10เทคนิคการสร้างความสุขในสถานที่ทำงาน

HAPPY WORKPLACE
การสร้างความสุขในสถานที่ทำงาน Happy Workplace ความสุขเป็นสุดยอดปรารถนาของมนุษย์ ทุกคนต่างก็แสวงหาความสุขในชีวิต ทั้งความสุขในชีวิตครอบครัวและความสุขในที่ทำงาน เพราะคนเราใช้เวลาประมาณ 1 ใน3 ของแต่ละวันในการทำงานและต้องทำงานหลายสิบปี
กว่าจะเกษียณ คนที่ทำงานแล้วไม่มีความสุขจึงเป็นทุกข์เกือบตลอดชีวิตและยังมีผลเกี่ยวข้องกับปัจจัยต่างๆ หลายประการโดยเฉพาะอย่างยิ่งความสำเร็จของงาน Happy Workplace จึงมีความสำคัญและจำเป็นเพื่อสร้างสถานที่ทำงานให้สนุก บรรยากาศดี คนมีความสุขก็จะทำให้มีผลงานดีด้วย
Happy Workplace คือองค์กรแห่งความสุข
องค์กรแห่งความสุข คือกระบวนการพัฒนาคนในองค์กรอย่างมีเป้าหมายและยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์กร เพื่อให้องค์กรมีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงนำพาองค์กรไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน
ประโยชน์ขององค์กรแห่งความสุข
ประโยชน์ต่อพนักงาน

 1. พนักงานได้รับการดูแล อย่างน้อยตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด
 2. พนักงานมีความเครียดน้อยลง
 3. ลดการลาออกของพนักงาน
 4. ลดการขาดงานของพนักงาน
 5. ลดการป่วยของพนักงาน
 6. ลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุ
 7. พนักงานมีความรู้ด้านสุขภาพ มีสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจดีขึ้น
 8. พนักงานมีคุณธรรม
 9. พนักงานมีแรงจูงใจในการทำงาน
  10 .พนักงานมีความพึงพอใจต่องานและองค์กรมีความผูกพันต่อองค์กร
  ประโยชน์ต่อองค์กร
 10. ลดต้นทุนทั้งด้านค่ารักษาพยาบาลและด้านประกันสุขภาพ
 11. ลดความเลื่อมล้ำในองค์กร
 12. พนักงานมีส่วนร่วมกับองค์กร
 13. มีบรรยากาศการทำงานที่ดี
 14. ลดอัตราการขาดงาน
 15. ลดอัตราการลาออกของพนักงาน
 16. พนักงานมีความผูกพันต่อองค์กร
 17. พนักงานมีขวัญและกำลังใจในการทำงานเพิ่มมากขึ้น
 18. องค์กรมีผลการดำเนินงานที่ดี
  10.สร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร
  การสร้างความสุขให้ชีวิต
  เปิดรับความสุข……ปิดรับความทุกข์…….
  เปิดฟังแต่ข่าวดี……
  คุยแต่เรื่องดีๆ…….มีความสุข
  คบแต่คนดีๆ…….มีความสุข
  ไปสถานที่ดีๆ……ที่ทำให้เรามีความสุข…….
  คิดแต่เรื่องดีๆ……คิดแล้วมีความสุข…..
  ทำได้ตามนี้…..มีความสุข……ตลอดชีวิต……
  เพื่อนๆทำได้ตามนี้รับรองมีความสุขแน่นอนถึงบ้างครั้งจะมีปัญหาอยู่บ้างเราก็ต้องอยู่กับปัญหา…….อย่างมีความสุขให้ได้นะคะ
  HAPPY WORKPLACEการทำงานความสุขในสถานที่ทำงานสุขภาพองค์กรแห่งความสุข

More
articles

GEN Z Manpower คือ ผู้นำระดับโลกในธุรกิจการให้บริการการจ้างงานในกลุ่ม GENZ ผู้โลดแล่นอยู่ในวงการ HR มายาวนานถึง 16 ปี

ที่อยู่

89 อาคารเจ้าพระยาทาวเวอร์ ชั้น 2 ห้อง 202 ซอยวัดสวนพลู ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

ติดต่อเรา

Phone : 09-2916-8989 คุณจอย
095-165-2121 (คุณบอย)
093-807-9791 (ดร.ปู)
Line : @genzmanpower
Email : genzmanpower@gmail.com
Facebook : Gen Z Manpower