ขั้นตอนการทำแผนพัฒนาบุคคล Individual Development Plan

ขั้นตอนการทำแผนพัฒนาบุคคล Individual Development Plan

IDP หรือ Individual Development Plan (แผนพัฒนาบุคคล) เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวางแผนและกำหนดเป้าหมายการพัฒนาบุคคลภายในองค์กร โดยส่วนใหญ่จะใช้ในกระบวนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการเตรียมความพร้อมในการเลื่อนขั้นหรือพัฒนาตนเอง ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของการทำ IDP ของพนักงาน

1. การวิเคราะห์ความสามารถและความต้องการ:

พนักงานจะต้องทำการวิเคราะห์ความสามารถของตนเองและความต้องการในการพัฒนา เช่น ทักษะที่ต้องการพัฒนา เรียนรู้ในด้านใหม่ๆ หรือการเตรียมตัวสำหรับตำแหน่งใหม่

2. กำหนดเป้าหมายและกิจกรรมการพัฒนา:

พนักงานจะต้องกำหนดเป้าหมายที่ต้องการในการพัฒนาและระบุกิจกรรมที่จะทำเพื่อให้เกิดการพัฒนา เช่น เข้าร่วมการอบรมหรือหลักสูตร เขียนบทวิเคราะห์ หรือมีโค้ชเป็นตัวช่วยในการพัฒนา

3. ติดตามและประเมินผล:

พนักงานและผู้บังคับบัญชาควรมีการติดตามและประเมินผลการพัฒนาตาม IDP เพื่อให้พนักงานได้รับข้อมูลและตอบกลับว่าได้รับผลอย่างไร และเพื่อปรับปรุงแผนพัฒนาในอนาคต

4. การกำหนดเวลาและการติดตามความคืบหน้า:

ควรมีการกำหนดระยะเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาและการติดตามความคืบหน้า เช่น ตามตารางการอบรม หรือการประเมินความก้าวหน้าในทักษะที่พัฒนา

5. การประเมินความสำเร็จ:

ต้องมีการประเมินความสำเร็จของ IDP เพื่อให้พนักงานและผู้บังคับบัญชาได้รับข้อมูลเกี่ยวกับผลลัพธ์ที่ได้รับจากการพัฒนา และแนวทางการปรับปรุงในอนาคต

การทำ IDP ช่วยให้พนักงานมีการกำหนดเป้าหมายและแผนการพัฒนาที่ชัดเจน และช่วยให้พนักงานเตรียมตนให้พร้อมกับความต้องการและภารกิจขององค์กร นอกจากนี้ IDP ยังช่วยสร้างแรงจูงใจและความพึงพอใจในการทำงาน โดยทำให้พนักงานรู้สึกว่าองค์กรให้ความสำคัญและสนับสนุนในการพัฒนาตนเอง แต่หากต้องการพนักงานที่มีคุณภาพ ทำงานเก่ง และตรงใจให้เราช่วยคุณสิคะ

เครดิต : HR Thailand

Tag : สรรหาคน สรรหาพนักงาน หาคนทำงาน หาคน ทรัพยากรบุคคล หาแรงงาน ให้คำปรึกษาทรัพยากรบุคคล HRConsultant HRConsult HR HROutsource Training TrainingOutsource Talentmanagement เทรนนิ่งพนักงาน #คอร์สอบรม หลักสูตรฝึกอบรม ฝึกอบรมกลุ่มใหญ่ บริการเอาท์ซอร์ส รับทำเงินเดือน ประมวลเงินเดือน หาพนักงานประจำ หาพนักงานชั่วคราว พาร์ทไทม์ หาคนช่วยงาน หากำลังเสริม จัดหาบุคลากร จัดหาคน บริษัทจัดหาคน บริษัทจัดหาพนักงาน #หาบุคลากร  กลยุทธ์ทรัพยากรบุคคล การตลาดออนไลน์ Surveymarket ขายออนไลน์มืออาชีพ ฝึกอบรม ฝึกอบรมผู้บริหาร หลักสูตรการขาย นักขายมือโปร GenZManpower GenZ หาคนทำงานแบบการันตี ต้องการพนักงานจำนวนมาก บริการงานOutsource จัดหาคนสำหรับองค์กร #ระบบจ้างคนคุณภาพ Recruitment สรรหาคนเก่ง HRLegal บริการทรัพยากร ช่วยหางาน ช่วยหาคนทำงาน จัดจ้างพนักงาน หาพนักงานที่ใช่ หาคนเก่งถึกทน หาคนทำงานได้ที่ไหน พนักงานคุณภาพ Headhunting RecriutmentAgency Headhunters Headhunter Headhunterในไทย บริษัทHeadhunter รายชื่อบริษัทจัดหางาน

Share This Post

More
articles