เหตุผลที่ไม่ผ่านการสัมภาษณ์งานมีอะไรบ้าง

เหตุผลที่ไม่ผ่านการสัมภาษณ์งานมีอะไรบ้าง

เหตุผลที่ไม่ผ่านการสัมภาษณ์งานมีอะไรบ้าง

1. คุณสมบัติหรือความรู้ไม่ตรงตามที่บริษัทต้องการ :

ผู้สมัครงานอาจจะมีความไม่สอดคล้องกับคุณสมบัติที่ระบุไว้ในประกาศสมัครงาน หรือผู้สมัครงานอาจไม่มีความรู้หรือทักษะที่เพียงพอต่อตำแหน่งนั้น หลังจากที่ได้เข้าไปสัมภาษณ์งานกับทางบริษัท

2. ประสบการณ์ทำงานไม่เพียงพอ :

ผู้สมัครงานไม่มีประสบการณ์ทำงานในสายงานหรือตำแหน่งที่สมัคร หรือประสบการณ์ของผู้สมัครงานไม่เพียงพอเทียบกับผู้สมัครงานคนอื่นๆ ซึ่งอาจทำให้คุณไม่ผ่านการสัมภาษณ์

3. ไม่มีการเตรียมตัวสำหรับการสัมภาษณ์ :

ผู้สมัครงานอาจไม่ได้ศึกษาเกี่ยวกับบริษัทหรือตำแหน่งงานที่ได้สมัคร หรือไม่ได้เตรียมคำตอบที่เหมาะสมสำหรับคำถามในการสัมภาษณ์ ซึ่งอาจทำให้ไม่สามารถสื่อถึงความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะที่บริษัทต้องการได้

4. พฤติกรรมไม่เหมาะสมในการสัมภาษณ์ :

ความประพฤติที่ไม่เหมาะสมหรือพฤติกรรมที่ไม่ดีในระหว่างการสัมภาษณ์ อาจทำให้ผู้สมัครงานไม่ได้รับการพิจารณา เช่น การพูดไม่สุภาพ การไม่เชื่อฟังคำถาม รีบตอบก่อนที่ผู้สัมภาษณ์จะถามเสร็จ หรือการไม่แสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์

5. มีประวัติการทำงานที่ไม่เหมาะสม :

หากผู้สมัครงานมีประวัติการทำงานที่ไม่เหมาะสม เช่น มีประวัติการลางานบ่อยๆ หรือไม่เคยสำเร็จงานที่ได้รับมอบหมาย การลาออกจากงานที่เก่าไม่ถูกต้องตามระเบียบบริษัท อาจเป็นปัจจัยที่ทำให้ผู้สมัครงานไม่ผ่านการสัมภาษณ์งาน

6. ไม่สามารถสื่อสารหรือไม่เข้าใจคำถามที่ผู้สัมภาษณ์ถาม :

หากผู้สมัครงานไม่สามารถสื่อสารหรือเข้าใจคำถามที่ถามในการสัมภาษณ์ได้อย่างชัดเจน เช่น คำตอบที่ไม่ตรงคำถาม หรือการใช้ภาษาไม่ถูกต้อง อาจทำให้ไม่ผ่านการสัมภาษณ์งานเช่นกัน

ความจริงยังมีหลายปัจจัยที่อาจทำให้ไม่ผ่านการสัมภาษณ์งาน แต่สิ่งสำคัญที่สุด คือให้ใช้ประสบการณ์การสัมภาษณ์งานเป็นโอกาสในการเรียนรู้และปรับปรุงตนเองเพื่อความสำเร็จในโอกาสการสัมภาษณ์งานครั้งต่อไป

เครดิต : HR Thailand

เหตุผลที่ไม่ผ่านการสัมภาษณ์งานมีอะไรบ้าง

1. คุณสมบัติหรือความรู้ไม่ตรงตามที่บริษัทต้องการ :

ผู้สมัครงานอาจจะมีความไม่สอดคล้องกับคุณสมบัติที่ระบุไว้ในประกาศสมัครงาน หรือผู้สมัครงานอาจไม่มีความรู้หรือทักษะที่เพียงพอต่อตำแหน่งนั้น หลังจากที่ได้เข้าไปสัมภาษณ์งานกับทางบริษัท

2. ประสบการณ์ทำงานไม่เพียงพอ :

ผู้สมัครงานไม่มีประสบการณ์ทำงานในสายงานหรือตำแหน่งที่สมัคร หรือประสบการณ์ของผู้สมัครงานไม่เพียงพอเทียบกับผู้สมัครงานคนอื่นๆ ซึ่งอาจทำให้คุณไม่ผ่านการสัมภาษณ์

3. ไม่มีการเตรียมตัวสำหรับการสัมภาษณ์ :

ผู้สมัครงานอาจไม่ได้ศึกษาเกี่ยวกับบริษัทหรือตำแหน่งงานที่ได้สมัคร หรือไม่ได้เตรียมคำตอบที่เหมาะสมสำหรับคำถามในการสัมภาษณ์ ซึ่งอาจทำให้ไม่สามารถสื่อถึงความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะที่บริษัทต้องการได้

4. พฤติกรรมไม่เหมาะสมในการสัมภาษณ์ :

ความประพฤติที่ไม่เหมาะสมหรือพฤติกรรมที่ไม่ดีในระหว่างการสัมภาษณ์ อาจทำให้ผู้สมัครงานไม่ได้รับการพิจารณา เช่น การพูดไม่สุภาพ การไม่เชื่อฟังคำถาม รีบตอบก่อนที่ผู้สัมภาษณ์จะถามเสร็จ หรือการไม่แสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์

5. มีประวัติการทำงานที่ไม่เหมาะสม :

หากผู้สมัครงานมีประวัติการทำงานที่ไม่เหมาะสม เช่น มีประวัติการลางานบ่อยๆ หรือไม่เคยสำเร็จงานที่ได้รับมอบหมาย การลาออกจากงานที่เก่าไม่ถูกต้องตามระเบียบบริษัท อาจเป็นปัจจัยที่ทำให้ผู้สมัครงานไม่ผ่านการสัมภาษณ์งาน

6. ไม่สามารถสื่อสารหรือไม่เข้าใจคำถามที่ผู้สัมภาษณ์ถาม :

หากผู้สมัครงานไม่สามารถสื่อสารหรือเข้าใจคำถามที่ถามในการสัมภาษณ์ได้อย่างชัดเจน เช่น คำตอบที่ไม่ตรงคำถาม หรือการใช้ภาษาไม่ถูกต้อง อาจทำให้ไม่ผ่านการสัมภาษณ์งานเช่นกัน

ความจริงยังมีหลายปัจจัยที่อาจทำให้ไม่ผ่านการสัมภาษณ์งาน แต่สิ่งสำคัญที่สุด คือให้ใช้ประสบการณ์การสัมภาษณ์งานเป็นโอกาสในการเรียนรู้และปรับปรุงตนเองเพื่อความสำเร็จในโอกาสการสัมภาษณ์งานครั้งต่อไป

เครดิต : HR Thailand

Tag : สรรหาคน สรรหาพนักงาน หาคนทำงาน หาคน ทรัพยากรบุคคล หาแรงงาน ให้คำปรึกษาทรัพยากรบุคคล HRConsultant HRConsult HR HROutsource Training TrainingOutsource Talentmanagement เทรนนิ่งพนักงาน #คอร์สอบรม หลักสูตรฝึกอบรม ฝึกอบรมกลุ่มใหญ่ บริการเอาท์ซอร์ส รับทำเงินเดือน ประมวลเงินเดือน หาพนักงานประจำ หาพนักงานชั่วคราว พาร์ทไทม์ หาคนช่วยงาน หากำลังเสริม จัดหาบุคลากร จัดหาคน บริษัทจัดหาคน บริษัทจัดหาพนักงาน #หาบุคลากร  กลยุทธ์ทรัพยากรบุคคล การตลาดออนไลน์ Surveymarket ขายออนไลน์มืออาชีพ ฝึกอบรม ฝึกอบรมผู้บริหาร หลักสูตรการขาย นักขายมือโปร GenZManpower GenZ หาคนทำงานแบบการันตี ต้องการพนักงานจำนวนมาก บริการงานOutsource จัดหาคนสำหรับองค์กร #ระบบจ้างคนคุณภาพ Recruitment สรรหาคนเก่ง HRLegal บริการทรัพยากร ช่วยหางาน ช่วยหาคนทำงาน จัดจ้างพนักงาน หาพนักงานที่ใช่ หาคนเก่งถึกทน หาคนทำงานได้ที่ไหน พนักงานคุณภาพ Headhunting RecriutmentAgency Headhunters Headhunter Headhunterในไทย บริษัทHeadhunter รายชื่อบริษัทจัดหางาน

Share This Post

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on google
Share on email

More
articles