3 วิธีรักษา องค์กรให้แข็งแกร่งในช่วงภาวะถ

3 วิธีรักษา องค์กรให้แข็งแกร่งในช่วงภาวะถ

รักษาองค์กรให้แข็งแกร่งในช่วงภาวะถดถอย ภาวะถดถอยมักเป็นช่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ และเป็นช่วงเวลาที่ต้องตัดสินใจอย่างรวดเร็ว ซึ่งอาจส่งผลกระทบทั้งดีและไม่ดีต่อแบรนด์ของบริษัท อย่างไรก็ตาม หากบริษัทต้องการเห็นผลลัพธ์ที่ดีขึ้น แน่นอนว่าเราต้องมีความสม่ำเสมอในความพยายามผลักดันแบรนด์ของเรา แม้จะต้องผ่านสภาวะเศรษฐกิจทั้งขึ้นและลงก็ตาม ต่อไปนี้คือ 3 วิธีหลักที่แบรนด์นายจ้างของคุณให้คุณค่าในช่วงภาวะเศรษฐกิจถดถอย: 1. รักษาวัฒนธรรมองค์กร เพื่อเป็นแบรนด์ที่แข็งแกร่ง ในช่วงภาวะเศรษฐกิจถดถอย ความพยายามอย่างต่อเนื่องในการสร้างแบรนด์ที่แข็งแกร่ง จำเป็นต้องมี “วัฒนธรรมองค์กร” ประโยคคุ้นหูที่เป็นสิ่งสำคัญที่สุดอย่างหนึ่งในการสร้างทีมเวิร์คของแต่ละองค์กร เพราะสิ่งนี้หมายถึง ทัศนคติ ค่านิยม และความเชื่อที่ทุกคนในองค์กรมีร่วมกัน อีกทั้งยังเป็นสิ่งที่ทำให้การสรรหาและดึงดูดพนักงานที่มีประสิทธิภาพเข้ามาได้อีกด้วย เพราะวัฒนธรรมองค์กรจะเป็นตัวชี้วัดว่าจะช่วยนำพาพนักงานทุกคนไปได้ไกลแค่ไหน  โดยอาจเห็นได้จาก Role Model แบบอย่างของผู้ที่ประสบความสำเร็จในองค์กร ที่ทำให้บริษัทและพนักงานเห็นภาพชัดเจนว่า คนแบบไหนที่เหมาะหรือไม่เหมาะกับองค์กรของเรา หรือควรประพฤติปฏิบัติตัวไปในทิศทางไหนให้เกิดประสิทธิภาพที่สุด 2. รักษาบริษัทในช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลง เมื่อเข้าใกล้การตัดสินใจและการสนทนาที่ยากลำบากด้วยข้อความที่ว่า “เราจะผ่านมันไปด้วยกัน” การสื่อสารในลักษณะที่โปร่งใส ซื่อสัตย์ และเป็นธรรม และให้การสนับสนุนเพิ่มเติมสำหรับผู้ที่เผชิญกับการเลิกจ้าง การพักงาน และการปรับโครงสร้างใหม่ บริษัทต่างๆ สามารถจำกัดผลกระทบเหล่านี้ได้ ทางเลือกที่ยากลำบากในบริษัท นายจ้างยังสามารถปกป้องบริษัทและพนักงานในช่วงเวลาที่มีการเปลี่ยนแปลง โดยทำการสำรวจภายในบริษัท จากการค้นหาข้อมูลพนักงาน และพยายามทำความเข้าใจ ถึงปัญหาและข้อกังวลของพวกเขา ซึ่งเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการรักษาความสัมพันธ์และทำให้พวกเขามีส่วนร่วมกับเราอยู่ตลอด 3. รักษาโอกาสจากวิกฤติ ผลักดันความสามารถใหม่ให้กับคนเดิม อย่าลืมว่าภาวะถดถอยเป็นเพียงสถานการณ์ชั่วคราว […]