Super Salesman บรรลุเป้าการขายตามที่คาดหวัง เพื่อเรียนรู้แนวทางเพื่อบรรลุการเป็นนักขายที่ประสบความสำเร็จและเรียนรู้แนวทางการขายเพื่อสามารถพิชิตเป้าการขายอย่างง่ายดาย  เพื่อให้พนักงานขาย เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการหรือแม้กระทั่งหัวหน้างานเข้าใจหลักการทำงานมากขึ้นโดยจะใช้เวลาอบรม 1 วัน เวลา 09.00 – 16.00 น์ ณ สถานประกอบการของลูกค้า

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อเรียนรู้แนวทางเพื่อบรรลุการเป็นนักขายที่ประสบความสำเร็จ
  2. เพื่อเรียนรู้แนวทางการขายเพื่อสามารถพิชิตเป้าการขายอย่างง่ายดาย

Key Topics Training
เวลา 09.00 – 10.30 น. อบรมสัมมนาช่วงที่ 1

ลำดับ Session 1 : นักขายที่ชาญฉลาด เพื่อพิชิตเป้าหมายการขาย
1บุคลิกภาพและการสร้างมาดดี
2คุณสมบัตินักการขายมืออาชีพ
3สร้างวินัยการทำงานด้านการขายอย่างเป็นระบบ
4เพื่อบรรลุการเป็นสุดยอดนักขาย

เวลา 10.30 – 10.45 น. พักเบรคช่วงเช้า
เวลา 10.45 – 12.00 น. อบรมสัมมนาช่วงที่ 2 

ลำดับSession 2 : เตรียมตัวให้พร้อมก่อนลงสนามการขาย
1ทักษะนักขายยุคนี้ทีต้องมี
2เทคนิคนัดหมายลูกค้าให้ได้รับนัด
4บุคลิกภาพที่ดีของนักขาย คว้าชัยไปกว่าครึ่ง
5Do & Dont เพื่อไม่ตกม้าตายต่อหน้าลูกค้า
7กิจกรรม Role play ฝึกทักษะการสร้างบรรยากาศในการสนทนากับลูกค้า

เวลา 12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 13.00 – 14.30 น. อบรมสัมมนาช่วงที่ 3

ลำดับSession 3 : ขายอย่างไรให้ปิดยอดได้
1เทคนิคการเปิดการขาย เพื่อพิชิตลูกค้า
2เทคนิคการช่วยคิดแบบที่ปรึกษาในการขาย
3เทคนิคการนำเสนอขายสินค้าให้เหนือกว่าคู่แข่ง
4การนำเสนออย่างไรให้โดนใจลูกค้า
5เทคนิคการนำเสนอสินค้าที่ทำให้ลูกค้าสนใจอย่างจริงจัง
6กิจกรรม Workshop พูดเป็น พูดได้ ยอดขายเกิด

เวลา 14.30 – 14.45 น. พักเบรคช่วงบ่าย
เวลา 14.45 – 16.00 น. อบรมสัมมนาช่วงที่ 4

ลำดับSession 4 : กลยุทธ์การสร้างคุณค่าสินค้าและบริการ
2ปรับเปลี่ยนวิธีการนำเสนอเพื่อเพิ่มยอดขาย
3การวิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้า
4เสนอสินค้าอย่างไร เพื่อสินค้ามีจุดอ่อน
5เติมเสน่ห์การสื่อสารการขาย
6รักษาสายสัมพันธ์ และบริการหลังการขาย
7กิจกรรม Role play ปิดการขายอย่างโดนๆ
8สรุปสิ่งที่ได้และประเมิณ