หลักสูตรการบริการแบบเหนือชั้น เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีแก่ลูกค้า

หลักสูตรการบริการแบบเหนือชั้น เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีแก่ลูกค้า เพื่อเรียนรู้แนวทางในการเป็นผู้บริการที่ดี ปรับทัศนคติการบริการตามสถานการณ์ โควิด 19 และสร้างความพอใจและประสบการณ์ที่ดีเพื่อความจงรักภักดีของลูกค้า เพื่อให้พนักงานบริการ เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการหรือแม้กระทั่งหัวหน้างานเข้าใจหลักการทำงานมากขึ้น  โดยจะใช้เวลาอบรม 1 วัน เวลา 09.00 – 16.00 น์ ณ สถานประกอบการของลูกค้า วัตถุประสงค์ เพื่อเรียนรู้แนวทางในการเป็นผู้บริการที่ดี เพื่อปรับทัศนคติการบริการตามสถานการณ์ โควิด 19 เพื่อสร้างความพอใจและประสบการณ์ที่ดีเพื่อความจงรักภักดีของลูกค้า   เป็นหลักสูตรที่เหมาะกับพนักงานขายและนักบริการทุกท่าน Key Topics Trainingเวลา 09.00 – 10.30 น. อบรมสัมมนาช่วงที่ 1 SEQ  Meeting I : เรียนรู้พฤติกรรมผู้บริโภคยุคโควิด 19 1 พฤติกรรมการรับบริการลูกค้าเปลี่ยนไปอย่างไร 2 ปรับทัศนคติผู้ให้บริการให้รับสิ่งใหม่ๆ 3 ปรับบริการแบบเดิมให้เป็นแบบใหม่ 4 Customer Expectation for New Normal เวลา 10.30 […]