เทคนิคการปิดการขายและเจรจาต่อรองแบบมีชั้นเชิง เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจเทคนิควิธีการเจรจาต่อรอง

และวิเคราะห์สถานการณ์ของคู่เจรจาต่อรองได้ เพื่อช่วงชิงโอกาสของการเจรจาต่อรอง

เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการหรือแม้กระทั่งหัวหน้างานเข้าใจหลักการทำงานมากขึ้น

โดยจะใช้เวลาอบรม 1 วัน เวลา 09.00 – 16.00 น์ ณ สถานประกอบการของลูกค้า

วัตถุประสงค์ 

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจเทคนิควิธีการเจรจาต่อรอง และวิเคราะห์สถานการณ์ของคู่เจรจาต่อรองได้ เพื่อช่วงชิงโอกาสของการเจรจาต่อรอง

หลักสูตรนี้เหมาะสมกับ
 พนักงานขายทุกระดับ

Key Topics Training
เวลา 09.00 – 10.30 น. อบรมสัมมนาช่วงที่ 1

ลำดับ Session 1 แนวทางการเจรจาต่อรอง
1ทำไมนักขายจึงเพลี่ยงพล้ำในการเจรจาต่อรอง
2เข้าใจลูกค้าแต่ละวัย
3Workshop วิเคราะห์ความเป็นลูกค้าต่างวัย
4อุปสรรคสำคัญของการเจรจาต่อรองมีอะไร
5ปัจจัยแวดล้อมมีผลต่อการเจรจาต่อรอง

เวลา 10.30 – 10.45 น. พักเบรคช่วงเช้า
เวลา 10.45 – 12.00 น. อบรมสัมมนาช่วงที่ 2 

ลำดับSession 2 เตรียมความพร้อมเพื่อเจรจาต่อรอง
1จิตวิทยาการเจรจาต่อรองที่นักขายมืออาชีพต้องรู้
3เทคนิคการเข้าใจลูกค้าก่อนการเจรจาต่อรอง
4เทคนิคการควบคุมลูกค้าให้อยู่ในกรอบการเจรจาต่อรอง
5สร้าง Mind Map การเจรจาต่อรองเพื่อให้ได้ได้ยอดขาย

เวลา 12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 13.00 – 14.30 น. อบรมสัมมนาช่วงที่ 3

ลำดับSession 3 กลยุทธ์เจรจาต่อรอง
1กลยุทธ์ที่ 1 เทคนิคเอาชัยชนะคู่เจรจา
2กลยุทธ์ที่ 2 เทคนิค Give & take
3กลยุทธ์ที่ 3 เทคนิคการต่อรองแบบยืดหยุ่น
5กิจกรรม Role play เอาชนะลูกค้าด้วยเทคนิคการเอาตัวรอดอย่างเหนือชั้น

เวลา 14.30 – 14.45 น. พักเบรคช่วงบ่าย
เวลา 14.45 – 16.00 น. อบรมสัมมนาช่วงที่ 4

ลำดับSession 4 : กลยุทธ์ปิดการเจรจาต่อรองและปิดการขายที่ได้ผลเลิศ
1สถานการณ์ใดที่เราต้องชิงปิดการขาย
2เทคนิคการโน้มน้าว หากสถานการณ์ไม่เป็นไปตามแผน
3เทคนิคขจัดข้อข้องใจของลูกค้า
4Role play ปิดการขายอย่างไรได้ยอดขายเกินคาด
5หลักการเจรจาต่อรอง
6สรุปสิ่งที่ได้รับและประเมณ