5 กลยุทธ์ที่ HR ต้องรู้ในการสรรหาพนักงานผ่านสื่อออนไลน์

ปัจจุบันเราคงปฏิเสธไม่ได้ว่าสื่อออนไลน์ (Online Media) ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์(website) เฟสบุ๊ค(Facebook) ไลน์(Line) อินสตาแกรม(Instagram) หรือทวิสเตอร์(Twitter) ได้เข้ามามีบทบาทในการดำเนินชีวิตของพวกเราทุกคนเป็นอย่างมาก และในยุคนี้ที่เป็นสังคมก้มหน้า ทุกคนต่างเสพติดมือถือ ไม่น้อยกว่า 3 ชม. ต่อวัน* จึงทำให้องค์กรทุกองค์กรต้องมีการปรับตัวในการเข้าถึงช่องทางต่างๆเยอะมากขึ้น เพื่อใช้งานทางด้านการตลาด การโฆษณาประชาสัมพันธ์ การขายสินค้า และที่สำคัญคือ การสรรหาพนักงานเข้ามาร่วมงานกับองค์กร HR จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีความรู้ในการบริหารจัดการเพื่อใช้การสรรหาผ่านช่องทางสื่อออนไลน์ วันนี้เราจะมาพูดถึงกลยุทธ์ที่ HR ต้องรู้ในการใช้สื่อออนไลน์ เพื่อการสรรหาพนักงานให้กับองค์กรที่มีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จว่าต้องทำอย่างไรบ้าง

 1. มองหาพนักงานแบบไหน (Job Specification)
  เป็นกลยุทธ์แรกในการสรรหา เพื่อกำหนดคุณสมบัติให้มีความชัดเจนและละเอียดเพื่อให้เตรียมการจัดทำสื่อออนไลน์ ในการประชาสัมพันธ์ การประกาศจ้างงานที่ดีควรมีรายละเอียดดังนี้

• ระบุชื่องานและลักษณะงานให้ชัดเจน รวมถึงระบุลักษณะ คุณสมบัติของบุคคลนั้นๆ ที่เราต้องการ ยิ่งเราเห็นภาพชัดเจนว่าต้องการพนักงานแบบไหนอย่างไรจะยิ่งช่วยให้การลงโฆษณาจัดหางานสามารถดึงดูดตัวคนได้ตรงตามที่ต้องการมากขึ้นและที่สำคัญอย่าลืมระบุผลตอบแทนและสวัสดิการต่างๆให้ชัดเจน ซึ่งจะมีผลอย่างมากในการพิจารณาในการสมัครงานของพนักงาน

• เราควรตอบคำถามเหล่านี้ว่า งานส่วนนั้นต้องการพนักงานที่มีประสบการณ์มาก่อนหรือไม่ จำเป็นหรือไม่ว่าพนักงานที่เรามองหาต้องเป็นคนที่มีประสบการณ์ ความสามารถ ความชำนาญ หรืออาจเป็นใครก็ได้ขอเพียงมีระดับความรู้ที่ตรงกับความต้องการของเรา

• จำเป็นหรือไม่ ที่พนักงานจะต้องไม่มีบุคลิกลักษณะหรืออาการผิดปกติทางร่างกายต่างๆ เช่น ตาบอดสี สายตาสั้น หรือเป็นคนพิการ เป็นต้น

 1. สร้างภาพลักษณ์ให้กับองค์กร (Build Your Brands) ด้วยสื่อออนไลน์

เป็นขั้นตอนแรกๆ ที่องค์กรควรให้ความสำคัญอย่างมาก ในการสรรหาพนักงานหรือบุคลากรผ่านสื่อออนไลน์ ในขั้นตอนนี้วิธีการไม่ได้แตกต่างจากในอดีต แต่หลายๆ องค์กรลืมที่จะให้ความสำคัญ เพราะอย่าลืมว่าพนักงานที่จะร่วมงานกับองค์กรใดก็ตาม ย่อมพิจารณาองค์กร ในหลายๆ มิติ เช่นกัน ทั้งทางด้านชื่อเสียง ลักษณะขององค์กร Vision Mission ของผู้บริหาร โครงการในอนาคตขององค์กร นโยบายต่างๆ และอีกหลายๆ ที่จะทำให้พนักงานที่จะสมัครงานทราบและเข้าใจ ถ้าอยากให้เพิ่มความสะดวกและรวดเร็วควรจัดทำในรูปแบบมัลติมีเดียทั้งภาพและเสียงที่เข้าใจได้ง่าย จะทำให้สะดวกต่อการสื่อสารและความเข้าใจได้รวดเร็วขึ้น เพื่อพนักงานจะได้ทราบและคิดวิธีการร่วมงานเพื่อมีความก้าวหน้าและเติบโตไปกับองค์กรได้อย่างไร

ลิงค์ภาพแสดงตัวอย่าง หน้า microsite เพื่อสร้างภาพลักษณ์ให้กับองค์กร (URL: https://www.jobbkk.com/tomntoms/microsite/home)

 1. สื่อออนไลน์ในการประกาศงาน (Select Online Media Channels)

ช่องทางที่คุณภาพและได้รับความนิยมสูงสุด : Online Job Boards รองลงมาคือ Social Professional Networks.
การเปลี่ยนแปลงของช่องทางในการสรรหาพนักงานในต่างประเทศ เช่น ประเทศ แคนาดา อเมริกา บราซิล สเปนและแม็กซิโก เป็นต้น ก็เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับประเทศไทย ช่องทางการสรรหาพนักงานทางสื่อออนไลน์ อันดับที่ 1 ยังคงเป็น Internet Job boards ของแต่ละประเทศนั้นๆ ซึ่งเป็นเว็บไซต์ใน การหางาน สมัครงาน ที่ประชากรในประเทศนั้นรู้จักกันเป็นอย่างดีและได้รับความน่าเชื่อถือมานาน อันดับที่ 2 Social Professional Networks ซึ่งได้แก่ Social Media ในแต่ละประเทศที่ได้รับความนิยมกันอย่างแพร่หลาย ถ้าในประเทศไทย คือ Facebook นั่นเอง และช่องทางอื่นๆ คือ เว็บไซต์ขององค์กร ที่มีในส่วนของการประกาศรับสมัครงาน

ข้อมูลสถิติตามที่มา : 2015 Recruiting Trend Global, Linked.com.

 1. การเข้าถึงช่องทางบนมือถือ (Mobile Compatibility)

ใน 3-5 ปีที่ผ่านมา มือถือได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันเราเพิ่มมากขึ้น จนถึงขั้นที่เราเรียกได้ว่าเป็นสังคมก้มหน้า และมีการเสพติดมือถือกันอย่างกว้างขวาง กลยุทธ์เดียวกัน ในการพิจารณาเพื่อเลือกใช้ช่องทางประชาสัมพันธ์ในการรับประกาศพนักงาน เว็บไซต์สมัครงาน ต้องรองรับการใช้งานบนมือถือ หรือที่เรียกว่า mobile-friendly เพื่อให้สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่เป็นพนักงานที่เราต้องการได้ และที่สำคัญ สื่อออนไลน์นั้นต้องมี Mobile Application ไม่ว่าทั้ง iOS และ Android ให้บริการเพื่อให้สามารถเข้าถึงข้อมูลตำแหน่งงานได้ง่าย สะดวกและรวดเร็วอีกด้วย

ข้อมูลสถิติตามที่มา : 2015 Recruiting Trend Global, Linked.com.

 1. ความเป็นสังคมออนไลน์ (Social Media)
  ปัจจุบันยอดการเข้าถึง Social Media ในไทยนับเป็นตัวเลขที่เพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Instagram หรือ Line เป็นต้น ความเป็นสังคมออนไลน์ (Social Media) จึงสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการช่วยสรรหาพนักงานให้กับองค์กรของท่าน เพราะว่าการเป็นสังคมออนไลน์ จะทำให้การประกาศหาพนักงานถูกกระจาย(Viral) และบอกต่อไปเรื่อยๆ เพื่อให้ถึงตัวบุคคล และสามารถรับรู้ข่าวสาร ข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งงานต่างๆ ได้โดยการ Like, Share, Follow และ Email เป็นต้น

ข้อมูลแสดงการโพสบริษัท สตาร์บัค คอฟฟี่ (ประเทศไทย) จำกัด ผ่านช่องทาง Facebook Page: JOBBKK.COM
จากข้างต้นจะเห็นได้ว่า คุณสมบัติของสื่อออนไลน์ที่ครบถ้วน จะช่วยให้องค์กรของท่าน สามารถที่จะหาพนักงานได้อย่างรวดเร็ว และมีเครื่องมือที่พร้อมช่วยอำนวยความสะดวกอย่างมากมาย HR ขององค์กรจะต้องมีการศึกษาและปรับตัวให้เข้ากับยุค Social Media อย่างปัจจุบัน เพื่อให้สามารถสรรหาบุคลากรที่มีคุณภาพให้กับองค์กรของท่านได้อย่างรวดเร็วและทันเวลา

   หากท่านมีข้อสงสัย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

เว็บไซต์ https://www.jobbkk.com

Tag : สรรหาคน สรรหาพนักงาน หาคนทำงาน หาคน ทรัพยากรบุคคล หาแรงงาน ให้คำปรึกษาทรัพยากรบุคคล HRConsultant HRConsult HR HROutsource Training TrainingOutsource Talentmanagement เทรนนิ่งพนักงาน #คอร์สอบรม หลักสูตรฝึกอบรม ฝึกอบรมกลุ่มใหญ่ บริการเอาท์ซอร์ส รับทำเงินเดือน ประมวลเงินเดือน หาพนักงานประจำ หาพนักงานชั่วคราว พาร์ทไทม์ หาคนช่วยงาน หากำลังเสริม จัดหาบุคลากร จัดหาคน บริษัทจัดหาคน บริษัทจัดหาพนักงาน #หาบุคลากร  กลยุทธ์ทรัพยากรบุคคล การตลาดออนไลน์ Surveymarket ขายออนไลน์มืออาชีพ ฝึกอบรม ฝึกอบรมผู้บริหาร หลักสูตรการขาย นักขายมือโปร GenZManpower GenZ หาคนทำงานแบบการันตี ต้องการพนักงานจำนวนมาก บริการงานOutsource จัดหาคนสำหรับองค์กร #ระบบจ้างคนคุณภาพ Recruitment สรรหาคนเก่ง HRLegal บริการทรัพยากร ช่วยหางาน ช่วยหาคนทำงาน จัดจ้างพนักงาน หาพนักงานที่ใช่ หาคนเก่งถึกทน หาคนทำงานได้ที่ไหน พนักงานคุณภาพ Headhunting RecriutmentAgency Headhunters Headhunter Headhunterในไทย บริษัทHeadhunter รายชื่อบริษัทจัดหางาน

Share This Post

More
articles