แพ็คเกจ Genz Manpower

แพ็คเกจ Genz Manpower

แพ็คเกจ การันตี การันตีพนักงาน 60 วัน คิดค่าใช้จ่าย 1 เท่า ของเงินเดือนพนักงาน โดยแบ่งการชำระออกเป็น 2 งวด งวดละ 50% งวดแรกชำระก่อนเริ่มการสรรหา งวดที่สองชำระเมื่อได้พนักงานไปเริ่มงานแล้ว แพ็คเกจ 6,999 บาท  ส่งโปรไฟล์ 10 โปรไฟล์ โดยการสัมภาษณ์ให้เบื่องต้นก่อนส่งให้ลูกค้า แพ็คเกจนี้จะไม่มีการันตีการเริ่มงาน  หากสนใจสามารถติดต่อได้ที่ 098-2872450 094-9486465 Line: @GenZmanpower หากต้องการสรรหาพนักงานที่ตรงใจ ติดต่อหาเรานะคะ