เหตุผลที่ไม่ผ่านการสัมภาษณ์งานมีอะไรบ้าง

เหตุผลที่ไม่ผ่านการสัมภาษณ์งานมีอะไรบ้าง

เหตุผลที่ไม่ผ่านการสัมภาษณ์งานมีอะไรบ้าง

1. คุณสมบัติหรือความรู้ไม่ตรงตามที่บริษัทต้องการ :

ผู้สมัครงานอาจจะมีความไม่สอดคล้องกับคุณสมบัติที่ระบุไว้ในประกาศสมัครงาน หรือผู้สมัครงานอาจไม่มีความรู้หรือทักษะที่เพียงพอต่อตำแหน่งนั้น หลังจากที่ได้เข้าไปสัมภาษณ์งานกับทางบริษัท

2. ประสบการณ์ทำงานไม่เพียงพอ :

ผู้สมัครงานไม่มีประสบการณ์ทำงานในสายงานหรือตำแหน่งที่สมัคร หรือประสบการณ์ของผู้สมัครงานไม่เพียงพอเทียบกับผู้สมัครงานคนอื่นๆ ซึ่งอาจทำให้คุณไม่ผ่านการสัมภาษณ์

3. ไม่มีการเตรียมตัวสำหรับการสัมภาษณ์ :

ผู้สมัครงานอาจไม่ได้ศึกษาเกี่ยวกับบริษัทหรือตำแหน่งงานที่ได้สมัคร หรือไม่ได้เตรียมคำตอบที่เหมาะสมสำหรับคำถามในการสัมภาษณ์ ซึ่งอาจทำให้ไม่สามารถสื่อถึงความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะที่บริษัทต้องการได้

4. พฤติกรรมไม่เหมาะสมในการสัมภาษณ์ :

ความประพฤติที่ไม่เหมาะสมหรือพฤติกรรมที่ไม่ดีในระหว่างการสัมภาษณ์ อาจทำให้ผู้สมัครงานไม่ได้รับการพิจารณา เช่น การพูดไม่สุภาพ การไม่เชื่อฟังคำถาม รีบตอบก่อนที่ผู้สัมภาษณ์จะถามเสร็จ หรือการไม่แสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์

5. มีประวัติการทำงานที่ไม่เหมาะสม :

หากผู้สมัครงานมีประวัติการทำงานที่ไม่เหมาะสม เช่น มีประวัติการลางานบ่อยๆ หรือไม่เคยสำเร็จงานที่ได้รับมอบหมาย การลาออกจากงานที่เก่าไม่ถูกต้องตามระเบียบบริษัท อาจเป็นปัจจัยที่ทำให้ผู้สมัครงานไม่ผ่านการสัมภาษณ์งาน

6. ไม่สามารถสื่อสารหรือไม่เข้าใจคำถามที่ผู้สัมภาษณ์ถาม :

หากผู้สมัครงานไม่สามารถสื่อสารหรือเข้าใจคำถามที่ถามในการสัมภาษณ์ได้อย่างชัดเจน เช่น คำตอบที่ไม่ตรงคำถาม หรือการใช้ภาษาไม่ถูกต้อง อาจทำให้ไม่ผ่านการสัมภาษณ์งานเช่นกัน

ความจริงยังมีหลายปัจจัยที่อาจทำให้ไม่ผ่านการสัมภาษณ์งาน แต่สิ่งสำคัญที่สุด คือให้ใช้ประสบการณ์การสัมภาษณ์งานเป็นโอกาสในการเรียนรู้และปรับปรุงตนเองเพื่อความสำเร็จในโอกาสการสัมภาษณ์งานครั้งต่อไป

เครดิต : HR Thailand

เหตุผลที่ไม่ผ่านการสัมภาษณ์งานมีอะไรบ้าง

1. คุณสมบัติหรือความรู้ไม่ตรงตามที่บริษัทต้องการ :

ผู้สมัครงานอาจจะมีความไม่สอดคล้องกับคุณสมบัติที่ระบุไว้ในประกาศสมัครงาน หรือผู้สมัครงานอาจไม่มีความรู้หรือทักษะที่เพียงพอต่อตำแหน่งนั้น หลังจากที่ได้เข้าไปสัมภาษณ์งานกับทางบริษัท

2. ประสบการณ์ทำงานไม่เพียงพอ :

ผู้สมัครงานไม่มีประสบการณ์ทำงานในสายงานหรือตำแหน่งที่สมัคร หรือประสบการณ์ของผู้สมัครงานไม่เพียงพอเทียบกับผู้สมัครงานคนอื่นๆ ซึ่งอาจทำให้คุณไม่ผ่านการสัมภาษณ์

3. ไม่มีการเตรียมตัวสำหรับการสัมภาษณ์ :

ผู้สมัครงานอาจไม่ได้ศึกษาเกี่ยวกับบริษัทหรือตำแหน่งงานที่ได้สมัคร หรือไม่ได้เตรียมคำตอบที่เหมาะสมสำหรับคำถามในการสัมภาษณ์ ซึ่งอาจทำให้ไม่สามารถสื่อถึงความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะที่บริษัทต้องการได้

4. พฤติกรรมไม่เหมาะสมในการสัมภาษณ์ :

ความประพฤติที่ไม่เหมาะสมหรือพฤติกรรมที่ไม่ดีในระหว่างการสัมภาษณ์ อาจทำให้ผู้สมัครงานไม่ได้รับการพิจารณา เช่น การพูดไม่สุภาพ การไม่เชื่อฟังคำถาม รีบตอบก่อนที่ผู้สัมภาษณ์จะถามเสร็จ หรือการไม่แสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์

5. มีประวัติการทำงานที่ไม่เหมาะสม :

หากผู้สมัครงานมีประวัติการทำงานที่ไม่เหมาะสม เช่น มีประวัติการลางานบ่อยๆ หรือไม่เคยสำเร็จงานที่ได้รับมอบหมาย การลาออกจากงานที่เก่าไม่ถูกต้องตามระเบียบบริษัท อาจเป็นปัจจัยที่ทำให้ผู้สมัครงานไม่ผ่านการสัมภาษณ์งาน

6. ไม่สามารถสื่อสารหรือไม่เข้าใจคำถามที่ผู้สัมภาษณ์ถาม :

หากผู้สมัครงานไม่สามารถสื่อสารหรือเข้าใจคำถามที่ถามในการสัมภาษณ์ได้อย่างชัดเจน เช่น คำตอบที่ไม่ตรงคำถาม หรือการใช้ภาษาไม่ถูกต้อง อาจทำให้ไม่ผ่านการสัมภาษณ์งานเช่นกัน

ความจริงยังมีหลายปัจจัยที่อาจทำให้ไม่ผ่านการสัมภาษณ์งาน แต่สิ่งสำคัญที่สุด คือให้ใช้ประสบการณ์การสัมภาษณ์งานเป็นโอกาสในการเรียนรู้และปรับปรุงตนเองเพื่อความสำเร็จในโอกาสการสัมภาษณ์งานครั้งต่อไป

เครดิต : HR Thailand

Tag : สรรหาคน สรรหาพนักงาน หาคนทำงาน หาคน ทรัพยากรบุคคล หาแรงงาน ให้คำปรึกษาทรัพยากรบุคคล HRConsultant HRConsult HR HROutsource Training TrainingOutsource Talentmanagement เทรนนิ่งพนักงาน #คอร์สอบรม หลักสูตรฝึกอบรม ฝึกอบรมกลุ่มใหญ่ บริการเอาท์ซอร์ส รับทำเงินเดือน ประมวลเงินเดือน หาพนักงานประจำ หาพนักงานชั่วคราว พาร์ทไทม์ หาคนช่วยงาน หากำลังเสริม จัดหาบุคลากร จัดหาคน บริษัทจัดหาคน บริษัทจัดหาพนักงาน #หาบุคลากร  กลยุทธ์ทรัพยากรบุคคล การตลาดออนไลน์ Surveymarket ขายออนไลน์มืออาชีพ ฝึกอบรม ฝึกอบรมผู้บริหาร หลักสูตรการขาย นักขายมือโปร GenZManpower GenZ หาคนทำงานแบบการันตี ต้องการพนักงานจำนวนมาก บริการงานOutsource จัดหาคนสำหรับองค์กร #ระบบจ้างคนคุณภาพ Recruitment สรรหาคนเก่ง HRLegal บริการทรัพยากร ช่วยหางาน ช่วยหาคนทำงาน จัดจ้างพนักงาน หาพนักงานที่ใช่ หาคนเก่งถึกทน หาคนทำงานได้ที่ไหน พนักงานคุณภาพ Headhunting RecriutmentAgency Headhunters Headhunter Headhunterในไทย บริษัทHeadhunter รายชื่อบริษัทจัดหางาน

Share This Post

More
articles