ทักษะที่ควรพัฒนาในการเป็น Recruiter เพื่อช่วยเพิ่มโอกาสเติบโต

1.ทักษะการคัดเลือก และคัดสรรบุคลากร เพื่อคัดเลือกพนักงานที่เหมาะสม และมีความสามารถตรงกับที่บริษัทต้องการ 

อีกทั้งยังสามารถช่วยพัฒนาองค์กรให้พัฒนาได้ในอนาคต

2.ทักษะการต่อรอง การต่อรองเรื่องของค่าตอบแทนทั้งเงินเดือน และสวัสดิการ เป็นองค์ประกอบที่สำคัญมากของการทำงาน 

เนื่องจากหากพนักงานได้ค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสมกับปริมาณงานที่ต้องทำ ก็จะส่งผลให้พนักงานลาออกกันมากขึ้นได้ 

3.ทักษะการประสานงานภายใน หากเกิดการกระทบกระทั่งกันเกิดขึ้นภายในองค์กร HR จะต้องประสานงานภายในให้ปัญหาที่เกิดขึ้นคลี่คลายได้โดยเร็ว ร่วมถึงการจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์อันดีภายในองค์กรอีกด้วย

4.ทักษะการจัดการฝึกอบรม และพัฒนาทรัพยากรบุคล การจัดบุคคลให้เข้าร่วมการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพการทำงาน

เป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่ภายในองค์กร ซึ่งจะทำให้องค์กรมีบุคลากรที่เต็มเปี่ยมไปด้วยคุณภาพ

5.ทักษะการออกแบบเครื่องมือในการทำงาน และบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล เมื่อพนักงานเริ่มมองหาความก้าวหน้าจาก

อาชีพการงาน  HR จึงต้องมองให้เห็นความสามารถ และเส้นทางที่พนักงานคนนั้นจะสามารถพัฒนาไปได้

6.ทักษะการพัฒนาอาชีพบุคลากร เสนอการออกแบบโครงสร้างองค์กรที่เหมาะสม การจัดวาง Career Path ของแต่ละตำแหน่ง และเสนอทางเลือกในการเติบโตของแต่ละสายงาน และเตรียมความพร้อมให้พนักงาน

มีความรู้ความสามารถในการดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น

7.ทักษะการพัฒนาองค์กรพัฒนากระบวนการการเปลี่ยนแปลงภายในองค์กรให้มีความสัมพันธ์ที่ดีเกิดความสร้างสรรค์ในองค์กรทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพื่อให้องค์กรบรรลุเป้าหมายตามแผนงานได้อย่างสมบูรณ

Tag : สรรหาคน สรรหาพนักงาน หาคนทำงาน หาคน ทรัพยากรบุคคล หาแรงงาน ให้คำปรึกษาทรัพยากรบุคคล HRConsultant HRConsult HR HROutsource Training TrainingOutsource Talentmanagement เทรนนิ่งพนักงาน #คอร์สอบรม หลักสูตรฝึกอบรม ฝึกอบรมกลุ่มใหญ่ บริการเอาท์ซอร์ส รับทำเงินเดือน ประมวลเงินเดือน หาพนักงานประจำ หาพนักงานชั่วคราว พาร์ทไทม์ หาคนช่วยงาน หากำลังเสริม จัดหาบุคลากร จัดหาคน บริษัทจัดหาคน บริษัทจัดหาพนักงาน #หาบุคลากร  กลยุทธ์ทรัพยากรบุคคล การตลาดออนไลน์ Surveymarket ขายออนไลน์มืออาชีพ ฝึกอบรม ฝึกอบรมผู้บริหาร หลักสูตรการขาย นักขายมือโปร GenZManpower GenZ หาคนทำงานแบบการันตี ต้องการพนักงานจำนวนมาก บริการงานOutsource จัดหาคนสำหรับองค์กร #ระบบจ้างคนคุณภาพ Recruitment สรรหาคนเก่ง HRLegal บริการทรัพยากร ช่วยหางาน ช่วยหาคนทำงาน จัดจ้างพนักงาน หาพนักงานที่ใช่ หาคนเก่งถึกทน หาคนทำงานได้ที่ไหน พนักงานคุณภาพ Headhunting RecriutmentAgency Headhunters Headhunter Headhunterในไทย บริษัทHeadhunter รายชื่อบริษัทจัดหางาน

Share This Post

More
articles