5 ทักษะการทำงานที่ควรมีในยุค New Normal

5 ทักษะการทำงานที่ควรมีในยุค New Normal
ในยุค New Normal ที่สถานการณ์โลกมีความผันผวนเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ในขณะที่การพัฒนาของเทคโนโลยีดิจิทัลก็ก้าวหน้าไปไกลมากขึ้นทุกที และเริ่มมีบทบาทแทรกซึมเข้าสู่ชีวิตประจำวันและการทำงานในยุคปัจจุบันที่ไม่จำกัดอยู่แค่ภายใน “ออฟฟิศ” อีกต่อไป ดังนั้นการจะทำงานให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย จึงต้องอาศัยการพัฒนา 5 ทักษะสำคัญสำหรับการทำงานดังต่อไปนี้.

 1. Adaptability & Flexibility Skills ทักษะการปรับตัวได้ในทุกสถานการณ์และมีความยืดหยุ่น
  จากสถานการณ์ตั้งแต่ต้นปี 2020 ที่ผ่านมา เราต่างคงประสบพบเจอความเปลี่ยนแปลงมากมายเกิดขึ้นและยังมีผลกระทบต่อการทำงานในยุค New Normal แบบนี้ เช่น การปรับตัวด้วยการทำงานแบบ Work From Home ที่อาจทำให้เสียสมาธิในการทำงานได้ง่ายกว่าตอนทำงานในออฟฟิศ จึงต้องมีวินัยในการทำงานมากขึ้น นอกจากนี้การหมั่นศึกษาและฝึกใช้ตัวช่วยอย่างแอปพลิเคชันสำหรับการประชุมในการทำงานร่วมกันแบบออนไลน์ให้คล่องขึ้นก็เป็นสิ่งจำเป็น เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพเหมือนเดิม
 2. Creativity & Transdisciplinary Skills ทักษะความคิดสร้างสรรค์และบูรณาการ
  ที่ผ่านมามีกรณีศึกษาเกิดขึ้นอย่างมากมาย ซึ่งเราจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าการพาองค์กรให้อยู่รอดจากสถานการณ์วิกฤติต่าง ๆ ล้วนอาศัยทักษะความคิดสร้างสรรค์แบบบูรณาการในเชิง Positive ด้วยการประยุกต์เอาองค์ความรู้ต่าง ๆ ที่มีมาใช้ให้เกิดประโยชน์ และสร้างโอกาสใหม่ ๆ ให้กับองค์กร โดยเฉพาะเมื่อนำมาประยุกต์ใช้รวมกันกับเทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่ง Innovative Thinking หรือความคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรมนั้น เป็นลักษณะพิเศษของมนุษย์ที่แม้แต่เครื่องจักรหรือ AI ก็ยังเลียนแบบได้ไม่สมบูรณ์ นอกจากนี้ คนที่พัฒนาตัวเองให้มีความโดดเด่นทางด้านความคิดสร้างสรรค์ มักจะเป็นที่ต้องการของทุกองค์กรอย่างแน่นอน
 3. Teamwork & Collaborative Skills ทักษะการทำงานเป็นทีม
  การทำงานไม่ว่าจะในองค์กรเล็กหรือองค์กรใหญ่ ล้วนต้องอาศัยการทำงานเป็นทีม ดังนั้นหากทุกคนในทีมมีทักษะการเข้าสังคมที่ดี เคารพความคิดเห็นผู้อื่น มีมารยาทในการสนทนา และรู้จักควบคุมอารมณ์ของตนเอง ก็จะทำให้บรรยากาศการทำงาน การแชร์ไอเดีย และการสื่อสารกันภายในทีมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดีจะเป็นคุณสมบัติแรก ๆ ที่ผู้ประกอบการและองค์กรต่าง ๆ ต้องการ
 4. New-media Literacy Skills ทักษะการใช้งานสื่อดิจิทัลยุคใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  เป็นอีกทักษะใหม่ที่คนทำงานในยุค New Normal ต้องมีติดตัว เนื่องจากสื่อสังคมออนไลน์ถือเป็นสื่อใหญ่ที่มีพลังในการสื่อสารกับผู้บริโภคมากที่สุดในปัจจุบัน เรียกได้ว่าแฝงอยู่ในชีวิตประจำวันของผู้คนตั้งแต่ตื่นนอนจนเข้านอน เพราะฉะนั้น หากเราสามารถพัฒนาตัวเองให้มีความรู้ความเข้าใจและใช้สื่อดิจิทัลได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รู้จักประยุกต์ใช้เครื่องมือต่าง ๆ ในการสร้างคอนเทนต์ใหม่ ๆ ก็จะช่วยสร้าง Value และส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กรได้อย่างมากมาย
 5. Time Management Skills ทักษะการจัดการบริหารเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุด
  แม้ว่าเทรนด์ของการทำงานจะเปลี่ยนแปลงไปกี่ยุคสมัย แต่สิ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนไป และยังคงเป็นทรัพยากรที่มีค่าเสมอก็นั่นก็คือ “เวลา” ซึ่งเป็นสิ่งที่มีอยู่อย่างจำกัด ดังนั้นคนที่สามารถบริหารเวลาอย่างชาญฉลาด รู้จักลำดับความสำคัญของงาน สามารถวางแผน และประเมินระยะเวลาที่ใช้ในการทำงานให้แล้วเสร็จได้อย่างแม่นยำตามไทม์ไลน์ ย่อมส่งผลให้การทำงานนั้นเป็นไปอย่างมีระบบ และดูเป็นมืออาชีพ แม้ว่าเรื่องของเวลาจะดูเป็นเรื่องธรรมดา แต่ก็เป็นสิ่งมีคุณค่าที่คนทำงานควรใส่ใจ
  NO FIXED สนับสนุนให้คุณเต็มที่กับการทำงานแบบ New Normal
  และ สนับสนุนให้คุณเต็มที่กับการออม เพื่ออนาคตที่ดีกว่าเดิม
  เริ่มออม เริ่มที่บัญชีเพื่อออม NO FIXED รับดอกเบี้ยสูงสุด 1.3% ตั้งแต่บาทแรก เพียงใช้ร่วมกับบัญชี ALL FREE และมีการทำรายการตั้งแต่ 5 ครั้ง/เดือน หรือ มีเงินฝากในบัญชี NO FIXED ตั้งแต่ 2 ล้านบาทขึ้นไป

Tag : สรรหาคน สรรหาพนักงาน หาคนทำงาน หาคน ทรัพยากรบุคคล หาแรงงาน ให้คำปรึกษาทรัพยากรบุคคล HRConsultant HRConsult HR HROutsource Training TrainingOutsource Talentmanagement เทรนนิ่งพนักงาน #คอร์สอบรม หลักสูตรฝึกอบรม ฝึกอบรมกลุ่มใหญ่ บริการเอาท์ซอร์ส รับทำเงินเดือน ประมวลเงินเดือน หาพนักงานประจำ หาพนักงานชั่วคราว พาร์ทไทม์ หาคนช่วยงาน หากำลังเสริม จัดหาบุคลากร จัดหาคน บริษัทจัดหาคน บริษัทจัดหาพนักงาน #หาบุคลากร  กลยุทธ์ทรัพยากรบุคคล การตลาดออนไลน์ Surveymarket ขายออนไลน์มืออาชีพ ฝึกอบรม ฝึกอบรมผู้บริหาร หลักสูตรการขาย นักขายมือโปร GenZManpower GenZ หาคนทำงานแบบการันตี ต้องการพนักงานจำนวนมาก บริการงานOutsource จัดหาคนสำหรับองค์กร #ระบบจ้างคนคุณภาพ Recruitment สรรหาคนเก่ง HRLegal บริการทรัพยากร ช่วยหางาน ช่วยหาคนทำงาน จัดจ้างพนักงาน หาพนักงานที่ใช่ หาคนเก่งถึกทน หาคนทำงานได้ที่ไหน พนักงานคุณภาพ Headhunting RecriutmentAgency Headhunters Headhunter Headhunterในไทย บริษัทHeadhunter รายชื่อบริษัทจัดหางาน

Share This Post

More
articles