วัตถุประสงค์
ทีมช่างติดตั้งเป็นอีกหนึ่งทีมที่มักจะสร้างปัญหาเรื่องคุณภาพในงานบริการ เพราะ ลูกค้าต้องได้พบทีมช่างที่ต้องมาให้บริการลูกค้า แต่สิ่งที่ลูกค้ามักจะสัมผัสได้จากทีมช่างในทุกวันนี้ คือ การสื่อสานด้วยวาจาของช่าง , การแต่งหรือบุคลิกภาพตลอดจนความไม่ละเอียดในการดำเนินการ ณ หน้างาน

หลักสูตรนี้ต้องการให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงมาตรฐานในงานบริการที่ดีที่ทีมช่างติดตั้งต้องให้ความสำคัญและเกิดคามตระหนักต่อคุณภาพในงานบริการที่จส่งมอบให้แก่ลูกค้า

Key Topics Training
เวลา 09.00 – 10.30 น. อบรมสัมมนาช่วงที่ 1

ลำดับ Session 1 คุณภาพของทีมช่างกับงานบริการ
1ทีมช่างบริการที่เป็นปัญหาต่อการบริการลูกค้า
2งานบริการมีความสำคัญอย่างไร
3คุณสมบัติของช่างในงานบริการ
4ทัศนคติที่สำคัญในงานบริการ
5กิจกรรม คุณเข้าใจงานบริการหรือไม่

เวลา 10.30 – 10.45 น. พักเบรคช่วงเช้า
เวลา 10.45 – 12.00 น. อบรมสัมมนาช่วงที่ 2 

ลำดับSession 2 บุคลิกภาพที่ดีในงานบริการ
1มาตรฐานการบริการที่ดีดูได้จากอะไร
2มาตรฐานด้านบุคลิกภาพของช่างผู้ให้บริการ
3กิจกรรม สำรวจบุคลิกภาพของทีมช่าง
4บุคลิกภาพที่ดีที่ช่างลูกค้าชื่นชม
5ข้อพึงระวังด้านมารยาทในการบริการลูกค้า
6ตัวอย่างบุคลิกภาพของทีมช่างที่ดีสำหรับยุคปัจุบัน

เวลา 12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 13.00 – 14.30 น. อบรมสัมมนาช่วงที่ 3

ลำดับSession 3 มาตรฐานและขั้นตอนในงานบริการ
16 ขั้นตอนสำหรับมาตรฐานในงานบริการทีมช่าง
2สิ่งที่นักบริการต้องเข้าใจก่อนการมอบการบริการ
3มาตรฐานการบริการ ณ หน้างาน
4วิธีการสนทนากับลูกค้าอย่างมืออาชีพ
5ตัวอย่างคำพูดในการสนทนากับลูกค้า
6คำพูดและพฤติกรรมที่ควรหลีกเลี่ยงในงานบริการ
7กิจกรรมฝึกการให้บริการที่ดีแก่ลูกค้า

เวลา 14.30 – 14.45 น. พักเบรคช่วงบ่าย
เวลา 14.45 – 16.00 น. อบรมสัมมนาช่วงที่ 4

ลำดับSession 4 : การสื่อสารประสานในงานบริการ
1สิ่งที่ช่างต้องดำเนินการหลังการติดตั้ง
2เมื่อลูกค้ามีข้อร้องเรียนนักบริการต้องทำอย่างไร
3วิธีการสร้างความมั่นใจในงานบริการ
4การสื่อสารประสานงานเพื่อแก้ไขปัญหาให้ลูกค้า
5กิจกรรม คุณจะสื่อสารประสานงานอย่างไร
6ข้อเน้นย้ำเพื่อการบริการที่ดีในอนาคต