7 ทักษะเด่น ที่พนักงานขาย หรือ Sale ยุค New Normal ควรมี

7 ทักษะเด่น ที่พนักงานขาย หรือ Sale ยุค New Normal ควรมี

วิกฤต COVID-19 ไม่ได้นำพาเราเข้าสู่ยุค New Normal เพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่ยังถือว่าเป็นช่วงที่เร่งการเติบโตของเทคโนโลยีหลาย ๆ อย่าง รวมถึงพฤติกรรมใหม่ ๆ ของผู้บริโภคที่เกิดขึ้นอีกมากมาย ทำให้ทุก ๆ ธุรกิจได้เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ และต้องปรับตัวมากขึ้น ยกตัวอย่างเช่น ในธุรกิจที่มีทีม sale จากเดิมเคยไปมาหาลูกค้าได้อย่างสะดวก แต่พอเกิดวิกฤตต้อง Work from home จึงต้องปรับตัวมาใช้ Video Conference คุยกับลูกค้ากันมากขึ้น เพื่อให้พนักงานขายทุกคนสามารถปรับตัวและเอาตัวรอดในยุค New Normal ได้ วันนี้เราจึงมี 7 ทักษะสำคัญที่พนักงานขายทุกคนควรปรับตัวให้เข้ากับยุค New Normal จะมีอะไรบ้าง มาติดตามกันได้เลย! 1. ทักษะการเพิ่มโอกาสใหม่ กลุ่มลูกค้าใหม่ ในทุกปีหรือเกือบจะทุกวันที่นวัตกรรมใหม่ ๆ เกิดขึ้น และเทคโนโลยีใหม่ ๆ ทำให้ผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคตลอดเวลา เช่น ของบางอย่างเมื่อปีก่อนกลุ่มลูกค้าคือวัยทำงาน แต่ในปีนี้กลุ่มผู้ที่สนใจและจำเป็นต้องใช้อาจจะเปลี่ยนเป็นวัยรุ่นก็ได้ ยิ่งในยุค New Normal […]

บริการจัดหาพนักงาน

Artboard 1

HR Outsourcing คือการให้บริการงานบุคคลและกิจกรรมบางอย่างในองค์กรที่ไม่ใช่ธุรกรรมหลักหรือความสามารถหลักขององค์กร ออกไปให้บริษัทข้างนอกที่มีความชำนาญด้านนั้นจัดการแทน ตามขอบเขตความรับผิดชอบและระดับการให้บริการตามสัญญาที่ได้ตกลงกัน ผู้ให้บริการจะรับผิดชอบในการจัดการ บริหาร ทั้งเรื่องทรัพยากรบุคคล สวัสดิการพนักงาน เงินเดือน บัญชี ภาษี เครื่องมือเครื่องใช้ สถานที่และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมหรือกระบวนการทำงานนั้นๆ ทำไมต้องเลือก HR Outsourcing? การปรับเปลี่ยนกำลังคน– สามารถเพิ่มลดกำลังคนได้รวดเร็ว ภายในกำหนดเวลา– สามารถจ้างงานกำหนดระยะเวลาจ้างที่แน่นอนได้ และสามารถลดพนักงานประจำลงได้ พนักงานมีคุณภาพ– การสรรหาและคัดเลือกพนักงานโดยผู้ชํานาญการ คัดเลือกพนักงานได้ตรงตาคุณสมบัติ ที่ต้องการ และเหมาะสมกับลักษณะงาน– พนักงานจะได้รับการปฐมนิเทศ อบรมระเบียบวินัย ความประพฤติตน อย่างครบถ้วนก่อนเข้างาน– จัดเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความสามารถด้านงานบุคคล เข้าไปดูแลพนักงานให้อยู่ในระเบียบวินัย ช่วยประสานงานเพื่อแก้ปัญหาต่างๆที่อาจก่อให้เกิดขึ้นให้หมดไปอย่างรวดเร็ว ลดต้นทุนในการดำเนินการ– รับผิดชอบในการจ่ายค่าจ้างและการจัดสวัสดิการให้กับพนักงาน รวมถึงรับผิดชอบในสิทธิต่างๆ ที่พนักงานพึงมีพึงได้ตามกฎหมาย– ช่วยลดค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจ้างงาน ลดภาระในการจัดการ– รับผิดชอบดูแลและจัดการงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับพนักงานของเราเอง ตั้งแต่การสรรหาและคัดเลือก การจ้างงาน การปฐมนิเทศ การควบคุมระเบียบวินัย แรงงานสัมพันธ์ การให้คุณ การลงโทษ เลิกจ้าง การจัดการงานเอกสารต่างๆ ติดต่อหน่วยงานราชการ ธนาคาร โรงพยาบาลหรือหน่วยงานอื่นๆ […]

บริการจัดหาพนักงานประจำ

Artboard 1

บริการจัดหาพนักงานประจำองค์กรส่วนใหญ่มักใช้ทรัพยากรบุคคล และเวลาจำนวนมากไปกับกระบวนการจัดหาคนทำงานประจำภายในสำนักงานเพื่อค้นหาผู้ที่เหมาะสมกับตำแหน่งงาน เพราะการหาพนักงานที่มีความสามารถเหมาะสมกับบริษัทเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้องค์กรสามารถก้าวไปข้างหน้าได้อย่างเต็มศักยภาพ Reeracoen ผู้ให้บริการจัดหาพนักงานประจำที่จะเข้ามาช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถให้ความสำคัญ ไปกับการพัฒนาธุรกิจของตนเองได้มากขึ้นผ่านทางการจัดหาพนักงานให้กับองค์กรของคุณ เรามีเครือข่ายกว่า 17 สาขาจาก 10 ประเทศในภูมิภาคเอเชีย ซึ่งบริการรับจัดหาพนักงานของเราจะช่วยคัดเลือกและคัดสรรผู้สมัครที่ดีที่สุด เพื่อยกระดับธุรกิจของคุณไปสู่อีกขั้นหนึ่ง การค้นหาผู้สมัครให้เหมาะสมกับงานการค้นหาผู้สมัครให้เหมาะสมกับงานบริการจัดหาพนักงานประจำ สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการค้นหาผู้สมัครที่เหมาะสมกับงาน Reeracoen เรามีความเชี่ยวชาญในการค้นหาบุคลากรที่มีคุณสมบัติและประสบการณ์ตรงกับความต้องการในตำแหน่งกับองค์กรของคุณ เพื่อให้ได้ผู้สมัครที่สามารถทำผลงานที่คุ้มค่าแก่บริษัท และตอบโจทย์กับความต้องการของบริษัทมากที่สุดด้วย เรามีบริการหาพนักงานออฟฟิศให้ตรงกับตำแหน่งต่างๆ ในหลากหลายอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งวิศวกร นักวิทยาศาสตร์ ผู้จัดการธุรกิจ ไปจนถึงตัวแทนและช่างเทคนิคในอุตสาหกรรม เพื่อให้องค์กรของคุณได้พนักงานที่ตรงตามความต้องการ และสามารถรับผิดชอบในหน้าที่นั้นๆ ได้อย่างเหมาะสม ลดต้นทุนในการฝึกอบรมลดต้นทุนในการฝึกอบรมเนื่องจากการมีพนักงานประจำที่มีคุณภาพ จะช่วยลดต้นทุนในการจัดอบรม เพราะเมื่อบริษัทของคุณมีพนักงานที่มีความชำนาญการในด้านต่างๆ ก็ไม่จำเป็นที่จะจัดการอบรมบ่อยครั้ง ซึ่งจะช่วยองค์กรได้ประหยัดงบประมาณได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังช่วยให้การบริหารงานเกิดความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพสูงสุดด้วย Reeracoen เล็งเห็นถึงความสำคัญในส่วนนี้ จึงเน้นเพื่อค้นหาคนสมัครงานที่มีคุณภาพ มากประสบการณ์และความสามารถ เพื่อให้เขาเหล่านั้นได้ก้าวสู่ตำแหน่งและทำงานในองค์กรที่ต้องการ และเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จต่อองค์กร พันธสัญญาของ REERACOENฐานข้อมูลผู้สมัครขนาดใหญ่เรามีประวัติของผู้สมัครกว่า 200,000 รายถูกจัดเก็บไว้อย่างดีในฐานข้อมูลของเรา ซึ่งในจำนวนผู้สมัครทั้งหมดนั้น เป็นผู้สมัครสัญชาติญี่ปุ่นกว่า 10,000 ราย ดังนั้นเราสามารถแนะนำบุคคลที่มีความสามารถเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างดีที่สุด ค่าธรรมเนียมการใช้บริการเพื่อเพิ่มความมั่นใจกับการบริการของเรา Reeracoen จะไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมใดๆ ตั้งแต่เริ่มกระบวนการค้นหาผู้สมัครงาน จนกว่าจะมีการจัดจ้างงานเกิดขึ้นจริง อีกทั้งเรายังคืนเงินให้แก่ลูกค้าในกรณีที่ผู้สมัครลาออกในช่วงระยะเวลาการันตี […]

มาทำความเข้าใจกับอาชีพ Headhunter กันเถอะ

Headhunter คืออาชีพอะไร? “ หลายๆ คนอาจจะสงสัย โดยเฉพาะเด็กรุ่นใหม่ บอกได้เลยว่าเป็นอาชีพที่มอบความหวัง อนาคต เปลี่ยนชีวิตบริษัท และใครอีกหลายคนให้ดีขึ้น ” ซึ่งอาชีพ Headhunter (เฮดฮันเตอร์) หรือที่คุ้นหูตอนนี้ เรียกว่า Recruiter เป็นอาชีพที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับการจัดหาคน สรรหาพนักงานให้เหมาะสมกับธุรกิจของลูกค้า ลูกค้าของ Headhunter คือใคร ? ลูกค้าของเราคือบริษัทฯ ทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ทั้งของไทยและระดับโลก หน้าที่ของเราคือการมองหาคนที่ใช่ โดยเป็นคนกลางในการติดต่อ โน้มน้าว ยื่นข้อเสนอที่โดนใจเพื่อให้ “คนที่ใช่” ซึ่งเป็นเป้าหมายที่พวกเราล่า เข้าทำงานกับบริษัทฯ ของลูกค้าพวกเรา บริการของ Headhunter คืออะไร ? Headhunter มีสินค้าคือ “ผู้มาสัมภาษณ์ที่มีค่าหัว หรือ Candidate” ที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงที่สุดกับสิ่งที่บริษัทลูกค้าต้องการ รายได้ของ Headhunter มาจากการขายบริการและค่าดำเนินการหลังจากจบภารกิจโน้มน้าว เชิญชวน Candidate ให้เข้าทำงานได้สำเร็จ ดังนั้นพวกเราคือ ผู้จัดหารพนักงาน บริษัทจัดหาคน นั่นเอง ซึ่งธุรกิจของเราเอื้ออำนวย […]

5 เหตุผลหลักที่บริษัทควรใช้ HR Consult

5 เหตุผลหลักที่บริษัทควรใช้ HR Consult

1. รู้วิธีจัดโครงสร้างและจัดระเบียบธุรกิจของคุณ สำหรับหลายๆ ธุรกิจ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการจัดการไม่ใช่เรื่องง่ายเลย การมีโครงสร้างการจัดการที่เหมาะสม การโยกย้ายตำแหน่งบุคลากรอย่างเหมาะสมนั้นเป็นเรื่องที่น่าปวดหัวสำหรับหลายๆ ธุรกิจ การทำความคุ้นเคยกับการให้คำปรึกษาด้าน HR หรือ HR Consultant ที่มีความรู้เกี่ยวกับประเด็นทางกฎหมายด้านแรงงานเป็นอย่างดี จะเป็นวิธีที่ดีในการช่วยให้ธุรกิจได้รับตำแหน่งงาน และ มีมาตรฐานที่เหมาะสมในองค์กรเมื่อปรับโครงสร้างบริษัท 2. มีทางเลือกด้านกำลังคนในอนาคต หากธุรกิจของคุณต้องการการพัฒนาอย่างรวดเร็วในเรื่องทรัพยากรบุคคล หรือต้องการหาผู้นำในอนาคตสำหรับธุรกิจ แต่ไม่ทราบว่าเกณฑ์การประเมินใด หรือวิธีการใดที่บริษัทต้องกำหนด ดังนั้น นี่จึงเป็นความคิดที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจที่จะใช้บริการให้คำปรึกษาด้านการจัดการทรัพยากรบุคคล บริษัทที่ปรึกษาด้านทรัพยากรบุคคลจะสามารถช่วยธุรกิจในการดึงดูด พัฒนา รักษา และจัดสรรคนที่เหมาะสมไปยังตำแหน่งงานที่คู่ควรในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3. ช่วยให้ธุรกิจมีการปรับตัวที่เหมาะสม หากคุณต้องการปรับโครงสร้างการบริหารของบริษัท การปรับเปลี่ยนฝ่ายทรัพยากรบุคคลเป็นสิ่งสำคัญ อย่างไรก็ตาม ธุรกิจจะสามารถปรับตัวให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงได้อย่างไร? ดังนั้น ธุรกิจจำนวนมากจึงเลือกที่จะสรรหาบริการให้คำปรึกษาด้านทรัพยากรบุคคลการเพื่อจัดการเรื่องนี้ เพื่อรับคำแนะนำข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ กลยุทธ์ที่ถูกต้อง และการจัดการกับคนที่แม่นยำ เพื่อไม่ให้บริษัทต้องเพิ่มความเสี่ยงในการลอง การลงทุนทางด้านนี้ 4. ปรับปรุงเกณฑ์เงินเดือนให้ทุกฝ่ายพึงพอใจที่สุด เงินเดือนของแต่ละตำแหน่งมีบทบาทสำคัญในการจัดการธุรกิจ การสร้างกฎเกณฑ์เรื่องเงินเดือนที่เหมาะสมนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลย สิ่งนี้ทำให้ธุรกิจต่างๆ หันมาใช้บริษัท HR Consultant มากขึ้น เพื่อช่วยสร้างการเปรียบเทียบค่าจ้างที่ดีสำหรับทุกตำแหน่ง 5. ลดต้นทุนเวลา และปริมาณงานของบริษัท […]