร  กลยุทธ์ทรัพยากรบุคคล การตลาดออนไลน์ Surveymarket ขายออนไลน์มืออาชีพ ฝึกอบรม ฝึกอบรมผู้บริหาร หลักสูตรการขาย นักขายมือโปร GenZManpower GenZ หาคนทำงานแบบการันตี ต้องการพนักงานจำนวนมาก บริการงานOutsource จัดหาคนสำหรับองค์กร #ระบบจ้างคนคุณภาพ Recruitment สรรหาคนเก่ง HRLegal บริการทรัพยากร ช่วยหางาน ช่วยหาคนทำงาน จัดจ้างพนักงาน หาพนักงานที่ใช่ หาคนเก่งถึกทน หาคนทำงานได้ที่ไหน พนักงานคุณภาพ Headhunting RecriutmentAgency Headhunters Headhunter Headhunterในไทย บริษัทHeadhunter รายชื่อบริษัทจัดหางาน

Share This Post

More
articles