Gen Z คือคนกลุ่มไหนกันนะ

ก่อนอื่นมาทำความรู้จักกับ บริษัทจัดหางาน (Gen Z)

Gen Z คือบริษัทจัดหาว่าจ้างพนักงานให้กับบริษัทต่างๆไม่ว่าจะเป็น พนักงานประจำ,ชั่วคราว แบบมีสัญญาว่าจ้าง พนักงานฝึกอบและการประเมินผลคัดเลือกให้กับบริษัทต่างๆ อีกทั้งยังเป็นที่ปรึกษาต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นงานด้านบริหารทรัพยากรบุคคลแบบครบวงจรในเรื่องของการทำงานที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอเพียงท่านกรอกรายละเอียดการลงทะเบียนของท่านส่งมา GenZ นั้นยังคอยให้ข้อเสนอแนะเพื่อส่งเสริมความสามารถและประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้นที่สำคัญที่สุดกว่านั้น สวัสดิการก็ดีเพราะ Gen Z จะคอยให้คำปรึกษา ช่วยเหลือในเรื่องของการทำงานได้เป็นอย่างดีและไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆอีกอย่างพนักงานที่ได้หามานั้นมีความเชื่อถือได้แน่นอนและสามารถดูข้อมูลประวัติต่างๆโดยไม่เสียเวลาไปค้นหาในเรื่องของการนัดสัมภาษณ์GenZคอยจัดการให้เพื่อคุณได้มีเวลาในการเตรียมตัว แต่บางครั้งอัตราค่าจ้างก็สูงเกินความสามารถเป็นครั้งคราวจึงก่อให้เกิดปัญหาการจ้างงานที่ซับซ้อนไม่เป็นมาตรฐานและบางคนมีทัศนคติตรงกันข้ามอาจส่งผลกระทบกับบริษัทได้เหมือนกันฉะนั้นแล้วเราต้องทำตัวเป็นกลางรู้จักแยกแยะเป็นการช่วยคัดกรองได้อย่างดี สรุป Gen Z นั้นเป็นตัวแทนคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและทักษะที่ตรงกับตำแหน่งหน้าที่ๆองค์กรต้องการและยังมีศักยภาพในการเข้าถึงกลุ่มคนงานมากกว่าคุณสมบัติที่บริษัทต้องการ พนักงานก็มีคุณภาพที่ดีโดยที่บริษัทไม่ต้องเสียเวลาเรียกสัมภาษณ์งานเองเพราะเราเลือกคนได้ตรงตามที่บริษัทต้องการโดยไม่ถูกหลอกลวงเพราะเรามีประสบการณ์ในการทำงานมากพอรวมถึงผลงานที่ผ่านมาก็สำเร็จก่อนเวลาที่ได้ตกลงกันไว้ด้วยอีกอย่างบริษัทมีการจดทะเบียนถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด

Gen Z คือ คำนิยามล่าสุดของคนรุ่นใหม่ในยุคปัจจุบัน หมายถึง คนที่เกิดหลังจากปี ค.ศ. 1995 หรือปี พ.ศ. 2538 เป็นต้นมา เด็ก ๆ กลุ่ม Gen Z นี้จะเติบโตมาพร้อมกับสิ่งอำนวยความสะดวกอีกมากมายที่อยู่แวดล้อม มีความสามารถในการใช้งานเทคโนโลยีต่าง ๆ และเรียนรู้ได้เร็ว คนกลุ่ม Gen Z เป็นประชากรกลุ่มอายุน้อยที่สุดและมีความมั่นใจในตัวเองสูง ประชากรเกิดใหม่น้อยลง และปัญหาด้านดำเนินชีวิต การทำงาน ที่อยู่อาศัย ค่าใช้จ่าย และอื่น ๆ อีกมากมายทำให้ค่านิยมการมีลูกน้อยลง

เรามาทำความรู้จักกับ (Gen Z) กลุ่มอายุ 15-18 ปี 

    ซึ่งเป็นกลุ่มประชากรที่เกิดตั้งแต่ปี 2538 เป็นต้นมาและไม่ใช่เรื่องน่าประหลาดใจที่พวกเขาใช้เวลากับโซเชียลมีเดีย วันละ 2-4 ชั่วโมง พร้อมกันนี้กลุ่ม Gen Z เต็มใจที่จะลงทุนเพื่ออนาคตส่วนใหญ่พวกเขาจะยอมรับเงินเดือนที่ต่ำกว่าคุณวุฒิสำหรับงานแรกเพื่อให้ได้เข้าไปฝึกฝนและได้ประสบการณ์ที่ดีกว่าอย่างไรก็ตามพวกเขาไม่ได้ให้ความสนใจกับเรื่องเงินเดือนเพื่อให้ได้ทำงานในบริษัทที่มีชื่อเสียง จะทำให้กลุ่ม Gen Z สนใจได้มากกว่าบริษัทใหญ่ที่มีชื่อเสียง แล้วความพิเศษของกลุ่ม Gen Z ซึ่งเห็นได้ชัดเจนจากผลสำรวจก็เป็นผลดีสำหรับเด็กยุค Gen Z ที่มีความคิดที่ก้าวกระโดดมากขึ้น และสิ่งที่ต้องปลูกฝังและให้ความสำคัญก็คือ เรื่องของศีลธรรมและจริยธรรมในการทำงานที่ไม่สามารถละทิ้งได้เลย เพราะเขาเหล่านี้จะได้เติบโตในหน้าที่การงานได้อย่างสมบูรณ์แบบ 

พฤติกรรมของคนชาว Gen Z เป็นอย่างไร

1.ติดอยู่ในโลกออนไลน์ จึงสามารถรับข้อมูลข่าวสารอย่างรวดเร็ว ทำให้ชาว Gen Z ชอบตัดสินใจทำอะไรอย่างรวดเร็ว

2.ใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่บนโลกออนไลน์ สื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ตเป็นหลัก

3.เปิดกว้างทางความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่างน่าจะมีแนวโน้มที่จะปรับทัศนคติได้ดี

4.มีความกล้าแสดงออก มั่นใจในตัวเองสูงมากและกล้าที่จะโชว์ 

5.มีความอดทนต่ำ ชอบทำงานหลายอย่างพร้อมกัน

เมื่อเราก้าวขึ้นมาสู่ยุคโลกาภิวัฒน์ (Globalizations)

    ที่มีอินเตอร์เน็ตเป็นศุนย์กลางในการสื่อสาร ได้มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างมากมายในสังคมโลกและยังส่งผลอย่างกว้างขวางถึงพฤติกรรมของคนที่เกิดในยุคหลังๆ ด้วยโดยเราต้องก้าวให้ทันโลก และทำความเข้าใจกับคนในยุคต่างๆอย่างถ่องแท้  ตอนนี้เราขอนำเสนอ เจเนอร์เรชั่น Z กลุ่มคนที่อายุน้อยที่สุดที่กำลังจะก้าวเข้าสู่ตลาดแรงงานณ ตอนนี้ ว่าหนุ่มสาวชาว Gen Z นั้นมีทัศนคติมุมมองและความต้องการอย่างไรบ้างจากการทำงาน

คนทำงานยุค Gen Z

    มีการเปลี่ยนงานในระยะเวลาอันสั้นมาก มีการย้ายงานสูงแต่ระยะหลังที่ Gen Z ก้าวเข้าสู่วัยทำงานอย่างแท้จริงทำให้ตัวเลขเหล่านี้เติบโตอยู่ในยุคของดิจิทัล และไอที ซึ่งปัจจัยที่มีผลทำให้กลุ่มนี้เปลี่ยนงานบ่อยได้แก่ ความต้องการรายได้ที่สูงขึ้น ไม่พอใจกับสวัสดิการต้องการความก้าวหน้าในสายงาน และคาดหวังที่จะได้ทำงานตรงตามทักษะ และความสนใจ จะเห็นได้ว่าเมื่อมีการพัฒนาเทคโนโลยีเพิ่มขึ้นและด้วยพฤติกรรมของชาว Gen Z ที่ใช้เวลาอยู่บนโลกออนไลน์เป็นส่วนใหญ่พร้อมเชื่อมต่อกับงานตลอด 24 ชั่วโมง และสามารถทำงานได้จากทุกที่ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พร้อม ดังนั้น องค์กรจึงต้องปรับตัวให้เข้ากับยุคและสมัยในปัจจุบันอย่างบางบริษัทในต่างประเทศก็เริ่มมีการปรับเปลี่ยนเรื่องของไลฟ์สไตล์รูปแบบการทำงานให้เข้ากับยุคสมัยมากขึ้น เปลี่ยนจากการเข้างานที่ต้องเข้ามาตอกบัตร เป็นการตอกบัตรออนไลน์ แต่สิ่งที่ชาว Gen Z ต้องระมัดระวังเช่นกันคือการเสพย์ติดเทคโนโลยีมากไปก็ อึดอัด ทำอะไรไม่ได้แถมมีโอกาสที่จะขาดทักษะการเข้าสังคม มีโลกส่วนตัวสูงมาก จนถึงขั้นขาดควาอดทน
ฉะนั้นองค์กรต่าง ๆ ควรมีนโยบายให้ชาว Gen Z มีโอกาสได้มีปฏิสัมพันธ์กับผู้คนด้วยก็จะมีประโยชน์ไม่น้อย

ข้อมูลจาก Adecco Group Thailand ทางไลน์ @prachachat

ปัจจัยที่ทำให้คน GEN Z ให้ความสำคัญ

    โลกของการทำงานในทุกวันนี้เต็มไปด้วยความหลากหลายในองค์กรขนาดใหญ่อาจมีคนหลาย Generations เข้ามาทำงานร่วมกัน แต่ปัจจุบันที่กำลังเข้าสู่โลกการทำงาน ก็คือคน Gen Z ที่มีอายุตั้งแต่ 9 – 22 ปี  ซึ่งหมายความว่า Gen Z ที่อายุมากที่สุดทยอยเรียนจนจบในระดับปริญญาตรีและกำลังมองหาที่ทำงานถ้าองค์กรของคุณยินดีต้อนรับเด็กจบใหม่เข้าทำงาน ก็หมายความว่าคุณได้ต้อนรับ GenZ มาเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรแล้ว

    ซึ่ง Gen Z นี้เรียกได้ว่าเป็น Digital Native เป็นเจเนอเรชั่นที่เติบโตมาในสิ่งแวดล้อมที่รายล้อมไปด้วยเทคโนโลยีทำให้คนรุ่นนี้มีทั้งความรู้และความสามารถด้านนี้เป็นอย่างมากเพราะได้คลุกคลีมาตั้งแต่เด็กมีโลกทัศน์ที่กว้างเพราะการติดต่อสื่อสาร แถมการเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ จากทั่วโลกก็ทำได้ง่ายและด้วยความที่พวกเขาเติบโตมาในยุคที่เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและตลอดเวลาทำให้คน Gen Z นี้เรียนรู้เรื่องต่างๆ และปรับตัวได้เร็วถึงแม้ว่าตอนนี้องค์กรของคุณอาจจะยังไม่ได้ต้อนรับคน Gen Z แต่ในอนาคตอันใกล้พวกเขาจะเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่แน่นอน

ปัจจัยที่ทำให้คน Gen Z อยากเปลี่ยนงานมากที่สุด

1.เงินเดือนที่ได้ไม่ตรงกับที่ต้องการไม่ว่าจะคน Gen ไหน ๆ ต่างก็อยากได้รายได้ที่มากขึ้นด้วยกันทั้งนั้น

2.สวัสดิการไม่ตรงใจโดยเฉพาะคน Gen Z เป็นกลุ่มที่เชื่อมั่นและชอบการปรับสิ่งต่างๆถ้าบริษัทมีสวัสดิการดีๆก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้คน Gen Z ทำงานกับบริษัทได้ไปนานๆเพราะคนกลุ่มนี้เลือกที่จะเปลี่ยนงานถ้าสวัสดิการไม่ตรงกับใจ

3.โบนัสไม่ดีพอ จึงทำให้คน Gen Z ถอดใจแล้วเลือกที่จะเปลี่ยนงานใหม่

4.ทำงานแล้วไม่ก้าวหน้าเพราะไม่มีใครที่อยากนั่งทำงานเดิม ๆ ในตำแหน่งเดิมไปตลอดชีวิต นอกจากจะไม่ได้ก้าวหน้าแล้ว ยังไม่ตรงกับความสามารถอีกด้วย คน Gen Z มองว่างานที่ทำอยู่ไม่มีความก้าวหน้าก็เลือกที่จะเปลี่ยนงานดีกว่า

Gen Z คาดหวังอะไรจากที่ทำงานใหม่

1.ต้องการเงินเดือนสูงขึ้นและงานที่ตรงกับทักษะและความสามารถของตัวเอง

2.สวัสดิการที่ดีขึ้นกว่าเดิม มีความมั่นคงและมีโอกาสที่จะได้เรียนรู้งานมากขึ้น

แม้ว่าคนกลุ่ม Gen Z เพิ่งจะเริ่มเข้าสู่โลกของการทำงานไม่นานนักแต่ในอนาคตอันใกล้นี้ เทคโนโลยีอาจจะเข้ามามีบทบาทมากขึ้นในโลกของการทำงานความเชี่ยวชาญของคนกลุ่มนี้จะกลายเป็นกำลังหลักสำหรับการขับเคลื่อนองค์กรในหลายธุรกิจเรามีการวางแผนในการบริหารและดูแลพนักงานเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการก้าวเข้าสู่องค์กรของ Gen Z ได้ดี

ทำอย่างไรให้คน Gen-Z ทำงานร่วมกับคน Gen อื่นได้

  องค์กรในยุคดิจิทัลทุกวันนี้ทำงานกันหามรุ่งหามค่ำเพื่อปรับเปลี่ยนและขับเคลื่อนบริษัทให้ส่งมอบสินค้าและบริการให้ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าที่มีอยู่อย่างไม่จำกัดได้ดีที่สุดและในขณะเดียวกันก็ต้องสร้าง Digital Workplace ให้ตรงกับความต้องการที่เปลี่ยนไปเรื่อย ๆของพนักงานรุ่นใหม่และได้มีการจ้างพนักงานรุ่นใหม่กันมากขึ้น โดยเฉพาะคน Gen-Z น่าจะครองพื้นที่ตลาดแรงงานโดยเฉพาะในตำแหน่งงานเกี่ยวกับดิจิทัล และการที่จะปรับเปลี่ยนให้องค์กรก้าวเข้าสู่ Digital Workplace ได้สำเร็จ ผู้นำองค์กรจะต้องเข้าใจความเหมือนและความต่างของพนักงานออฟฟิศที่มาจากวัยและรุ่นที่แตกต่างกันและต้องเข้าใจความคาดหวังของพนักงานแต่ละคนความพร้อมของแต่ละคนในการก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลความสามารถในการปรับตัวและรับเอาเทคโนโลยีใหม่ ๆ และเมื่อปรับเปลี่ยนแล้ว คุณค่าในการจ้างงานของแต่ละตำแหน่งยังคงเดิมหรือไม่

ทำอย่างไรให้คน Gen-z นำองค์กรสู่ความเป็นดิจิทัล

  พนักงานรุ่นใหม่ที่เกิดมาในยุคดิจิทัลจะมีการรับรู้แล่ะความปราถนาที่จะเรียนรู้โดยการจุดประกายให้เกิดการปรับเปลี่ยนไปสู่
ดิจิทัล คน GenZ จะเห็นโอกาส มีความคิดสร้างสรรค์ มีมุมมองที่สดใสและมีรูปแบบการทำงานที่ใหม่ๆนอกจากนี้แล้วยังมีประสบการณ์ทำงานเสมือนจริง ฯลฯ ผสมผสานกันไปนั่นหมายความว่าผู้นำองค์กรยุคดิจิทัลมีโอกาสที่จะคิดหรือทำการใหญ่ๆ ได้ง่ายขึ้น

  ผู้นำองค์กรมีการเตรียมความพร้อมในการนำเทคโนโลยีต่างๆ และลองลงมือทำเพื่อประสบการณ์ในการทำงานแต่ถ้ามีประสบการณ์มากพอแล้วจะได้ให้ช่วยหาแรงงานหน้าใหม่ๆ และทำให้รักษาพนักงานเดิมให้อยู่กับองค์กรนานๆ ที่สำคัญงานที่มอบหมายไปต้องตรงกับคนที่ถนัดมีประสิทธิภาพ หัวใจหลักก็คือ ผู้นำจะต้องเตรียมความพร้อมอยู่เสมอ เพื่อที่จะได้สัมผัสประสบการณ์จากคน Gen Z นำเข้ามาในองค์กร การเข้ามาสู่โลกการทำงานของคน Gen-Z แสดงให้เห็นถึงโอกาสใหม่ ๆ ในการทำงานและเรียนรู้ร่วมกันของคนระหว่างวัย    Gen-Z นำความสามารถและทักษะด้านดิจิทัลที่พวกเขาเกิดมาและช่วยในการทำงาน อันจะขับเคลื่อนองค์กร ผ่านเทคโนโลยีต่าง ๆ ไปสู่ความเป็นดิจิทัลมากขึ้น และที่น่าสนใจกว่านั้นคือ คน Gen-Z มักมีความปรารถนาที่คล้ายกับคน Gen-Millennial ที่อยากจะสร้างอิมแพ็คที่มีคุณค่าและทำอะไรให้เกิดประโยชน์สูงสุดสำหรับชีวิต

คำถามในการสัมภาษณ์งานตอบยังไงให้ได้งานทำ

1.แนะนำตัวเอง

ในการแนะนำตัวเอง อย่าเอาแต่พูดถึงประวัติส่วนตัวมากเกินไปแต่ควรทำให้ผู้สัมภาษณ์เห็นว่าเราโดดเด่นกว่าคนอื่นๆ โดยการอธิบายว่าเราเหมาะสมกับตำแหน่งนี้อย่างไรและเราถนัดหรือมีความสามารถนอกเหนือจากตำแหน่งนี้บ้างเพื่อเพิ่มความน่าสนใจ

2.สาเหตุที่ออกจากงาน

ควรตอบด้วยความเป็นจริงให้มากที่สุดสั้นๆ กระชับ ให้ได้ใจความพร้อมกับเหตุผลประกอบ เช่น บริษัทตอนนี้ใกล้จะปิดตัวเเล้ว และเราเห็นว่าบริษัทนี้ได้เปิดโอกาสให้กับพนักงานทุกคนพิสูจน์ความสามารถ และโปรโมตตัวเอง เพื่อเลื่อนขั้น

3.ทำไมคุณถึงมาสมัครงานกับบริษัทเรา

อาจจะตอบว่าเราชอบบริษัทนี้ อยากได้ร่วมงานด้วยอีกอย่างคือเราทำงานเดิมๆ มาหลายปีเเล้ว จนความรู้ความสามารถของเราไม่ได้พัฒนาไประยะยาวกลัวหน้าที่การงานจะไม่ก้าวหน้า เงินเดือนจะน้อย และต้องตอบเเบบยิ้มเเย้มอารมณ์ดี ผ่อนคลาย

4.ถ้าคุณได้มาทำงานกับบริษัทเราคุณคิดว่าจะทำอะไรให้กับบริษัทเราให้ดีที่สุด

ควรตอบอย่างมั่นใจในคำตอบที่เราตอบไปสามารถบ่งบอกถึงความตั้งใจจริงในการทำงาน
และความสามารถของตัวเราเองและใช้ประสบการณ์และความรู้ที่เรียนมาตอบออกไปด้วยความมั่นใจ

5.คุณต้องการเงินเดือนเท่าไหร่

เราควรจะหาข้อมูลจากทางเพื่อนๆ พี่ๆ ที่ทำงานในบริษัทหรือ คล้ายกับตำแหน่งที่เราสมัครแต่ถ้าหากผู้สัมภาษณ์เสนอเงินเดือนมาสูงหรือต่ำกว่าที่เราตั้งไว้เราก็อย่าเพิ่งรีบตอบตกลงอาจจะขอเวลาในการพิจารณาสัก 1-2 วันแล้วค่อยให้คำตอบ

6.คุณต้องการจะถามอะไรหรือไม่

เป็นคำถามปิดท้ายในการสัมภาษณ์งานเสมอถ้าเราทราบข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทนี้มากพอก็ไม่จำเป็นต้องตอบ

ข้อมูลจาก Tiger Soft (1998) co.,Ltd. , campus.campus-star.com

จุดเด่นในการตอบสัมภาษณ์งาน

1.เป็นคนที่แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี ครับ / ค่ะ  

2.มีทักษะในด้านการเจรจาหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการจัดการความขัดแย้งระหว่าง
พนักงาน/การพัฒนาด้านต่างๆแก่พนักงาน

3.การทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและราบรื่นจนอีกฝ่ายมีความรู้สึกที่ดี  

4.มีความซื่อสัตย์ตรงต่อหน้าที่และไม่นำความเป็นเพื่อนเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะจะทำให้เกิดการตัดสินใจโดยใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผล  

5.งานที่ได้รับมอบหมายให้ทำต้องเสร็จภายในกำหนดระยะเวลา

จุดด้อยในการตอบสัมภาษณ์งาน

1.เป็นคนที่ตื่นเต้นง่ายกับเรื่องใหม่ๆและใจร้อนเมื่อทำงานผิดพลาดบางสถานการณ์อาจใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผล

2.งานที่ได้รับมอบหมายให้ทำอาจจะช้าหน่อยแต่ผลงานที่ออกมาจะไม่ผิดพลาดแน่นอนเพราะเราได้ตรวจสอบการทำงานหลายๆครั้งอย่างถี่ถ้วน  

3.สื่อสารภาษาอังกฤษได้เพียงเล็กน้อยหรือไม่ได้เลย แต่ได้ไปลงเรียนไว้แล้วเพื่อปรับปรุงทักษะทางภาษาของ ตนเอง และ คาดว่าจะนำมาใช้ประโยชน์ในการทำงานได้ในอนาคต 

4.ถ้าเป็นงานที่ใช้ทักษะการขับรถเราขับรถยนต์ไม่เป็นและปัจจุบันการเดินทางด้วยรถยนต์จำเป็นที่สุด

5.ไม่มีการวางแผนการทำงานอย่างชัดเจน

ข้อมูลจาก Marketeeronline.co

สาเหตุที่คนไทยส่วนใหญ่ตกงาน

1.ผู้ประกอบการต้องการเด็กจบสายอาชีพมากกว่าและทำงานได้ดีกว่าเงินเดือนถูกกว่า  ป.ตรีและได้มีการคาดการณ์ออกมาแล้วว่าในอนาคตข้างหน้านี้อาชีพที่ต้องการมากที่สุดได้แก่  ด้านความปลอดภัยบนโลกไซเบอร์  ด้านสุขภาพ  ด้านการตลาดออนไลน์ และการสร้างนวัตกรรมโดยไม่ใช่แค่เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานเท่านั้น แต่ยังเป็นอาชีพที่จะได้รับค่าตอบแทนสูงสุดอีกด้วย

2.คนไทยส่วนใหญ่หนักไม่เอา เบาไม่สู้หรือไม่ก็ไม่กล้าเสี่ยงจึงทำให้คนไทยบางส่วนกระเสือกกระสนไปทำงาน ต่างประเทศ แม้จะต้องแลกมาด้วยการทำงานแบบผิดกฎหมายหยาดเหงื่อ และน้ำตา แต่เมื่อเทียบกับค่าแรง ค่าเงิน และคุณภาพชีวิตแล้วคนส่วนใหญ่ก็ยอมที่จะไปตายเอาดาบหน้า

3.เศรษฐกิจไม่ดีทำให้องค์กรอยากจะจ้างพนักงานด้วยเงินเดือนที่น้อยแต่ที่สุดเหตุที่นายจ้างส่วนใหญ่ต้องรับคนต่างด้าวเข้าทำงานเพราะไม่มีคนไทยอยากทำงาน ซึ่งน่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้คนไทยบางคนตกงาน

4.เกี่ยงงาน เลือกงาน ไม่อดทนทำได้ไม่นานก็ถอดใจไป  เพราะจริง ๆ แล้วในเมืองไทยยังมีตำแหน่งงานว่างอีกมากมาย 

5.มีแนวโน้มจำนวนคนตกงานทั่วโลก ในอีกประมาน  5 – 10 ปีข้างหน้าเพราะในอนาคตข้างหน้านี้อาจจะถูกแทนที่ด้วยเทคโนโลยี แต่อีกสาเหตุที่ทำให้บัณฑิตไทยจบไปทำงานไม่เป็น ส่วนสำคัญก็มาจากระบบการศึกษาที่ยังคงเน้นความรู้มากกว่าการพัฒนาทักษะ และที่สำคัญการเรียนรู้ที่ต้องเน้นให้เด็กคิดเป็น คือการต่อยอดไปสู่การเป็นแรงงานที่มีคุณภาพข้อมูลจากTEP – Thailand Education Partnership

 ลักษณะคนที่จะประสบความสำเร็จได้

1.มีทักษะการแก้ไขปัญหา  เช่น  การคิดวิเคราะห์ ในการแก้ปัญหา
ที่ไม่เคยเจอมาก่อน และสามารถจัดการปัญหาให้ดีขึ้นมีการคิดหา
วิธีรับมือและป้องกันปัญหาที่มีโอกาสเกิดขึ้นในอนาคต

2.การคิดวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ มีการวางแผนเป็นขั้นเป็นตอน
มีความยืดหยุ่นและสามารถพลิกแพลงได้ตามสถานการณ์
จนสามารถบรรลุเป้าหมายได้ เช่น การคิดวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์
ที่ชัดเจนและสามารถตรวจสอบ วัดผลได้การคิดแบบเหตุผล
เชิงตรระกะและเชิงกลยุทธ์ในการพิจารณา

3.มีการกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน ว่าตนเองจะมีเงินเท่าไรในอีก
กี่ปีข้างหน้า  มีความฝัน มีจินตนาการ และกล้าที่จะลงมือกระทำ
เพราะเชื่อมั่นในศักยภาพของตน

4.คิดใหญ่ ไม่คิดเล็ก ทุกอย่างสามารถเป็นไปได้ทั้งนั้นขอแค่เราเห็น
โอกาสแล้วลองลงมือทำดูเท่านั้น ไม่ว่าสิ่งนั้นยากเพียงใดก็ตาม
เพื่อช่วยสร้างประโยชน์ให้แก่คนหมู่มาก

5.มองหาโอกาสต่างๆ และไม่เสียเวลาไปกับปัญหาที่เกิดขึ้น
หรือช่องทางที่จะพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส เผชิญหน้ากับปัญหาอย่าง
มีสติคิดพิจารณาอย่างรอบคอบแล้วลงมือกระทำ และไม่ปล่อยเวลา
ให้ผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์

6.รู้จักใช้เงินอย่างฉลาด บริหารเงินให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด
ไม่ใช่ว่าหาเงินมาได้มากเท่าไหร่ ก็ใช้ไปเท่านั้น หรือมี 100 บาทแต่ใช้
500 บาทแบบนี้เป็นต้นพวกเขาจะรู้จักหาวิธีที่สามารถช่วยทำให้เงิน
งอกเงย และช่วยเพิ่มพูนทรัพย์อย่างต่อเนื่องรู้จักลงทุนโดยใช้
ความคิดมากกว่าการใช้แรง

7.เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลาและไม่เคยคิดว่าตนเองเก่งแล้ว
แต่คนทั่วไปจะคิดว่า ประสบการณ์จะเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงความสามารถ
จึงทำให้หลงคิดว่าตนเองเก่งแล้ว เพราะผ่านประสบการณ์การทำงาน
มาหลายปี ฉะนั้น จึงมักไม่ยอมรับการสั่งสอนหรือคำแนะนำจากคนอื่น
เพราะถือว่าเป็นการเสียหน้าเป็นอย่างมาก ทำตัวเป็นน้ำครึ่งแก้วเข้าไว้
เพื่อจะได้เรียนรู้พัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลา

ข้อมูลจากhttp://www.wisethailand.com/

https://stepstraining.co/

วิธีแก้ไขข้อเสีย

1.ลองนั่งนึกดูว่าเราเคยทำผิดพลาดอะไรไปบ้าง และจดบันทึกไปว่าเราสังเกตเห็นอะไรในตัวเองถ้าคิดออกก็จด บันทึกไปหรืออาจจะถามคนในครอบครัวดูเพราะปัญหาเหล่านี้ได้พบเจอกับตัวเองสิ่งแรกคือครอบครัวเพื่อนสนิทมิตรสหาย เป็นส่วนใหญ่

2.หาทางป้องกันสิ่งที่เคยทำผิดพลาดไป เช่น ทำไมค่าน้ำ ค่าไฟ ขึ้น คงเป็นเพราะเราเปิดน้ำ-ไฟทิ้งไว้และลืมปิด จึงทำให้ค่าน้ำ ค่าไฟขึ้นเราอาจจะเขียนติดประตูก่อนออกจากบ้าน

3.หมั่นควบคุมความรู้สึก เมื่อทำสิ่งที่ผิดพลาดลงไปย่อมหงุดหงิด คิดอะไรไม่ออก หรือไม่ก็ยอมแพ้ไปเสียดื้อๆ ได้ง่ายถ้าหากรู้สึกว่ายังมีอารมณ์รุนแรงหรือเครียดมากเกินไป ให้หยุดพักไม่มีประโยชน์ที่จะแก้ปัญหาตอนที่อารมณ์ขุ่นมัวอยู่

4.จัดการกับความรู้สึกตนเอง การหาหนทางจัดการความรู้สึกด้านลบจะทำให้รู้สึกดีขึ้น ลองคิดวิธีการที่ใช้จัดการกับความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในอดีต ดูว่าวิธีการไหนใช้ได้ผลดีและวิธีการไหนที่ทำให้เรารู้สึกแย่ลง เช่น การพูดสิ่งที่ดีกับตนเองออกกำลังกาย และทำกิจกรรมที่ช่วยให้ผ่อนคลายอย่างเช่น อ่านหนังสือ เป็นต้น 

5.การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ การใช้ทักษะแบบกล้าแสดงออก คือการพูดหรือการแสดงความรู้สึกให้เหมาะสมถึงความเคารพผู้อื่นหลีกเลี่ยงการนิ่งเฉยไม่โต้ตอบ

แบบทดสอบที่แสดงถึงจุดเด่น จุดด้อย

1.เป็นสถานที่ทำงานที่ทันสมัยและอาหารสำหรับพนักงานมีห้องนั่งเล่นพักผ่อนเพื่อความผ่อนคลาย

2.มีสวัสดิการที่ดึงดูดใจ เช่น โบนัสปรับตามความเหมาะสมสำหรับพนักงาน
สามารถลาหยุดได้ในวันเกิดและวันสำคัญต่างๆอีกอย่างมีโปรแกรมการฝึกอบรมหรือสัมมนาให้

3.มีทัศนคติและแนวคิดต่ออาชีพ มีการกำหนดคุณค่าและคติพจน์ขององค์กร
อีกอย่างมีความสมดุลระหว่างชีวิตส่วนตัวกับการทำงานที่ยืดหยุ่นไม่มีช่องว่างระหว่างกัน

4.มีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงคุณลักษณะของ Gen Z

อาชีพเด่นในปี 2020

1.นักการตลาดออนไลน์ ผู้คนส่วนใหญ่ใช้โทรศัพท์มือถือเช็คข้อมูลข่าวสารแทบจะทุกวินาทีและแน่นอนที่สุดว่าสิ่งที่เราเช็ค ข้อมูลที่เราดู มันไม่ได้ฟรีเสมอไปสิ่งที่ติดตามมากับข้อมูลก็คือ โฆษณา นักการตลาดออนไลน์เลยต้องการสื่อสารให้ผู้รับข้อมูลได้รับรู้ถึงเรื่องราวของผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ อาชีพในอนาคตที่น่าสนใจนั่นคือนักการตลาดออนไลน์ ถ้าเราเก่งมีฝีมือจริงรับรองไม่ตกงานแน่ๆ

2.นักวิเคราะห์ข้อมูล ในยุค digital ข้อมูลเกือบทุกอย่างจะกลายเป็นขุมทรัพย์ที่รอคอยให้คนที่มีทักษะการแปลงข้อมูลจึงกลายเป็นที่ต้องการของการตลาดแต่เราเก่งด้านคณิตศาสตร์ยังไม่พอต้องเก่งในแขนงความรู้ที่น้องจะไปวิเคราะห์ด้วยซึ่งแน่นอนว่าต้องรู้เยอะรู้จริง

3.ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการท่องเที่ยว ปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวต่างชาติจำนวนมากที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยในแต่ละปีจากสถิติของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพบว่า ประเทศที่ครองแชมป์นักท่องเที่ยวมาเยือนประเทศไทยสูงสุดและ ประเทศที่น่าจับตามองในแง่ของประเทศที่ดึงดูดเม็ดเงินด้านการท่องเที่ยวเข้าประเทศไทยได้อย่างก้าวกระโดดได้แก่  ประเทศอินเดีย  โดยในปีที่ผ่านมานักท่องเที่ยวอินเดียทำเงินให้กับประเทศไทยได้สูงกว่าประเทศอื่นๆ

4.ช่างติดตั้งและซ่อมบำรุงลิฟต์ จะรับผิดชอบตั้งแต่การตรวจสอบโครงสร้างลิฟต์ การผลิต ระบบการทำงาน ไปจนถึงการติดตั้งและซ่อมแซมลิฟต์โดยสาร และอาชีพนี้สร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำมาก ๆ

5.สัตวแพทย์ ยุคสมัยนี้คนไทยเริ่มมีลูกน้อยลง และก็จะหันมาเลี้ยงสัตว์กันมากขึ้น และมีการดูแลสัตว์เลี้ยงของตนเองเป็นอย่างดี คนที่รักสัตว์อยู่แล้ว อาชีพนี้ ก็น่าสนใจไม่ใช่น้อยเลยทีเดียว แต่ความยากของอาชีพนี้อยู่ที่การวินิจฉัยโรคที่สัตว์เป็น เนื่องจากสัตว์เหล่านี้ไม่สามารถบอกอาการเจ็บป่วยของตัวเองได้ และการให้ข้อมูลจำนวนมากแก่เจ้าของสัตว์ในด้านการรักษาและทางเลือกต่าง ๆ ก็เป็นเรื่องที่ท้าทายเจ้าของสัตว์ทุกคนควรจะได้รับความเข้าใจเกี่ยวกับการรักษาโดยสัตวแพทย์ ทั้งเรื่องเกี่ยกับเอกสารยินยอมและชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับข้อดีและข้อเสียจากการรักษาที่สัตว์จะต้องได้รับ

 

ข้อมูลจาก https://keystonetu.com 

https://www.krungsri.com

ก่อนอื่นมาทำความรู้จักกับ 2 Generation ล่าสุดกันก่อน (Gen Y – Gen Z)

Gen Y (Why Generation) : ค.ศ. 1980? วัยรุ่น – วัยทำงาน เป็นกลุ่มคนที่โตมาพร้อมกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีเป็นวัยที่เพิ่งเริ่มเข้าสู่วัยทำงาน นิสัยชอบแสดงออก มีความเป็นตัวของตัวเองสูงไม่ชอบอยู่ในกรอบและกฎ คนกลุ่มนี้ต้องการควาชัดเจนในการทำงานและยังมีความสามารถในการทำงานเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารและยังทำงานหลาย ๆ อย่างได้ในเวลาเดียวกัน Gen-Y เป็นผู้บริโภคที่ใจร้อนต้องการเห็นผลสำเร็จทุกอย่างอย่างรวดเร็วเนื่องจากเชื่อในศักยภาพของตนเอง
  คนกลุ่มนี้ Gen-Y เชื่อว่าการประสบความสำเร็จในชีวิตจะเกิดขึ้นต้องทำงานหนักจึงทำให้มีการแต่งงานช้าลง  และคนกลุ่มนี้มักเปลี่ยนงานบ่อยมีการใช้เครดิตการ์ดมากกว่า 1 ใบ มักใช้บริการ Personal Credit มากขึ้น

Gen Z : ค.ศ. 2000 บ้างว่าเป็น iGeneration, internet generation หรือ Silent Generation (เจนเงียบ) เนื่องจากการสื่อสารระหว่างคนกลุ่มนี้ส่วนใหญ่เป็นการสื่อสารผ่านข้อความบนหน้าจอมือถือหรือคอมพิวเตอร์แทนการพูดเพราะมีพฤติกรรมที่ชอบติดกับหน้าจอและชอบเช็คความเคลื่อนไหของสังคมและเพื่อนที่รู้จัก คนที่อยากติดตามผ่านทางมือถือของตัวเองคนกลุ่มนี้จะไม่แบ่งแยกเพศมีความเป็นส่วนตัวสูงและมีความหลากหลาย เป็นเพราะ “Gen Z” เชื่อมั่นในประสบการณ์จริง

เมื่อเราก้าวขึ้นมาสู่ยุคโลกาภิวัฒน์ (Globalizations)

  เมื่อมีอินเตอร์เน็ตเป็นศูนย์กลางในการสื่อสารก็มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมากมายในสังคมโลกและยังส่งผลอย่างกว้างขวางถึงพฤติกรรมของคนที่เกิดในยุคหลัง ๆ ด้วยโดยเราต้องก้าวให้ทันโลก และทำความเข้าใจกับคนในยุคต่างๆอย่างถ่องแท้  ตอนนี้เราขอนำเสนอ เจเนอร์เรชั่น Z คือกลุ่มคนที่มีอายุน้อยที่สุดและกำลังจะก้าวเข้าสู่ตลาดแรงงานณ ตอนนี้ หนุ่มสาวชาว Gen Z นั้นจะมีทัศนคติ มุมมองและความต้องการอย่างไรจากการทำงานเปลี่ยนงานและย้ายงานสูงแต่ในระยะหลังที่ Gen Z ได้ก้าวเข้าสู่วัยทำงานอย่างแท้จริงตัวเลขเหล่านี้เติบโตมากในยุคของดิจิทัลไอที ที่สำคัญ ได้แก่ ความต้องการรายได้ที่สูงมีความก้าวหน้า สวัสดิการดีงานที่ได้ตรงตามทักษะ จะเห็นได้ว่าเมื่อมีการพัฒนาเทคโนโลยีทำให้พฤติกรรมของชาว Gen Z ที่ใช้เวลาอยู่บนโลกออนไลน์เป็นส่วนใหญ่ พร้อมเชื่อมต่อกับงานตลอด 24 ชั่วโมง และสามารถทำงานได้จากทุกที่ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พร้อม ดังนั้นองค์กรจึงต้องปรับตัวให้เข้ากับยุคและสมัยปัจจุบัน บริษัทต่างๆก็เริ่มมีการปรับเปลี่ยนเรื่องของไลฟ์สไตล์รูปแบบการทำงานให้เข้ากับยุคสมัยมากขึ้นโดยเริ่มเปลี่ยนจากการตอกบัตรเข้างาน เป็นการตอกบัตรออนไลน์ แต่สิ่งที่ชาว Gen Z ต้องระมัดระวังเช่นกันคือการเสพย์ติดเทคโนโลยีมากไปก็อึดอัด ทำอะไรไม่ได้แถมมีโอกาสที่จะขาดทักษะการเข้าสังคม มีโลกส่วนตัวสูงมาก จนถึงขั้นขาดความอดทน พวกเขาเหล่านี้จะมองว่าการทำงานนั้นเป็นเรื่องค่อนข้างใหม่ในชีวิตจึงไม่น่าแปลกใจที่คนรุ่นนี้จะจัดลำดับการได้งานประสบการณ์ในชีวิตถึง 80 – 90 % และการเดินทางท่องเที่ยวก็เป็นสิ่งหนึ่งที่คน Gen Z ให้ความสนใจอย่างมากจึงเป็นเรื่องน่าตื่นเต้นที่ได้เห็นการสำรวจนี้ว่าผู้เดินทาง Gen Z เป็นวัยที่แน่วแน่และมีความต้องการที่จะออกสำรวจสิ่งต่าง ๆ ซึ่งทำให้พวกเขาวางแผนการเดินทางในอนาคตไว้เรียบร้อยแล้ว ”ฉะนั้นองค์กรต่าง ๆ ควรมีนโยบายให้ชาว Gen Z มีโอกาสได้มีปฏิสัมพันธ์กับผู้คนด้วยก็จะมีประโยชน์ไม่น้อยซึ่งถือเป็นสิ่งที่คน Gen Z ชอบอย่างมาก” ข้อมูลจาก Adecco Group Thailand ทางไลน์ @prachachat

ก่อนอื่นมาทำความรู้จักกับ บริษัทจัดหางาน (Gen Z)

Gen Z คือบริษัทจัดหาว่าจ้างพนักงานให้กับบริษัทต่างๆไม่ว่าจะเป็น พนักงานประจำ,ชั่วคราว แบบมีสัญญาว่าจ้าง พนักงานฝึกอบและการประเมินผลคัดเลือกให้กับบริษัทต่างๆ อีกทั้งยังเป็นที่ปรึกษาต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นงานด้านบริหารทรัพยากรบุคคลแบบครบวงจรในเรื่องของการทำงานที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอเพียงท่านกรอกรายละเอียดการลงทะเบียนของท่านส่งมา GenZ นั้นยังคอยให้ข้อเสนอแนะเพื่อส่งเสริมความสามารถและประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้นที่สำคัญที่สุดกว่านั้น สวัสดิการก็ดีเพราะ Gen Z จะคอยให้คำปรึกษา ช่วยเหลือในเรื่องของการทำงานได้เป็นอย่างดีและไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆอีกอย่างพนักงานที่ได้หามานั้นมีความเชื่อถือได้แน่นอนและสามารถดูข้อมูลประวัติต่างๆโดยไม่เสียเวลาไปค้นหาในเรื่องของการนัดสัมภาษณ์GenZคอยจัดการให้เพื่อคุณได้มีเวลาในการเตรียมตัว แต่บางครั้งอัตราค่าจ้างก็สูงเกินความสามารถเป็นครั้งคราวจึงก่อให้เกิดปัญหาการจ้างงานที่ซับซ้อนไม่เป็นมาตรฐานและบางคนมีทัศนคติตรงกันข้ามอาจส่งผลกระทบกับบริษัทได้เหมือนกันฉะนั้นแล้วเราต้องทำตัวเป็นกลางรู้จักแยกแยะเป็นการช่วยคัดกรองได้อย่างดี สรุป Gen Z นั้นเป็นตัวแทนคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและทักษะที่ตรงกับตำแหน่งหน้าที่ๆองค์กรต้องการและยังมีศักยภาพในการเข้าถึงกลุ่มคนงานมากกว่าคุณสมบัติที่บริษัทต้องการ พนักงานก็มีคุณภาพที่ดีโดยที่บริษัทไม่ต้องเสียเวลาเรียกสัมภาษณ์งานเองเพราะเราเลือกคนได้ตรงตามที่บริษัทต้องการโดยไม่ถูกหลอกลวงเพราะเรามีประสบการณ์ในการทำงานมากพอรวมถึงผลงานที่ผ่านมาก็สำเร็จก่อนเวลาที่ได้ตกลงกันไว้ด้วยอีกอย่างบริษัทมีการจดทะเบียนถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด 

Tag : สรรหาคน สรรหาพนักงาน หาคนทำงาน หาคน ทรัพยากรบุคคล หาแรงงาน ให้คำปรึกษาทรัพยากรบุคคล HRConsultant HRConsult HR HROutsource Training TrainingOutsource Talentmanagement เทรนนิ่งพนักงาน #คอร์สอบรม หลักสูตรฝึกอบรม ฝึกอบรมกลุ่มใหญ่ บริการเอาท์ซอร์ส รับทำเงินเดือน ประมวลเงินเดือน หาพนักงานประจำ หาพนักงานชั่วคราว พาร์ทไทม์ หาคนช่วยงาน หากำลังเสริม จัดหาบุคลากร จัดหาคน บริษัทจัดหาคน บริษัทจัดหาพนักงาน #หาบุคลากร  กลยุทธ์ทรัพยากรบุคคล การตลาดออนไลน์ Surveymarket ขายออนไลน์มืออาชีพ ฝึกอบรม ฝึกอบรมผู้บริหาร หลักสูตรการขาย นักขายมือโปร GenZManpower GenZ หาคนทำงานแบบการันตี ต้องการพนักงานจำนวนมาก บริการงานOutsource จัดหาคนสำหรับองค์กร #ระบบจ้างคนคุณภาพ Recruitment สรรหาคนเก่ง HRLegal บริการทรัพยากร ช่วยหางาน ช่วยหาคนทำงาน จัดจ้างพนักงาน หาพนักงานที่ใช่ หาคนเก่งถึกทน หาคนทำงานได้ที่ไหน พนักงานคุณภาพ Headhunting RecriutmentAgency Headhunters Headhunter Headhunterในไทย บริษัทHeadhunter รายชื่อบริษัทจัดหางาน

Share This Post

More
articles