ขั้นตอนการทำแผนพัฒนาบุคคล Individual Development Plan

ขั้นตอนการทำแผนพัฒนาบุคคล Individual Development Plan

IDP หรือ Individual Development Plan (แผนพัฒนาบุคคล) เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวางแผนและกำหนดเป้าหมายการพัฒนาบุคคลภายในองค์กร โดยส่วนใหญ่จะใช้ในกระบวนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการเตรียมความพร้อมในการเลื่อนขั้นหรือพัฒนาตนเอง ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของการทำ IDP ของพนักงาน

1. การวิเคราะห์ความสามารถและความต้องการ:

พนักงานจะต้องทำการวิเคราะห์ความสามารถของตนเองและความต้องการในการพัฒนา เช่น ทักษะที่ต้องการพัฒนา เรียนรู้ในด้านใหม่ๆ หรือการเตรียมตัวสำหรับตำแหน่งใหม่

2. กำหนดเป้าหมายและกิจกรรมการพัฒนา:

พนักงานจะต้องกำหนดเป้าหมายที่ต้องการในการพัฒนาและระบุกิจกรรมที่จะทำเพื่อให้เกิดการพัฒนา เช่น เข้าร่วมการอบรมหรือหลักสูตร เขียนบทวิเคราะห์ หรือมีโค้ชเป็นตัวช่วยในการพัฒนา

3. ติดตามและประเมินผล:

พนักงานและผู้บังคับบัญชาควรมีการติดตามและประเมินผลการพัฒนาตาม IDP เพื่อให้พนักงานได้รับข้อมูลและตอบกลับว่าได้รับผลอย่างไร และเพื่อปรับปรุงแผนพัฒนาในอนาคต

4. การกำหนดเวลาและการติดตามความคืบหน้า:

ควรมีการกำหนดระยะเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาและการติดตามความคืบหน้า เช่น ตามตารางการอบรม หรือการประเมินความก้าวหน้าในทักษะที่พัฒนา

5. การประเมินความสำเร็จ:

ต้องมีการประเมินความสำเร็จของ IDP เพื่อให้พนักงานและผู้บังคับบัญชาได้รับข้อมูลเกี่ยวกับผลลัพธ์ที่ได้รับจากการพัฒนา และแนวทางการปรับปรุงในอนาคต

การทำ IDP ช่วยให้พนักงานมีการกำหนดเป้าหมายและแผนการพัฒนาที่ชัดเจน และช่วยให้พนักงานเตรียมตนให้พร้อมกับความต้องการและภารกิจขององค์กร นอกจากนี้ IDP ยังช่วยสร้างแรงจูงใจและความพึงพอใจในการทำงาน โดยทำให้พนักงานรู้สึกว่าองค์กรให้ความสำคัญและสนับสนุนในการพัฒนาตนเอง แต่หากต้องการพนักงานที่มีคุณภาพ ทำงานเก่ง และตรงใจให้เราช่วยคุณสิคะ

เครดิต : HR Thailand

Tag : สรรหาคน สรรหาพนักงาน หาคนทำงาน หาคน ทรัพยากรบุคคล หาแรงงาน ให้คำปรึกษาทรัพยากรบุคคล HRConsultant HRConsult HR HROutsource Training TrainingOutsource Talentmanagement เทรนนิ่งพนักงาน #คอร์สอบรม หลักสูตรฝึกอบรม ฝึกอบรมกลุ่มใหญ่ บริการเอาท์ซอร์ส รับทำเงินเดือน ประมวลเงินเดือน หาพนักงานประจำ หาพนักงานชั่วคราว พาร์ทไทม์ หาคนช่วยงาน หากำลังเสริม จัดหาบุคลากร จัดหาคน บริษัทจัดหาคน บริษัทจัดหาพนักงาน #หาบุคลากร  กลยุทธ์ทรัพยากรบุคคล การตลาดออนไลน์ Surveymarket ขายออนไลน์มืออาชีพ ฝึกอบรม ฝึกอบรมผู้บริหาร หลักสูตรการขาย นักขายมือโปร GenZManpower GenZ หาคนทำงานแบบการันตี ต้องการพนักงานจำนวนมาก บริการงานOutsource จัดหาคนสำหรับองค์กร #ระบบจ้างคนคุณภาพ Recruitment สรรหาคนเก่ง HRLegal บริการทรัพยากร ช่วยหางาน ช่วยหาคนทำงาน จัดจ้างพนักงาน หาพนักงานที่ใช่ หาคนเก่งถึกทน หาคนทำงานได้ที่ไหน พนักงานคุณภาพ Headhunting RecriutmentAgency Headhunters Headhunter Headhunterในไทย บริษัทHeadhunter รายชื่อบริษัทจัดหางาน

Share This Post

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on google
Share on email

More
articles