6ข้อดีในการจ้างพนักงาน Outsource

การจ้างพนักงานจากภายนอก สำหรับองค์กร มีทั้งข้อดีและข้อจำกัด ในการเลือกใช้พนักงาน Outsource ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจุดประสงค์หรือเป้าหมายในการจ้างของแต่ละองค์กร ถ้าหากบริษัทมีเป้าหมายในการจ้างพนักงาน Outsource อยู่แล้วจะมีข้อดีและเป็นประโยชน์กับองค์กรอย่างมากดังนี้

  1. บริษัทฯได้พนักงานที่มีความสามารและมีความเชี่ยวชาญที่พร้อมจะเริ่มงานได้ทันที โดยแตกต่างกับการรับพนักงานประจำทั่วไป ที่จำเป็นต้องมีการทำ Orientation หรือว่า On-Boarding Program ในการเข้าทำงาน เพื่อเรียนรู้สายงานที่ทำ ซึ่งต้องใช้เวลาอย่างน้อยที่สุด 2-3 เดือนกว่าที่จะทำงานได้ตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งสำหรับองค์กรแล้ว พนักงานที่สามารถเริ่มงานเร็วที่สุด ย่อมเป็นประโยชน์กับองค์กรมากที่สุด และยังเป็นการทำ Knowledge Transfer ให้กับองค์กรด้วย ในการนำเทคนิค ความรู้ใหม่ๆ จาก Outsource นั้นให้กับพนักงานในองค์กรได้เรียนรู้และปรับใช้ด้วย จึงทำให้เป็นการเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญ หรือเป็น On the job training ด้วยเช่นกัน
  2. บริษัทฯ ทำสัญญาจ้างงานระยะสั้น ทำให้บริษัทสามารถประเมินค่าใช้จ่ายในการจ้างงานพนักงานจากภายนอก ที่แน่นอนได้ ซึ่งแตกต่างจากพนักงานประจำที่นอกจากจะต้องคำนวณค่าจ้างเงินเดือนแล้ว ยังต้องคำนวณค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่มองไม่เห็นเช่นเดียวกัน เช่น ประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หรือว่าจะเป็นสวัสดิการต่างๆ ที่บริษัทฯต้องรับผิดชอบให้กับพนักงานประจำเช่นกัน ซึ่งค่าใช้จ่ายเหล่านี้พนักงานอาจมองไม่เห็นจำนวนเงิน แต่ก็เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับบริษัทฯ เช่นเดียวกัน ซึ่งบริษัทยังสามารถวางแผนทางด้านการเงินที่แม่นยำได้
  3. การจ้างพนักงานชั่วคราว ยังช่วยทำให้บริษัทฯ สามารถปรับตัวได้อย่างรวดเร็ว สำหรับองค์กรโดยทั่วไป ค่าใช้จ่ายหลักจะเป็นค่าจ้างเงินเดือนพนักงาน หากบริษัทฯ จำเป็นต้องมีการปรับตัวหรือลดขนาด บริษัทฯต้องรับความเสี่ยงค่าชดเชยพนักงานตามอายุงานของพนักงาน ซึ่งการจ้างพนักงาน Outsource จะเป็นการจ้างงานแบบชั่วคราว บริษัทฯ จึงไม่ต้องแบกรับค่าใช้จ่ายในการเลิกจ้าง จึงทำให้บริษัทฯ สามารถปรับตัวได้ง่ายหากจำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลง
  4. การจ้างพนักงาน Outsource ยังเป็นการเพิ่มศักยภาพให้กับพนักงานในองค์กร หากบริษัทฯ จ้างพนักงาน Outsource มาทำงาน ยังช่วยให้เป็นการเพิ่มศักยภาพพนักงานประจำ เนื่องจากการเรียนรู้แบบ On the job training ยังช่วยให้พนักงานประจำได้เรียนรู้จากพนักงาน Outsource ด้วยเช่นกัน
  5. การจ้างพนักงาน ชั่วคราว ช่วยให้บริษัทลดภาระงานสำหรับพนักงานบริหารบุคคล ในการสรรหาพนักงาน โดยจะเป็นการใช้บริการรับจัดหาพนักงาน Outsource ซึ่งเป็นบริการจัดหาพนักงาน Outsource ตามตำแหน่งที่บริษัทฯ ต้องการ โดยเป็นการจัดหาโดยผู้เชี่ยวชาญที่มี่ความสามารถและเข้าถึงทรัพยากรได้ดีกว่าพนักงานบุคคลในการสรรหาในแต่ละองค์กร และเป็นการช่วยลดภาระงานของพนักงานบุคคลเช่นเดียวกัน
  6. การจ้างพนักชั่วคราว ยังช่วยให้บริษัทสามารถรักษาสมดุลระหว่างการทำงานของพนักงานในแต่ละ Generation ด้วย เนื่องจากปัจจุบัน ในการทำงานมีพนักงานรวมอยู่หลาย Generation ด้วยกัน การจ้างพนักงานชั่วคราวยังช่วยให้บริษัทฯ สามารถรักษาสมดุลระหว่างพนักงานประจำและพนักงานชั่วคราว ด้วย Generaion Gap ด้วยเช่นกัน
    การจ้างพนักงานชั่วคราวในช่วง Work from Home เป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับองค์กรหรือบริษัทฯ ที่จะช่วยให้บริษัทฯ ยังสามารถดำเนินกิจการได้ต่อ หรือว่าดำเนินโครงการต่างๆได้ โดยการว่าจ้าง Outsource หรือพนักงานชั่วคราวนั้น ปัจจุบัน มีตัวแทน Agency ที่จะช่วยในการจัดการหาพนักงานชั่วคราวตามความต้องการของบริษัทฯ ให้สำเร็จลุล่วงได้ตามความต้องการของบริษัทฯ ซึ่งเป็นการว่าจ้างในระยะสั้น แบบรายโปรเจคหรือแบบรายเดือน ซึ่งบริษัทฯ ไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบใน Overhead ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และสวัสดิการอื่นๆ ด้วยเช่นกัน
    https://www.optimistichr.com/blog-post/outsourcing-service/

More
articles

GEN Z Manpower คือ ผู้นำระดับโลกในธุรกิจการให้บริการการจ้างงานในกลุ่ม GENZ ผู้โลดแล่นอยู่ในวงการ HR มายาวนานถึง 16 ปี

ที่อยู่

89 อาคารเจ้าพระยาทาวเวอร์ ชั้น 2 ห้อง 202 ซอยวัดสวนพลู ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

ติดต่อเรา

Phone : 09-2916-8989 คุณจอย
095-165-2121 (คุณบอย)
093-807-9791 (ดร.ปู)
Line : @genzmanpower
Email : genzmanpower@gmail.com
Facebook : Gen Z Manpower