หลักสูตรเทคนิคการขายเชิงรุกเพื่อให้ได้ยอด เพื่อให้นักขายเข้าใจถึงแนวทางและวิธีการต่างๆ ของการขายสามารถเพิ่มยอดขายให้มากขึ้นกว่าเดิม และให้นักขายเรียนรู้แนวทางการทำงานการขายอย่างเป็นระบบและรุกตลาดได้อย่างเหมาะสม เพื่อให้พนักงานขาย เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการหรือแม้กระทั่งหัวหน้างานเข้าใจหลักการทำงานมากขึ้น โดยจะใช้เวลาอบรม 1 วัน เวลา 09.00 – 16.00 น์ ณ สถานประกอบการของลูกค้า

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้นักขายเข้าใจถึงแนวทางและวิธีการต่างๆ ของการขาย เพื่อสามารถเพิ่มยอดขายให้มากขึ้นกว่าเดิม
  2. เพื่อให้นักขายเรียนรู้แนวทางการทำงานการขายอย่างเป็นระบบและรุกตลาดได้อย่างเหมาะสม

Key Topics Training
เวลา 09.00 – 10.30 น. อบรมสัมมนาช่วงที่ 1

ลำดับ Session 1 นักขายกับการเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานให้ทันสมัย
1การเตรียมตัวของนักขายยุค 4.0
2สิ่งที่นักขายต้องเปลี่ยนไป เพื่อการเปลี่ยนแปลง
3Workshop นักขายแนวใหม่ มองลูกค้าอย่างไรให้ขาด
4พฤติกรรมลูกค้ามุ่งเร็วไปไกลอย่างไรบ้าง
5ลูกค้าองค์กรกับลูกค้าผู้บริโภค(End User) ต่างกันอย่างไร
6ความคาดหวังลูกค้าเปลี่ยนไปแบบก้าวกระโดด
7แนวทางการทำงานเชิงรุก เพื่อการขายอย่างมืออาชีพ (มากขึ้น)

เวลา 10.30 – 10.45 น. พักเบรคช่วงเช้า
เวลา 10.45 – 12.00 น. อบรมสัมมนาช่วงที่ 2 

ลำดับSession 2 การเข้าใจวัฒนธรรมองค์กรองค์กรเพื่อการขายที่เข้าถึง
1เราจะเรียนรู้วัฒนธรรมองค์กรลูกค้าได้จากไหน
2จิตวิทยาการขายที่นักขายต้องเข้าใจ
3การเรียนรู้ลูกค้าใหม่ เพื่อชัยชนะของการขาย
4องค์กรแบบไหนที่นักขายต้องระวังในการขาย
5Workshop นักขายกับการใช้จิตวิทยาเพื่อการขาย

เวลา 12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 13.00 – 14.30 น. อบรมสัมมนาช่วงที่ 3

ลำดับSession 3 นักขายกับการเจาะตลาดและกลุ่มเป้าหมาย
1Customer Target ที่ตรงกับการขายของเราเป็นใคร
2วิธีการเข้าถึงลูกค้าอย่างชาญฉลาด
3การขจัดปัญหาการสนทนาทางโทรศัพท์
4เปิดการสนทนากับลูกค้าอย่างไรดีหนอ (เสน่ห์วาจาคำพูด)
5นักขายแบบไหนที่พูดแล้วการขายดับ
6นำเสนอขายอย่างไรให้คุณค่าสินค้าและบริการโดนใจลูกค้าเต็มๆ
7Role Play ฝึกการสนทนากับลูกค้าใหม่ที่เราต้องขาย

เวลา 14.30 – 14.45 น. พักเบรคช่วงบ่าย
เวลา 14.45 – 16.00 น. อบรมสัมมนาช่วงที่ 4

ลำดับSession 4 : การเอาชนะข้อโต้แย้งลูกค้าอย่างมีศิลปะ
1เข้าใจลูกค้าก่อนการตอบข้อโต้แย้ง
2ลูกค้ายุคนี้ ข้อโต้แย้งเพียบ! (จริงหรือไม่)
3วิธีการเข้าถึงข้อโต้แย้งก่อนตอบให้ตรงประเด็น
4วิเคราะห์คำพูดลูกค้าเทคนิคการซักถามลูกค้า
5แนวทางการตอบข้อโต้แย้งอย่างไม่เสียท่าลูกค้า
6Role Play ฝึกการตอบข้อโต้แย้งอย่างมีกึ๋น
7หัวใจสำคัญของการเอาชนะข้อโต้แย้งลูกค้า
8สรุปและตอบคำถาม