Call Center มืออาชีพ กับการให้บริการที่ดีแก่ลูกค้า เพื่อให้เจ้าหน้าที่ มีทักษะในการแก้ใขปัญหาให้ลูกค้า

และให้ Call Center มีแนวทางการเจรจาและการรับมื เพื่อให้พนักงานบริการ เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการหรือแม้กระทั่งหัวหน้างานเข้าใจหลักการทำงานมากขึ้น โดยจะใช้เวลาอบรม 1 วัน เวลา 09.00 – 16.00 น์ ณ สถานประกอบการของลูกค้า

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้เจ้าหน้าที่ มีทักษะในการแก้ใขปัญหาให้ลูกค้า
  2. เพื่อให้ Call Center มีแนวทางการเจรจาและการรับมือลูกค้าที่กำลังโกรธ

Key Topics Training
เวลา 09.00 – 10.30 น. อบรมสัมมนาช่วงที่ 1

ลำดับ Session 1 : ทักษะขั้นเทพของ Call center ควรเป็นอย่างไร
1ปัญหาที่นาเบื่อ
2ทักษะขั้นสูงที่พึงมี
3ความกดดันที่จะได้รับ
4เตรียมความพร้อมเพื่อพบเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด
5Workshop Call Center กับการเข้าใจลักษณะลูกค้า

เวลา 10.30 – 10.45 น. พักเบรคช่วงเช้า
เวลา 10.45 – 12.00 น. อบรมสัมมนาช่วงที่ 2 

ลำดับSession 2 : Anger Management ของ Call Center
1Loyal Steps เพื่อรับมือกับข้อร้องเรียน
2วิธีการสังเกตุน้ำเสียงลูกค้า
3เมื่อลูกค้าโกรธทันที ควรทำอย่างไร
4แผนรองรับระดับอารมณ์ที่แตกต่าง
5Anger Management เพื่อลดอารมณ์โกรธ
6Role play ทักษะการให้บริการลูกค้าที่มีอารมณ์โกรธ

เวลา 12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 13.00 – 14.30 น. อบรมสัมมนาช่วงที่ 3

ลำดับSession 3 : เทคนิคเจรจาต่อรอง Call Center
1Do & Dont เพื่อเจรจาต่อรอง
2ทำไมการเจรจาถึงล้มเหลว
3การรับเรื่องและเจรจาต่อรอง
4Role play ฝึกทักษะการเจรจาต่อรองกับลูกค้า

เวลา 14.30 – 14.45 น. พักเบรคช่วงบ่าย
เวลา 14.45 – 16.00 น. อบรมสัมมนาช่วงที่ 4

ลำดับSession 4 : เทคนิคการจัดการสถานการณ์วิกฤต
1เทคนิคการจัดการสถานการณ์วิกฤต ไม่ให้บานปลาย
5Role play Call Center กับการรับมือสถานการณ์วิกฤตจากลูกค้า
6หัวใจสำคัญที่ Call Center ที่ต้องพึงระวัง
7สรุปการอบรมและประเมิน