ถ้าเลิกงานแล้ว ลูกจ้างมีสิทธิ์ปฏิเสธ ‘งานงอก’ ไทยแก้ ก.ม.ใหม่ แก้ปัญหาเรื่อง Work from Home

ถ้าเลิกงานแล้ว ลูกจ้างมีสิทธิ์ปฏิเสธ ‘งานงอก’ ไทยแก้ ก.ม.ใหม่ แก้ปัญหาเรื่อง Work from Home

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2566 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาประกาศพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 😎 พ.ศ. 2566 ซึ่งเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน กรณีลูกจ้างนำงานไปทำที่บ้านหรือที่พักอาศัย หรือ Work from Home หรือการตกลงให้ลูกจ้างทำงานผ่านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในสถานที่ใดๆ ได้ (Work from Anywhere)

เนื้อหาใน พ.ร.บ.นี้ระบุว่า นายจ้างต้องจัดทำหนังสือหรือข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถเข้าถึงและนำกลับมาใช้ได้โดยความหมายไม่เปลี่ยนแปลง โดยอาจจะตกลงให้มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

1. ช่วงระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดการตกลง

2. วันเวลาทำงานปกติ เวลาพัก และการทำงานล่วงเวลา

3. หลักเกณฑ์การทำงานล่วงเวลาและการทำงานในวันหยุด รวมทั้งการลาประเภทต่างๆ

4. ขอบเขตหน้าที่การทำงานของลูกจ้างและการควบคุมหรือกำกับการทำงานของนายจ้าง

5. ภาระหน้าที่เกี่ยวกับการจัดหาเครื่องมือหรืออุปกรณ์การทำงาน รวมทั้งค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่จำเป็น อันเนื่องจากการทำงาน

เมื่อสิ้นสุดเวลาทำงานตามที่นายจ้างและลูกจ้างตกลงกัน หรือสิ้นสุดการทำงานตามที่นายจ้างมอบหมาย ลูกจ้างมีสิทธิ์ปฏิเสธการติดต่อสื่อสารไม่ว่าทางใดๆ กับนายจ้าง หัวหน้างาน ผู้ควบคุมงาน หรือผู้ตรวจงาน เว้นแต่ลูกจ้างให้ความยินยอมโดยทำหนังสือไว้ล่วงหน้าก่อน

เครดิต : HR Thailand

 หากสนใจสามารถติดต่อได้ที่

 098-2872450

 094-9486465

LINE: @GenZmanpower

 หากต้องการสรรหาพนักงานที่ตรงใจ ติดต่อหาเรานะคะ 

Tag : สรรหาคน สรรหาพนักงาน หาคนทำงาน หาคน ทรัพยากรบุคคล หาแรงงาน ให้คำปรึกษาทรัพยากรบุคคล HRConsultant HRConsult HR HROutsource Training TrainingOutsource Talentmanagement เทรนนิ่งพนักงาน #คอร์สอบรม หลักสูตรฝึกอบรม ฝึกอบรมกลุ่มใหญ่ บริการเอาท์ซอร์ส รับทำเงินเดือน ประมวลเงินเดือน หาพนักงานประจำ หาพนักงานชั่วคราว พาร์ทไทม์ หาคนช่วยงาน หากำลังเสริม จัดหาบุคลากร จัดหาคน บริษัทจัดหาคน บริษัทจัดหาพนักงาน #หาบุคลากร  กลยุทธ์ทรัพยากรบุคคล การตลาดออนไลน์ Surveymarket ขายออนไลน์มืออาชีพ ฝึกอบรม ฝึกอบรมผู้บริหาร หลักสูตรการขาย นักขายมือโปร GenZManpower GenZ หาคนทำงานแบบการันตี ต้องการพนักงานจำนวนมาก บริการงานOutsource จัดหาคนสำหรับองค์กร #ระบบจ้างคนคุณภาพ Recruitment สรรหาคนเก่ง HRLegal บริการทรัพยากร ช่วยหางาน ช่วยหาคนทำงาน จัดจ้างพนักงาน หาพนักงานที่ใช่ หาคนเก่งถึกทน หาคนทำงานได้ที่ไหน พนักงานคุณภาพ Headhunting RecriutmentAgency Headhunters Headhunter Headhunterในไทย บริษัทHeadhunter รายชื่อบริษัทจัดหางาน

Share This Post

More
articles