วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้เข้าใจวิธีการรับอารมณ์ลูกค้า
  2. เพื่อให้เข้าใจแนวทางในการใช้คำพูดที่ดี เพื่อลดปัญหาการร้องเรียนจากลูกค้า

หลักสูตรนี้หมาะสมกับ
 พนักงาน Call Center และ พนักงานลูกค้าสัมพันธ์ (CS)
 พนักงานขายทุกระดับ
 พนักงานผู้ให้บริการลูกค้าทุกส่วนงาน

Key Topics Training
เวลา 09.00 – 10.30 น. อบรมสัมมนาช่วงที่ 1

ลำดับ Session 1 ลูกค้าคือตัวปัญหาหรือเราคือตัวปัญหา
1ทำไมปัญหาการบริการถึงเกิดขึ้นได้
2ระดับอารมณ์ลูกค้าที่นักบริการต้องเข้าใจ
3เข้าใจธรรมชาติลูกค้า ลดปัญหาการให้บริการ
4จิตวิทยาการสนทนากับลูกค้าแต่ละประเภท
5กิจกรรม Workshop คุณจะคุยกับลูกค้าแต่ละประเภทอย่างไร

เวลา 10.30 – 10.45 น. พักเบรคช่วงเช้า
เวลา 10.45 – 12.00 น. อบรมสัมมนาช่วงที่ 2 

ลำดับSession 2 การวิเคราะห์ระดับปัญหาของลูกค้า
1เราจะรู้ได้อย่างไรว่า ปัญหาอะไรที่ลูกค้าซีเรียส
2เทคนิคการวิเคราะห์ปัญหาจากลูกค้า
3แนวทางการใช้คำพูด เพื่อเข้าถึงปัญหาลูกค้า
4คำพูดแบบไหนเป็นอันตรายต่อการสนทนา
5กิจกรรม Role play พูดเป็น เข้าถึงปัญหาลูกค้า ปัญหาไม่บานปลาย

เวลา 12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 13.00 – 14.30 น. อบรมสัมมนาช่วงที่ 3

ลำดับSession 3 เทคนิค 4 ขั้นตอนการรับมือกับลูกค้า
14 ขั้นตอนกับการพิชิตข้อร้องเรียนจากลูกค้า
2ปัญหาซ้อนปัญหา เราควรทำอย่างไร
3เทคนิคการระงับอารมณ์โกรธขั้นรุนแรงจากลูกค้า
4มารยาทและคำพูดที่ดีในการงานบริการ
5ทำอย่างไรให้ลูกค้ายอมรับคำพูดของเรา
6กิจกรรม Role play ทักษะการใช้คำพูดเพื่อช่วยระงับอารมณ์โกรธลูกค้า
7ข้อพึงระวังขณะสนทนากับลูกค้า
88 ข้อย้ำเตือนใจ เพื่อลดอารมณ์โกรธตนเอง

เวลา 14.30 – 14.45 น. พักเบรคช่วงบ่าย
เวลา 14.45 – 16.00 น. อบรมสัมมนาช่วงที่ 4

ลำดับSession 4 : เทคนิคการประสานงาน เพื่อลดปัญหา
1การประสานงานที่ดีต้องเป็นอย่างไร
2เทคนิคติดตามเรื่องของลูกค้า
3สถานการณ์ผิดคาด นักบริการควรทำอย่างไร
4ลูกค้าโกรธซ้อนโกรธ คืออะไร
5เทคนิคการรับมือลูกค้าที่มีอารมณ์โกรธขั้นฟ้องหรือร้องเรียน
6กิจกรรม Role play ศิลปะการขจัดและระงับอารมณ์โกรธจากลูกค้า
7สรุปและตอบข้อซักถาม