หลักสูตรการเป็นผู้จัดการทีมขายมืออาชีพ เพื่อให้รู้และเข้าใจในด้านการบริหารทีมขายทั้งระบบ และให้สร้างทักษะคิดเชิงกลยุทธ์ในทีมให้เป็นพนักงานมืออาชีพ เพื่อให้พนักงานขาย  เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการหรือแม้กระทั่งหัวหน้างานเข้าใจหลักการทำงานมากขึ้นโดยจะใช้เวลาอบรม 1 วัน เวลา 09.00 – 16.00 น์ ณ สถานประกอบการของลูกค้า

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้รู้และเข้าใจในด้านการบริหารทีมขายทั้งระบบ
  2. เพื่อให้สร้างทักษะคิดเชิงกลยุทธ์ฺในทีมให้เป็นพนักงานมืออาชีพ

Key Topics Training
เวลา 09.00 – 10.30 น. อบรมสัมมนาช่วงที่ 1

ลำดับ Session 1 : ผู้จัดการทีมขายยุคใหม่
1แนวคิดผู้จัดการทีมขายที่ต้องปรับเปลี่ยนตามกระแสยุค5G
2การบริหารการตลาดยุคใหม่
3รู้ทันสถานการณ์การตลาดที่เปลี่ยนแปลง
4บทบาทหน้าที่ของหัวหน้าทีมขายยุค 5G
5ภารกิจหลัก 4 ด้านของผู้จัดการทีม

เวลา 10.30 – 10.45 น. พักเบรคช่วงเช้า
เวลา 10.45 – 12.00 น. อบรมสัมมนาช่วงที่ 2 

ลำดับSession 2 : การบริหารทีมขายให้เกิดประสิทธิภาพ
1การวางแผนการเตรียมความพร้อมก่อนการขาย
2วิเคราะห์ความสามารถของทีม
3แผนการพัฒนาทีมขายอย่างเป็นระบบ
4Coach menter & Develop
5การบริหารงานภาคสนาม

เวลา 12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 13.00 – 14.30 น. อบรมสัมมนาช่วงที่ 3

ลำดับSession 3 : กลยุทธ์การวางแผนยอดขาย
1การวางแผนการทำงาน 5 แบบ
2การทำ Sales Clinic
3ใช้เครื่องมือติดตามการขาย
4การบริหารลูกค้าอย่างไรเกิดผลต่อการขายในอนาคต
5Workshop วางแผนอย่างไรให้ยอดขายเติบโตตามเป้า

เวลา 14.30 – 14.45 น. พักเบรคช่วงบ่าย
เวลา 14.45 – 16.00 น. อบรมสัมมนาช่วงที่ 4

ลำดับSession 4 : Marketing Idea of Sale Manager
1การวางแผนการตลาดยุคใหม่
2หลักบริหารลูกค้าตามการตลาดยุคใหม่
3เทคนิคการวางแผนการขายและจัดทำ
4การตลาดเชิงรุก
5ความเกี่ยวข้องระหว่าง การตลาดและการขาย
6สรุปสิ่งที่ได้รับและประเมณ