หลักสูตรการขาย (สุดยอดนักขายมือโปร)

เทคนิคการปิดการขายและเจรจาต่อรองแบบมีชั้นเชิง

เทคนิคการปิดการขายและเจรจาต่อรองแบบมีชั้นเชิง เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจเทคนิควิธีการเจรจาต่อรอง และวิเคราะห์สถานการณ์ของคู่เจรจาต่อรองได้ เพื่อช่วงชิงโอกาสของการเจรจาต่อรอง เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการหรือแม้กระทั่งหัวหน้างานเข้าใจหลักการทำงานมากขึ้น โดยจะใช้เวลาอบรม 1 วัน เวลา 09.00 – 16.00 น์ ณ สถานประกอบการของลูกค้า วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจเทคนิควิธีการเจรจาต่อรอง และวิเคราะห์สถานการณ์ของคู่เจรจาต่อรองได้ เพื่อช่วงชิงโอกาสของการเจรจาต่อรอง หลักสูตรนี้เหมาะสมกับพนักงานขายทุกระดับ Key Topics Trainingเวลา 09.00 – 10.30 น. อบรมสัมมนาช่วงที่ 1 ลำดับ Session 1 แนวทางการเจรจาต่อรอง 1 ทำไมนักขายจึงเพลี่ยงพล้ำในการเจรจาต่อรอง 2 เข้าใจลูกค้าแต่ละวัย 3 Workshop วิเคราะห์ความเป็นลูกค้าต่างวัย 4 อุปสรรคสำคัญของการเจรจาต่อรองมีอะไร 5 ปัจจัยแวดล้อมมีผลต่อการเจรจาต่อรอง เวลา 10.30 – 10.45 น. พักเบรคช่วงเช้าเวลา 10.45 – 12.00 น. อบรมสัมมนาช่วงที่ 2 ลำดับ Session 2 เตรียมความพร้อมเพื่อเจรจาต่อรอง

Continue reading

หลักสูตรการเป็นผู้จัดการทีมขายมืออาชีพ

หลักสูตรการเป็นผู้จัดการทีมขายมืออาชีพ เพื่อให้รู้และเข้าใจในด้านการบริหารทีมขายทั้งระบบ และให้สร้างทักษะคิดเชิงกลยุทธ์ในทีมให้เป็นพนักงานมืออาชีพ เพื่อให้พนักงานขาย เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการหรือแม้กระทั่งหัวหน้างานเข้าใจหลักการทำงานมากขึ้น โดยจะใช้เวลาอบรม 1 วัน เวลา 09.00 – 16.00 น์ ณ สถานประกอบการของลูกค้า วัตถุประสงค์ เพื่อให้รู้และเข้าใจในด้านการบริหารทีมขายทั้งระบบ เพื่อให้สร้างทักษะคิดเชิงกลยุทธ์ฺในทีมให้เป็นพนักงานมืออาชีพ Key Topics Trainingเวลา 09.00 – 10.30 น. อบรมสัมมนาช่วงที่ 1 ลำดับ Session 1 : ผู้จัดการทีมขายยุคใหม่ 1 แนวคิดผู้จัดการทีมขายที่ต้องปรับเปลี่ยนตามกระแสยุค5G 2 การบริหารการตลาดยุคใหม่ 3 รู้ทันสถานการณ์การตลาดที่เปลี่ยนแปลง 4 บทบาทหน้าที่ของหัวหน้าทีมขายยุค 5G 5 ภารกิจหลัก 4 ด้านของผู้จัดการทีม เวลา 10.30 – 10.45 น. พักเบรคช่วงเช้าเวลา 10.45 – 12.00 น. อบรมสัมมนาช่วงที่ 2 ลำดับ Session 2

Continue reading

Super Salesman บรรลุเป้าการขายตามที่คาดหวัง

Super Salesman บรรลุเป้าการขายตามที่คาดหวัง เพื่อเรียนรู้แนวทางเพื่อบรรลุการเป็นนักขาย ที่ประสบความสำเร็จและเรียนรู้แนวทางการขายเพื่อสามารถพิชิตเป้าการขายอย่างง่ายดาย เพื่อให้พนักงานขาย เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการหรือแม้กระทั่งหัวหน้างานเข้าใจหลักการทำงานมากขึ้น โดยจะใช้เวลาอบรม 1 วัน เวลา 09.00 – 16.00 น์ ณ สถานประกอบการของลูกค้า วัตถุประสงค์ เพื่อเรียนรู้แนวทางเพื่อบรรลุการเป็นนักขายที่ประสบความสำเร็จ เพื่อเรียนรู้แนวทางการขายเพื่อสามารถพิชิตเป้าการขายอย่างง่ายดาย Key Topics Trainingเวลา 09.00 – 10.30 น. อบรมสัมมนาช่วงที่ 1 ลำดับ Session 1 : นักขายที่ชาญฉลาด เพื่อพิชิตเป้าหมายการขาย 1 บุคลิกภาพและการสร้างมาดดี 2 คุณสมบัตินักการขายมืออาชีพ 3 สร้างวินัยการทำงานด้านการขายอย่างเป็นระบบ 4 เพื่อบรรลุการเป็นสุดยอดนักขาย เวลา 10.30 – 10.45 น. พักเบรคช่วงเช้าเวลา 10.45 – 12.00 น. อบรมสัมมนาช่วงที่ 2 ลำดับ Session 2 : เตรียมตัวให้พร้อมก่อนลงสนามการขาย

Continue reading

เทคนิคการขายสินค้าทางโทรศัพท์ให้ได้ยอด

เทคนิคการขายสินค้าทางโทรศัพท์ให้ได้ยอด เพื่อเข้าใจแก่นแท้ของการขายทางโทรศัพท์ เพื่อให้พนักงานขาย เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการหรือแม้กระทั่งหัวหน้างานเข้าใจมากขิ้น โดยจะใช้เวลาอบรม 1 วัน เวลา 09.00 – 16.00 น์ ณ สถานประกอบการของลูกค้า วัตถุประสงค์– เพื่อเข้าใจแก่นแท้ของการขายทางโทรศัพท์ Key Topics Trainingเวลา 09.00 – 10.30 น. อบรมสัมมนาช่วงที่ 1 SEQ Period I ปัญหาการขายสินค้าทางโทรศัพท์มีอะไรบ้าง 1 ทำความเข้าใจลูกค้าก่อนขาย 2 ปัญหาการขายทางโทรศัพท์ 3 เทคนิคการพูดในการขายทางโทรศัพท์ 4 ใช้น้ำเสียงในการพูดเพื่อความประทับใจ เวลา 10.30 – 10.45 น. พักเบรคช่วงเช้าเวลา 10.45 – 12.00 น. อบรมสัมมนาช่วงที่ 2 SEQ Period II วิธีการขายให้ชนะใจลูกค้า 1 เทคนิคการเปิดบทสนทนา 2 วิเคราะห์ลูกค้าด้วยการสอบถามได้อย่างไร 3 เทคนิคการจับประเด็นจากคำพูดเพื่อวิเคราะห์ 4

Continue reading

เทคนิคการขายสินค้าอย่างไร ให้ปิดไวที่สุด

เทคนิคการขายสินค้าอย่างไร ให้ปิดไวที่สุด เพื่อให้นักขายได้แนวทางการขายที่กระชับ แต่มีประสิทธิภาพ และให้นักขายได้แนวทางวิธีการในการขาย หากสถานการณ์ไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง เพื่อให้พนักงานขาย เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการหรือแม้กระทั่งหัวหน้างานเข้าใจหลักการทำงานมากขึ้น โดยจะใช้เวลาอบรม 1 วัน เวลา 09.00 – 16.00 น์ ณ สถานประกอบการของลูกค้า วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักขายได้แนวทางการขายที่กระชับ แต่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้นักขายได้แนวทางวิธีการในการขาย หากสถานการณ์ไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง หลักสูตรนี้เหมาะสมกับพนักงานขายที่ต้องเข้าพบลูกค้าพนักงานขายสินค้าหน้าร้านหรือ PC & BA หรือพนักงานขายหน้าบูธ Key Topics Trainingเวลา 09.00 – 10.30 น. อบรมสัมมนาช่วงที่ 1 ลำดับ Session 1นักขายกับการเข้าใจหัวใจสำคัญของสินค้า 1 ทำไมต้องเข้าใจสินค้า 2 เข้าใจข้อแตกต่างของสินค้าเราและของคู่แข่ง 3 การค้นหา้จุดเด่นของสินค้า 4 ปรับทัศนคติของนักขายและการโปรโมทสินค้า เวลา 10.30 – 10.45 น. พักเบรคช่วงเช้าเวลา 10.45 – 12.00 น. อบรมสัมมนาช่วงที่ 2

Continue reading

หลักสูตรเทคนิคการขายเชิงรุกเพื่อให้ได้ยอด

หลักสูตรเทคนิคการขายเชิงรุกเพื่อให้ได้ยอด เพื่อให้นักขายเข้าใจถึงแนวทางและวิธีการต่างๆ ของการขายสามารถเพิ่มยอดขายให้มากขึ้นกว่าเดิม และให้นักขายเรียนรู้แนวทางการทำงานการขายอย่างเป็นระบบและรุกตลาดได้อย่างเหมาะสม เพื่อให้พนักงานขาย เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการหรือแม้กระทั่งหัวหน้างานเข้าใจหลักการทำงานมากขึ้น โดยจะใช้เวลาอบรม 1 วัน เวลา 09.00 – 16.00 น์ ณ สถานประกอบการของลูกค้า วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักขายเข้าใจถึงแนวทางและวิธีการต่างๆ ของการขาย เพื่อสามารถเพิ่มยอดขายให้มากขึ้นกว่าเดิม เพื่อให้นักขายเรียนรู้แนวทางการทำงานการขายอย่างเป็นระบบและรุกตลาดได้อย่างเหมาะสม Key Topics Trainingเวลา 09.00 – 10.30 น. อบรมสัมมนาช่วงที่ 1 ลำดับ Session 1นักขายกับการเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานให้ทันสมัย 1 การเตรียมตัวของนักขายยุค 4.0 2 สิ่งที่นักขายต้องเปลี่ยนไป เพื่อการเปลี่ยนแปลง 3 Workshop นักขายแนวใหม่ มองลูกค้าอย่างไรให้ขาด 4 พฤติกรรมลูกค้ามุ่งเร็วไปไกลอย่างไรบ้าง 5 ลูกค้าองค์กรกับลูกค้าผู้บริโภค(End User) ต่างกันอย่างไร 6 ความคาดหวังลูกค้าเปลี่ยนไปแบบก้าวกระโดด 7 แนวทางการทำงานเชิงรุก เพื่อการขายอย่างมืออาชีพ (มากขึ้น) เวลา 10.30 – 10.45 น.

Continue reading

เทคนิคการขายสินค้าในงานอีเว้นท์และออกบูธ

เทคนิคการขายสินค้าในงานอีเว้นท์และออกบูธ เพื่อให้นักขายมีเทคนิควิธีการนำเสนอขายอย่างมืออาชีพ และให้นักขายสามารถวิเคราะห์ความแตกต่างในพฤติกรรมและความสนใจของลูกค้าเพื่อปิดการขายสำเร็จ เพื่อให้พนักงานขาย เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการหรือแม้กระทั่งหัวหน้างานเข้าใจหลักการทำงานมากขึ้น โดยจะใช้เวลาอบรม 1 วัน เวลา 09.00 – 16.00 น์ ณ สถานประกอบการของลูกค้า วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักขายมีเทคนิควิธีการนำเสนอขายอย่างมืออาชีพ เพื่อให้นักขายสามารถวิเคราะห์ความแตกต่างในพฤติกรรมและความสนใจของลูกค้าเพื่อปิดการขายสำเร็จ Key Topics Trainingเวลา 09.00 – 10.30 น. อบรมสัมมนาช่วงที่ 1 SEQ Meeting I กลยุทธ์การดึงความสนใจลูกค้า 1 บุคลิกภาพพนักงานที่ดึงดูด 2 บุคลิกภาพที่ลูกค้ากลัว 3 ภาษากายและพูดเพื่อให้ลูกค้าเข้าบูธ 4 สิ่งสำคัญที่ต้องนำเสนอขณะเชิญลูกค้า 5 ข้อพึงระวังในการเริ่มการสนทนากับลูกค้า เวลา 10.30 – 10.45 น. พักเบรคช่วงเช้าเวลา 10.45 – 12.00 น. อบรมสัมมนาช่วงที่ 2 SEQ Meeting II การนำเสนอขายให้โดนใจลูกค้า 1 นาทีเด็ดในการสร้างความสนใจให้กับลูกค้า 2

Continue reading

GEN Z Manpower คือ ผู้นำระดับโลกในธุรกิจการให้บริการการจ้างงานในกลุ่ม GENZ ผู้โลดแล่นอยู่ในวงการ HR มายาวนานถึง 16 ปี

ที่อยู่

89 อาคารเจ้าพระยาทาวเวอร์ ชั้น 2 ห้อง 202 ซอยวัดสวนพลู ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

ติดต่อเรา

Phone : 09-2916-8989 คุณจอย
095-165-2121 (คุณบอย)
093-807-9791 (ดร.ปู)
Line : @genzmanpower
Email : genzmanpower@gmail.com
Facebook : Gen Z Manpower

Line
Line