💡5 เทคนิค ดูแลพนักงาน ก่อนที่ความสุขในการทำงานจะลดลง💡

✔️ มีทีมบริหารไม่มีประสิทธิภาพ จากผลสำรวจฯ พบว่า การบริหารงานที่ไม่มีประสิทธิภาพ เป็นตัวบั่นทอนความสุขในการทำงานอันดับแรกเลย เนื่องจากหัวใจของการบริหารองค์กรให้เติบโตต่อเนื่อง เกิดจากกลยุทธ์การบริหารและนโยบายต่าง ๆ ของผู้บริหาร

✔️ โอกาสที่จะติบโตในสายงาน ในการทำงานพนักงานทุกคนย่อมต้องการความมั่นคงและการเติบโตจากตำแหน่งและหน้าที่การงาน ดังนั้นบริษัทจำเป็นต้องสร้างความเชื่อมั่นให้กับพนักงานว่าบริษัทมีเป้าหมายชัดเจนในการพัฒนาธุรกิจให้เติบโตโดดเด่นเป็นที่รู้จักในวงการธุรกิจเดียวกัน

✔️ โอกาสในการที่จะฝึกอบรมและพัฒนาตนเอง พนักงานแต่ละคนมีความสามารถที่แตกต่างกัน บริษัทที่ต้องการพนักงานที่มีคุณภาพมาช่วยพัฒนาบริษัทให้ก้าวหน้า จำเป็นต้องสนับสนุนการเรียนรู้และการศึกษาเพิ่มเติมให้กับพนักงาน เพื่อให้พนักงานนำความรู้มาใช้ในงานต่าง ๆ

✔️ ผู้บังคับบัญชา หรือหัวหน้างานที่ไม่มีประสิทธิภาพ หัวหน้างานที่ดีจะเป็นคนที่มีความรู้ ความสามารถในการทำงานและการบริหารงานแล้ว ยังจำเป็นต้องมีคุณสมบัติพิเศษในการบริหารคน เปิดใจรับฟัง ยุติธรรม เป็นผู้นำที่ดี ให้การสนับสนุน และช่วยแก้ปัญหาอย่างเต็มใจเพื่อให้เกิดการทำงานร่วมกันได้อย่างมีความสุข

✔️ วัฒนธรรมองค์กร และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี ย่อมนำพาการสร้างสรรค์งานที่ดีให้กับองค์กร 😊😊

Tag : สรรหาคน สรรหาพนักงาน หาคนทำงาน หาคน ทรัพยากรบุคคล หาแรงงาน ให้คำปรึกษาทรัพยากรบุคคล HRConsultant HRConsult HR HROutsource Training TrainingOutsource Talentmanagement เทรนนิ่งพนักงาน #คอร์สอบรม หลักสูตรฝึกอบรม ฝึกอบรมกลุ่มใหญ่ บริการเอาท์ซอร์ส รับทำเงินเดือน ประมวลเงินเดือน หาพนักงานประจำ หาพนักงานชั่วคราว พาร์ทไทม์ หาคนช่วยงาน หากำลังเสริม จัดหาบุคลากร จัดหาคน บริษัทจัดหาคน บริษัทจัดหาพนักงาน #หาบุคลากร  กลยุทธ์ทรัพยากรบุคคล การตลาดออนไลน์ Surveymarket ขายออนไลน์มืออาชีพ ฝึกอบรม ฝึกอบรมผู้บริหาร หลักสูตรการขาย นักขายมือโปร GenZManpower GenZ หาคนทำงานแบบการันตี ต้องการพนักงานจำนวนมาก บริการงานOutsource จัดหาคนสำหรับองค์กร #ระบบจ้างคนคุณภาพ Recruitment สรรหาคนเก่ง HRLegal บริการทรัพยากร ช่วยหางาน ช่วยหาคนทำงาน จัดจ้างพนักงาน หาพนักงานที่ใช่ หาคนเก่งถึกทน หาคนทำงานได้ที่ไหน พนักงานคุณภาพ Headhunting RecriutmentAgency Headhunters Headhunter Headhunterในไทย บริษัทHeadhunter รายชื่อบริษัทจัดหางาน

Share This Post

More
articles