New Normal Skills: 5 ทักษะจำเป็นที่คนทำงานควรมี

New Normal Skills: 5 ทักษะจำเป็นที่คนทำงานควรมี
วิกฤตโควิด-19 ส่งผลให้ธุรกิจต่างต้องเร่งปรับตัวเพื่อความอยู่รอด ในด้านทรัพยากรบุคคลเอง หลายองค์กรต้องปรับกลยุทธ์การสรรหาครั้งใหญ่ โดยกลับมาทบทวนว่าอะไรคือทักษะและคุณลักษณะสำคัญของพนักงานที่องค์กรต้องการจริง ๆ ในสถานการณ์เช่นนี้ ซึ่งแน่นอนว่าชุดทักษะที่องค์กรต้องการ ก่อนและหลังโควิด-19 ย่อมแตกต่างไปจากเดิม จึงเป็นเรื่องจำเป็นที่คนทำงานต้องปรับตัวและปรับทักษะให้เข้ากับความเปลี่ยนแปลงที่กำลังเกิดขึ้น

ทักษะที่จะเป็นที่ต้องการขององค์กรในยุค new normal

  1. Digital Skill

วิกฤตโควิด-19 ทำให้หลายองค์กรต้องปรับตัวสู่ดิจิทัลมากขึ้น ทักษะที่องค์กรมองหาจากผู้สมัครและพนักงานก็คือทักษะทางด้านดิจิทัล ทักษะนี้นอกจากจะเป็นทักษะที่พนักงานด้าน IT และดิจิทัลต้องมีแล้ว พนักงานในวงการอื่นก็ควรต้องมีทักษะดิจิทัลด้วยเช่นกัน

ยกตัวอย่างเช่น วันนี้หากคุณเป็นพนักงาน HR ก็ต้องพยายามปรับตัวสู่ดิจิทัลมากขึ้น ต้องสามารถใช้เครื่องมือดิจิทัลในการสรรหาและสัมภาษณ์งานผ่านออนไลน์ได้ ต้องมีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานในการทำงานกับเทคโนโลยี data analytics ทักษะดิจิทัลเป็นทักษะสำคัญที่ไม่ว่าใครก็ไม่ควรมองข้าม เพราะเป็นทักษะจำเป็นที่จะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับตัวคุณเอง และช่วยให้คุณปรับตัวสู่ความปกติใหม่ได้ง่ายยิ่งขึ้น

Candidate Tips: ลองหาเวลาพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล เช่น อาจลงคอร์สเรียนออนไลน์และสอบ certificate ด้านดิจิทัลเพิ่มเติม หรือหาโอกาสเสนอตัวทำงานในโปรเจกต์ที่เกี่ยวกับดิจิทัลมากขึ้นเพื่อเพิ่มประสบการณ์ให้ตัวเอง และระบุทักษะและประสบการณ์ที่คุณมีเหล่านั้นลงในเรซูเม่

  1. Resilience & Adaptability

ท่ามกลางความไม่แน่นอนและความเปลี่ยนแปลง ทักษะที่จะเป็นที่ต้องการมากคือความสามารถในการยืดหยุ่นและการปรับตัว คงไม่มีองค์กรใดที่ต้องการพนักงานที่เอาแต่บ่น จมอยู่กับปัญหา และยึดติดกับสิ่งเดิม ๆ ในขณะที่องค์กรกำลังเจอกับความท้าทายใหม่ ๆ ดังนั้นคุณต้องพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ปรับตัวสู่ความปกติใหม่ และมองหาโอกาสที่ซ่อนอยู่เพื่อพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสให้ได้

Candidate Tips: ในการสัมภาษณ์งานคุณอาจต้องแสดงให้เห็นถึงทัศนคติที่เปิดกว้างในการทำงาน ไม่สร้างเงื่อนไขในการทำงานมากจนเกินไปและพร้อมที่จะยืดหยุ่นให้กับองค์กร

  1. Creativity

เมื่อเราต้องเจอกับความปกติรูปแบบใหม่ เจอปัญหาใหม่ ๆ บางครั้งวิธีการทำงานหรือวิธีการแก้ปัญหาแบบเดิม ๆ อาจใช้ไม่ได้อีกต่อไป ความคิดสร้างสรรค์จึงเป็นทักษะจำเป็นในการหาไอเดียการแก้ปัญหาวิธีแก้ปัญหาใหม่ๆ คนทำงานยุค new normal ต้องกล้าตั้งคำถามใหม่ กล้าที่จะคิดนอกกรอบ รู้จักประยุกต์พลิกแพลง นำข้อมูลหรือความรู้ที่มีอยู่มาคิดต่อยอดให้เกิดประโยชน์กับองค์กร

Candidate Tips: ในการสัมภาษณ์งานคุณอาจลองเล่าถึงโปรเจกต์ที่คุณภาคภูมิใจ ว่าคุณมีวิธีคิดงานและนำไอเดียมาต่อยอดงานให้ประสบความสำเร็จได้อย่างไร

  1. Emotional intelligence

วิกฤตโควิด-19 สร้างความกังวลใจและความเครียดให้กับผู้คนมากมาย รวมถึงคนในองค์กรเช่นเดียวกัน ดังนั้นสิ่งหนึ่งที่องค์กรมองหาก็คือคนที่มีความมั่นคงทางอารมณ์ สามารถบริหารจัดการอารมณ์ตัวเองได้ ไม่ทำให้ปัญหาที่มีอยู่ใหญ่ไปกว่าเดิม แต่ทำให้ปัญหาที่มีอยู่นั้นเล็กลงโดยใช้ความฉลาดทางอารมณ์ในการทำความเข้าใจผู้อื่น และถอยมาหนึ่งก้าวเพื่อมองภาพรวมและหาวิธีเพื่อแก้ไขปัญหานั้น การมีทักษะนี้จะช่วยให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ ความฉลาดทางอารมณ์จึงเป็นอีกทักษะหนึ่งที่สำคัญมากในการทำงานในภาวะวิกฤต

Candidate Tips: ก่อนสัมภาษณ์งานควรทำจิตใจให้สงบ ในการสัมภาษณ์งานควรให้ความสำคัญกับอวัจนภาษาต่าง ๆ เช่น สีหน้า น้ำเสียง ภาษากาย ควรแสดงออกในทางบวกเสมอ มีสติและสมาธิในการตอบคำถาม

  1. Learning Agility & Complex Problem Solving

การเผชิญกับสิ่งใหม่ภายใต้ทรัพยากรและความรู้ที่มีอยู่จำกัด การวางแผนและตัดสินใจจึงคาดการณ์ได้ยาก คนทำงานจึงจำเป็นต้องมีการขวนขวายหาความรู้เพิ่มเติม ไม่หยุดที่จะเรียนรู้ และนำความรู้ที่ได้นั้นมาใช้ในการคิดวิเคราะห์ตัดสินใจแก้ปัญหาต่าง ๆ โดยมองภาพรวม และประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นประกอบการตัดสินใจ

ยิ่งในภาวะที่องค์กร lean มากขึ้นด้วยแล้ว การที่พนักงานแต่ละคนสามารถรับผิดชอบงานและแก้ไขปัญหาได้ด้วยตัวเอง ก็จะทำให้การทำงานในระดับปฏิบัติการสามารถดำเนินการได้เร็วมากขึ้นและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สองทักษะนี้จึงเป็นสิ่งที่คนทำงานในยุคนี้ควรมีควบคู่กันเพื่อใช้ในการรับมือกับปัญหาที่มีความใหม่และซับซ้อนยิ่งขึ้นในปัจจุบัน

Candidate Tips: การเล่าประสบการณ์การรับมือกับปัญหาและอุปสรรคในการทำงานจะช่วยให้ผู้สัมภาษณ์ทราบว่าคุณมีทักษะในการแก้ปัญหาที่ดีอย่างไร

Tag : สรรหาคน สรรหาพนักงาน หาคนทำงาน หาคน ทรัพยากรบุคคล หาแรงงาน ให้คำปรึกษาทรัพยากรบุคคล HRConsultant HRConsult HR HROutsource Training TrainingOutsource Talentmanagement เทรนนิ่งพนักงาน #คอร์สอบรม หลักสูตรฝึกอบรม ฝึกอบรมกลุ่มใหญ่ บริการเอาท์ซอร์ส รับทำเงินเดือน ประมวลเงินเดือน หาพนักงานประจำ หาพนักงานชั่วคราว พาร์ทไทม์ หาคนช่วยงาน หากำลังเสริม จัดหาบุคลากร จัดหาคน บริษัทจัดหาคน บริษัทจัดหาพนักงาน #หาบุคลากร  กลยุทธ์ทรัพยากรบุคคล การตลาดออนไลน์ Surveymarket ขายออนไลน์มืออาชีพ ฝึกอบรม ฝึกอบรมผู้บริหาร หลักสูตรการขาย นักขายมือโปร GenZManpower GenZ หาคนทำงานแบบการันตี ต้องการพนักงานจำนวนมาก บริการงานOutsource จัดหาคนสำหรับองค์กร #ระบบจ้างคนคุณภาพ Recruitment สรรหาคนเก่ง HRLegal บริการทรัพยากร ช่วยหางาน ช่วยหาคนทำงาน จัดจ้างพนักงาน หาพนักงานที่ใช่ หาคนเก่งถึกทน หาคนทำงานได้ที่ไหน พนักงานคุณภาพ Headhunting RecriutmentAgency Headhunters Headhunter Headhunterในไทย บริษัทHeadhunter รายชื่อบริษัทจัดหางาน

Share This Post

More
articles