บริการประมวลผลข้อมูลเงินเดือน รับทำเงินเดือน และภาษีที่เกี่ยวข้อง

การประมวลผลข้อมูลเงินเดือน และภาษี

การประมวลผลข้อมูลเงินเดือน และภาษี รวมถึงการจ่ายเงินเดือนพนักงานเป็นหนึ่งในหน้าที่ที่สำคัญขององค์กร ที่ต้องจัดการให้ถูกต้อง และตรงเวลา ทั้งที่ข้อมูล และงานเอกสารที่เกี่ยวข้องมีมากมาย รวมถึงกฎระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ของทางราชการ และองค์กรก็มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย และเจ้าหน้าที่ที่มีประสบการณ์งานเงินเดือนมายาวนานจะช่วยให้คุณสามารถจัดการงานเงินเดือนได้อย่างง่ายดาย และมีประสิทธิภาพ อีกทั้งการบริหารจัดการความปลอดภัยของข้อมูล (ISO 27001) ทำให้เราช่วยดูแลข้อมูลพนักงาน และเงินเดือนที่

รูปแบบการบริการ

–   คำนวณเงินเดือน – ค่าแรง ให้กับพนักงานประจำ/พนักงานรายวัน โดยขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการจ่ายเงินของแต่ละองค์กร และสามารถกำหนดรอบการจ่ายเงินเดือนตามเงื่อนไขขององค์กรได้เช่น จ่ายเงินเดือนๆ ละ ครั้ง ,เดือนละ 2 ครั้ง หรือสัปดาห์ละ 1 ครั้ง เป็นต้น

–   จัดทำไฟล์ส่งธนาคารผ่านอินเตอร์เน็ต โดยผู้มีอำนาจสามารถสั่งจ่ายเงินเดือนพนักงานผ่านระบบ Online

–   จัดเตรียมไฟล์ส่งกรมสรรพากรและประกันสังคมผ่านระบบอินเตอร์เน็ต

–   เงื่อนไขการคิดคำนวณเงินเดือนสามารถทำได้ทุกเงื่อนไขที่ลูกค้าต้

Value Customers

–    การประมวลผลข้อมูลเงินเดือน ภาษี ประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

–    การจัดเตรียม และนำส่งรายงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ทะเบียนการจ่าย ใบแจ้งรายได้ปิดผนึก ภ.ง.ด.1 ภ.ง.ด.1ก สปส. 1-10 รายงานนำส่งธนาคาร รายงานค่าล่วงเวลา รายงานนำส่งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และรายงานการคำนวณภาษี เป็นต้น

–    สนับสนุนการตรวจสอบภายใน ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานเงินเดือน\

–    การจัดเก็บ/สำรองข้อมูลย้อนหลัง

บริการประมวลผลข้อมูลเงินเดือน รับทำเงินเดือน และภาษีที่เกี่ยวข้อง (Payroll outsource)

pic_201709161036_th
download
maxresdefault
75784C64-8287-40F6-A572-9C5B9773FF11
download (1)
featureimg

GEN Z Manpower คือ ผู้นำระดับโลกในธุรกิจการให้บริการการจ้างงานในกลุ่ม GENZ ผู้โลดแล่นอยู่ในวงการ HR มายาวนานถึง 16 ปี

ที่อยู่

89 อาคารเจ้าพระยาทาวเวอร์ ชั้น 2 ห้อง 202 ซอยวัดสวนพลู ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

ติดต่อเรา

Phone : 09-2916-8989 คุณจอย
095-165-2121 (คุณบอย)
093-807-9791 (ดร.ปู)
Line : @genzmanpower
Email : genzmanpower@gmail.com
Facebook : Gen Z Manpower