5ข้อดี ของการสรรหาบุคลากรจาก GenzManpower

หลาย ๆ องค์กรพยายามสรรหาพนักงาน แล้วแต่ก็ไม่เคยได้อย่างที่ตัวเอง ต้องการ อาจจะด้วยทักษะและประสบการในการหาที่ต่างกันทำให้หาคนที่ใช้ไม่เจอ วันนี้เราจะมาแนะนำ 5 ข้อดีของการใช้ GenzManpower

  1. สร้างความหลากหลายในการวิเคราะห์ โอกาส การแก้ปัญหา และการพัฒนานวัตกรรมทางธุรกิจ เนื่องจากองค์การรับบุคคลที่มีความรู้ทักษะและความสามารถในด้านต่างๆ จากภายนอกซึ่งบุคคล เหล่านี้จะทำห้องค์การมีมุมมองที่แตกต่างจากบุคลากรที่มีอยู่เดิมภายในองค์การ
  2. สร้างโอกาสในต้องการคัดเลือกบุคลากรที่มีความเหมาะสมในแต่ละหน้าที่งาน เนื่องจากองค์การ สามารถสรรหาบุคลากรที่มีความรู้ ทักษะ และความสามารถที่เหมาะสมกับงานได้จากภายนอก องค์การ
  3. แก้ปัญหาเรื่องการขาดแคลนบุคลากรภายในองค์การทั้งในด้านของจำนวนและคุณสมบัติ โดย องค์การสามารถทำการสรรหาบุคลากรจากภายนอกเพื่อเข้าร่วมงานกับองค์การได้ในปริมาณที่ มากกว่าการสรรหาจากภายในองค์การ
  4. แก้ปัญหาเรื่องการขาดแคลนบุคลากรภายในองค์การทั้งในด้านของจำนวนและคุณสมบัติ โดย องค์การสามารถทำการสรรหาบุคลากรจากภายนอกเพื่อเข้าร่วมงานกับองค์การได้ในปริมาณที่ มากกว่าการสรรหาจากภายในองค์การ
    เลือกใช้บริษัทจัดหาโดยพิจารณาตามความเหมาะสมของ ต าแหน่งงานและสถานการณ์หลัก ดังนั้นผู้ที่เกี่ยวข้องกับการสรรหาบุคลากรจะต้องเลือกและตัดสินใจเลิอกบริษัทที่มีประสบการณ์และมีความเป็นมืออาชีพเสียของการสรรหาบุคลากรจากแต่ละแหล่ง เพื่อให้สามารถดำเนินการสรรหาบุคลากรที่ เหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุด

More
articles

GEN Z Manpower คือ ผู้นำระดับโลกในธุรกิจการให้บริการการจ้างงานในกลุ่ม GENZ ผู้โลดแล่นอยู่ในวงการ HR มายาวนานถึง 16 ปี

ที่อยู่

89 อาคารเจ้าพระยาทาวเวอร์ ชั้น 2 ห้อง 202 ซอยวัดสวนพลู ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

ติดต่อเรา

Phone : 09-2916-8989 คุณจอย
095-165-2121 (คุณบอย)
093-807-9791 (ดร.ปู)
Line : @genzmanpower
Email : genzmanpower@gmail.com
Facebook : Gen Z Manpower