ถ้าเลิกงานแล้ว ลูกจ้างมีสิทธิ์ปฏิเสธ ‘งานงอก’ ไทยแก้ ก.ม.ใหม่ แก้ปัญหาเรื่อง Work from Home

ถ้าเลิกงานแล้ว ลูกจ้างมีสิทธิ์ปฏิเสธ ‘งานงอก’ ไทยแก้ ก.ม.ใหม่ แก้ปัญหาเรื่อง Work from Home

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2566 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาประกาศพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 😎 พ.ศ. 2566 ซึ่งเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน กรณีลูกจ้างนำงานไปทำที่บ้านหรือที่พักอาศัย หรือ Work from Home หรือการตกลงให้ลูกจ้างทำงานผ่านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในสถานที่ใดๆ ได้ (Work from Anywhere)

เนื้อหาใน พ.ร.บ.นี้ระบุว่า นายจ้างต้องจัดทำหนังสือหรือข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถเข้าถึงและนำกลับมาใช้ได้โดยความหมายไม่เปลี่ยนแปลง โดยอาจจะตกลงให้มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

1. ช่วงระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดการตกลง

2. วันเวลาทำงานปกติ เวลาพัก และการทำงานล่วงเวลา

3. หลักเกณฑ์การทำงานล่วงเวลาและการทำงานในวันหยุด รวมทั้งการลาประเภทต่างๆ

4. ขอบเขตหน้าที่การทำงานของลูกจ้างและการควบคุมหรือกำกับการทำงานของนายจ้าง

5. ภาระหน้าที่เกี่ยวกับการจัดหาเครื่องมือหรืออุปกรณ์การทำงาน รวมทั้งค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่จำเป็น อันเนื่องจากการทำงาน

เมื่อสิ้นสุดเวลาทำงานตามที่นายจ้างและลูกจ้างตกลงกัน หรือสิ้นสุดการทำงานตามที่นายจ้างมอบหมาย ลูกจ้างมีสิทธิ์ปฏิเสธการติดต่อสื่อสารไม่ว่าทางใดๆ กับนายจ้าง หัวหน้างาน ผู้ควบคุมงาน หรือผู้ตรวจงาน เว้นแต่ลูกจ้างให้ความยินยอมโดยทำหนังสือไว้ล่วงหน้าก่อน

เครดิต : HR Thailand

 หากสนใจสามารถติดต่อได้ที่

 098-2872450

 094-9486465

LINE: @GenZmanpower

 หากต้องการสรรหาพนักงานที่ตรงใจ ติดต่อหาเรานะคะ 

Tag : สรรหาคน สรรหาพนักงาน หาคนทำงาน หาคน ทรัพยากรบุคคล หาแรงงาน ให้คำปรึกษาทรัพยากรบุคคล HRConsultant HRConsult HR HROutsource Training TrainingOutsource Talentmanagement เทรนนิ่งพนักงาน #คอร์สอบรม หลักสูตรฝึกอบรม ฝึกอบรมกลุ่มใหญ่ บริการเอาท์ซอร์ส รับทำเงินเดือน ประมวลเงินเดือน หาพนักงานประจำ หาพนักงานชั่วคราว พาร์ทไทม์ หาคนช่วยงาน หากำลังเสริม จัดหาบุคลากร จัดหาคน บริษัทจัดหาคน บริษัทจัดหาพนักงาน #หาบุคลากร  กลยุทธ์ทรัพยากรบุคคล การตลาดออนไลน์ Surveymarket ขายออนไลน์มืออาชีพ ฝึกอบรม ฝึกอบรมผู้บริหาร หลักสูตรการขาย นักขายมือโปร GenZManpower GenZ หาคนทำงานแบบการันตี ต้องการพนักงานจำนวนมาก บริการงานOutsource จัดหาคนสำหรับองค์กร #ระบบจ้างคนคุณภาพ Recruitment สรรหาคนเก่ง HRLegal บริการทรัพยากร ช่วยหางาน ช่วยหาคนทำงาน จัดจ้างพนักงาน หาพนักงานที่ใช่ หาคนเก่งถึกทน หาคนทำงานได้ที่ไหน พนักงานคุณภาพ Headhunting RecriutmentAgency Headhunters Headhunter Headhunterในไทย บริษัทHeadhunter รายชื่อบริษัทจัดหางาน

Share This Post

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on google
Share on email

More
articles